Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Alytaus miesto gyventojai teigiamai įvertino savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas

Siekdama sužinoti miestiečių nuomonę  – kaip jie vertina įvairių socialinio gyvenimo sričių Alytuje  bei gyventojų aptarnavimo savivaldybėje lygį, Alytaus savivaldybė užsakė gyventojų nuomonės tyrimą. Tyrime, kurį  2017 metų gegužės mėnesį atliko UAB „Spinter tyrimai“, dalyvavo 305 respondentai. Jame buvo vertinama tokių kultūros įstaigų kaip bibliotekos, muziejus, teatras, sporto įstaigų ar renginių prieinamumas ir kokybė, švietimo įstaigų darbą lemiantys faktoriai, socialinių paslaugų, pavyzdžiui pašalpų skyrimo, konsultavimo kokybė. Atskirai buvo vertinamos ir savivaldybės tarnautojų teikiamos paslaugos.

Radijo stoties „FM99“ eteryje vyko pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Jastremsku bei Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Modesta Tarasauskiene. Pasiklausykite.

Radijo stoties „FM99“ eteryje vyko pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Jastremsku bei Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Modesta Tarasauskiene (FM99 nuotr.)

Apibendrinant tyrimo rezultatai specialia metodika išreikšti vartotojų pasitenkinimo indeksais.

Bendras pasitenkinimo savivaldybės teikiamomis paslaugomis indeksas siekia 74 procentus ir  tai reiškia nuosaikiai gerą vertinimą. Panašiai įvertintos penkios  pasirinktos kategorijos – kultūros, sporto, socialinės, švietimo ir administracijos teikiamos paslaugos (aptarnavimas vieno langelio principu, prašymų ir skundų nagrinėjimas, leidimų, licencijų išdavimas ir kita).

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas (FM99 nuotr.)

Geriausiai gyventojai įvertino kultūros ir sporto įstaigų teikiamas paslaugas (atitinkamai 79 ir 78 proc.), šiek tiek žemiau -švietimo (74 proc.) bei socialines paslaugas (70 proc.). Savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos įvertintos 68 procentų pasitenkinimo indeksu, nors atskiri gyventojų aptarnavimo faktoriai (patogumas ir aplinka, bendravimo kultūra, pozityvumas, kompetencija, pasiektas rezultatas, operatyvumas, informacijos pateikimo aiškumas ir kokybė, elektroninių paslaugų prieinamumas) vertinami geriau nei bendrai, pavyzdžiui, net 86 procentais vertinamas pasitenkinimas aptarnavimo patogumas ir aplinka.

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Modesta Tarasauskienė (FM99 nuotr.)

Vertinant atliktą apklausą, savivaldybėje suformuotos konkrečios darbo tobulinimo gairės. Ypatingas dėmesys gyventojų pageidavimu (teikiant atvirus pasiūlymus buvo įvairia forma akcentuojama informacijos aiškumas internete ir operatyvumas) bus skiriamas paslaugų elektroniniu būdu populiarinimui taip pat kitais metais planuojama atnaujinti interneto puslapį, kultūros bei sporto renginius populiarinti vienoje tam skirtoje vietoje (puslapyje ar paskyroje) ir panašiai. Kitų išgirstų pastebėjimų, pavyzdžiui, vaikų žaidimų aikštelių trūkumo šalinimas, sprendimai jau įgyvendinami.

Kitos naujienos

„Pilietiškumo dėlionėje“ pokalbis su Giedriumi Sakalausku. 

Šį sekmadienį (gruodžio 11 d.) Makniūnuose nuo 10 iki 13 val. vyks Kalėdinis Makniūnų bagažinių t...

Gruodžio 2 dieną Alytaus pataisos namuose 49 m. kinologas specialistas sumušė kitos kinologės 7 mėnesių t...

Lietuvos profesionalai standartinių šokių šokėjai Vaidotas Lacitis ir Veronika Golodneva Lacitien...