Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Alytuje net keturios įstaigos neturi nuolatinių vadovų. Kodėl?

Alytaus kraštotyros muziejus, „Dainavos” kino teatras, Sporto ir rekreacijos centras, Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė – visos šios įstaigos neturi nuolatinio vadovo.

Alytaus kraštotyros muziejus vadovo neturi nuo 2021 m. spalio mėnesio. Kodėl miesto savivaldybė šiose įstaigose neskelbia konkursų vadovų pareigoms užimti? Ar panašių situacijų yra kitose savivaldybėse? FM99 laidoje „Gyvas miestas” kalbėjomės su Alytaus miesto savivaldybės vicemere Jurgita Šukevičiene ir Kultūros ministerijos viceministru Rimantu Mikaičiu.

Alytaus kraštotyros muziejus

Šiuo metu muziejui vadovauja Aušra Jurčiukonienė – kultūros projektų vadovė, vykdanti direktoriaus funkcijas. Nuolatinio vadovo įstaiga neturi nuo 2021 metų. Kaip sako Jurgita Šukevičienė, Alytaus kraštotyros muziejus yra puiki įstaiga: „mylime, gerbiame bei didžiuojamės muziejaus veikla. Įstaigos aktyvus darbas, veikla bei entuziazmas rodo, kad ji gyvena gerus laikus. Muziejuje susiklostė įdomi ir jautri situacija. Baigus kadenciją ilgametei muziejaus direktorei Audronei Jakunskienei ir paskyrus laikiną vadovą, muziejuje susiklostė prasta ir įtemta atmosfera. Todėl buvo priimtas sprendimas laikinai suteikti direktoriaus funkcijas kitai darbuotojai. Tiesiog norėjome ramesnio laikotarpio ir stabilizuoti situaciją. Konkursas bus skelbiamas po miesto šventės – didelio kultūrinio renginio”.

Anot Rimanto Mikaičio, konkursai skirti rasti geriausią ir labiausiai vertą vadovauti įstaigai žmogų. Yra teisės aktai, kurie nurodo kaip turi vykti vadovų atranka. „Viskas yra savivaldybės rankose, ministerija tame nedalyvauja. Kodėl taip ilgai neskelbiamas konkursas, kelia tam tikrų klausimų. Jeigu konkursas nevyksta ir nėra bandoma surasti geriausio vadovo, tai minčių visokių kyla, bet tai yra savivaldybės kompetencija ir mes niekaip negalim šio proceso paveikti”, – sako R. Mikaitis.

Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė

S. Kudirkos ligoninės dalininkai yra Alytaus miesto savivaldybė ir Sveikatos apsaugos ministerija. 2023 m. birželio 27 d. dalininkų visuotinio susirinkimo metu patvirtintas direktoriaus pareigybės aprašas. Tačiau 2024 m. kovo 12 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentavimas pakeistas. Kaip teigia Jurgita Šukevičienė, naujas reglamentavimas neatitinka su direktoriaus pareigybės aprašu: „patvirtintą pareigybės aprašą vėl reiks keisti. Dalininkams reikia priimti naujus sprendimus. Be dokumentų suderinimo negalime skelbti konkurso”.

Alytaus kino teatras „Dainava”

Keitėsi Alytaus kino teatro „Dainava” juridinis statutas. „Dainava” tapo viešąja įstaiga. Anot J. Šukevičienės, tos kadencijos, pagal dabartinę tvarką, nebuvo galima pratęsti dabartinei direktorei. Ji buvo paskirta laikinai eiti pareigas, kol bus paskelbtas konkursas.

Alytaus sporto ir rekreacijos centras

Šiuo metu centrui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkiui, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas Kęstutis Ąžuolas. Nuo ba­lan­džio 12-osios Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui jau ne­be­va­do­vau­ja To­mas Stu­pu­ris. Jis šias pa­rei­gas už­ėmė nuo 2013-ųjų va­sa­ros. Savivaldybė konkursą žada skelbti.

Kitos naujienos

Tylos užtvanka sugriūna ir erdvę užlieja šviesos! Merkinėje jau ketvirtą kartą vyks menų festival...

Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė bus prijungta prie Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, tr...

Tradicinis ir tūkstantines žiūrovų minias pritraukiantis, vienas laukiamiausių vasaros renginių A...

Tai sužinosime parodoje „Atsiminimų miestas“ liepos 31 d. (trečiadienį), 17 val. Ilgai lauktas „M...