Klausyti gyvai

08:35 - 09:00

Ši diena muzikos istorijoje

Alytaus vietos plėtros strategija bus siekiama auginti bendruomeniškumą ir mažinti atskirtį

„Sukurta Alytaus vietos plėtros strategija bus siekiama auginti bendruomeniškumą ir mažinti atskirtį. Ji skirta skatinti užimtumą ir verslumą, mažinti nedarbą,į aktyvią veiklą įtraukti kuo daugiau neaktyvių žmonių“, – sako Alytaus vietos veiklos grupės pirmininkas Vaclovas Goštautas.

 

Alytaus miesto vietos plėtros strategija buvo parengta klausiant Alytaus bendruomenės. Siekiama, kad iniciatyvos kiltų iš bendruomenės narių.  Bus atkreipiamas dėmesys į meninės krypties neformalų  profesinį mokymą, vyresnio bei jaunoamžiaus neaktyvių žmonių įtraukimą į veiklą. Įgyvendinant strategiją ypatingai siekiama skatinti žmonių savanoryst3 ir mentorystę.

community-servicesPagalbos sulauks ir smulkaus ir itin smulkaus naujai įsikūrusio verslo ar savarankišką veiklą pradėję asmenys, įvairia kūrybine veikla užsiimantys mamos ar tėčiai, kurie išleisti vaiko auginimo atostogų iki 3 metų. Bus skiriamas dėmesys laisvalaikio užimtumo paslaugų vystymui socialinėje atskirtyje esančioms šeimoms ir pan.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis prasidės 2017 metais ir, planuojama, tęsis  penkerius metus. Strategijos įgyvendinimui suplanuota įgyvendinti priemonių už 607  tūkst. eurų. Didžioji lėšų dalis – Europos Sąjungos lėšos. Planuojama, jog prie finansavimo prisidės  Alytaus miesto savivaldybė.

Reportažas parengtas, viešinant Vietos plėtros strategiją. Ji parengta įgyvendinant Alytaus miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimo projektą (08.6.1-ESFA-T-909-01-0035), finansuojamą iš Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto ir Alytaus miesto vietos veiklos grupės lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 Vietos plėtros strategijų rengimo priemonę.

 

Kitos naujienos

Pirmoji dovana, artėjant gražiausioms metų šventėms, bus įteikta alytiškiams, teatro mylėtojams j...

Kai kurių istorikų nuomone, pirmieji žydai Alytuje galėjo apsigyventi dar XV a. Tačiau tai patvirtinančių...

Kiek sauskelnių sunaudojama auginant kūdikį? Daug. O auginant daugiau nei vieną kūdikį? Kalnai! Kiek jų s...

Rašytojo 100-ąsias gimimo metines (2023-01-07) asociacija „Matučio namai“ pasitinka su nauja A. M...