Klausyti gyvai

11:00 - 12:00

Laisva forma

Anapilin iškeliavo kunigas Vaclovas Aliulis

Eidamas 95-uosius Marijampolės ligoninėje mirė žymus kunigas marijonas, rašytojas, disidentas, intelektualas ir visuomenininkas Vaclovas Aliulis.

V.Aliulis gimė 1921 metais Krekštėnuose, Krokialaukio valsčiuje, dabartiniame Alytaus rajone. 1937 metais jis tapo vienuoliu marijonu. 1940 metais V.Aliulis baigė Marijampolės marijonų gimnaziją, 1945 metais – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą, 1944 metais įšventintas kunigu.

Anapilin iškeliavo kunigas Vaclovas Aliulis
Kunigas Vaclovas Aliulis ketvirtadienį bus pašarvotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Laidotuvės vyks Santaikos kapinėse, Alytaus  rajone.

V.Aliulis kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1970– 1974 metais jis ėjo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. Dvasininkas yra parengęs daug vadovėlių, dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, parengusioje apie 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai.

2014 m.liepos 11 dienos pokalbis prie puodelio arbatos su kunigu Vaclovu Aliuliu – minint kunigystės 70 metų sukaktį.

Prasidėjus Atgimimui V.Aliulis aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1991 metais jis buvo Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjų, 1989 metais įkūrė žurnalą „ Katalikų pasaulis“, 1989–1992 metais buvo Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas.

 

Kunigas bus pašarvotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, laidotuvių šv. Mišios čia bus aukojamos ketvirtadienį 11 valandą. Po to karstas bus išlydėtas į Alytaus rajono Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčią, kur 15 val. aukojamos šv. Mišios. Po jų – laidotuvės Santaikos kapinėse.

Kitos naujienos

Namų rungtynių seriją Alytaus futbolininkai pradeda jau liepos 1d., šį penktadienį, 19 val....

Šildymo sezonas neišvengiamai ateis. Kuro kaina pastaruoju metu augo lyg ant mielių, tad tai n...

Jau artėjantį savaitgalį, liepos 1-3 dienomis Alytuje esantį Dainų slėnį sudrebins varikli...

Alytuje prasideda I-asis Tarptautinis žemės meno simpoziumas „Žymės“. Liepos 1-9 dienomis šalies...