Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

Aplankykime Anykščių kraštą

Vasara tinkamiausias metas kelionėms. O radijo stotis FM99 kviečia visų pirma pažinti savo kraštą. Ar žinote kiek įdomių lankytinų vietų galima surasti Anykščiuose? Apie šį kraštą pasakoja Anykčių Turizmo ir informacijos centro direktorius Rimantas Sereičikas

 

 

 

*********************************************************

PASAULIO ANYKŠ Tč–NŠ² SUVAŠ½IAVIMAS „BUVOM… ESAM. BŪSMA!“
MIESTO Š VENTč– per Š v. Onos atlaidus

RENGINIŠ² PROGRAMA

LIEPOS 26 d. (penktadienis)

KOPLYčŒIOJE – PASAULIO ANYKŠ Tč–NŠ² KŪRYBOS CENTRE (Vilniaus g. 36):
• 10-18 val. Dalyvių registracija prof. Algirdo Antano Avižienio name, deponuotame Pasaulio anykštėnų bendrijai (Vilniaus g. 41), šventės renginių pristatymas, diskusijos, renginiai, neformalūs susitikimai.
• 11-14 val. 30 min. Renginių ciklas „LAIKO EKRANAI“.
* “ MES čŒIA“ – Anykštijos dailininkai. (Vieno kūrinio parodos atidarymas).
* Rimanto Vanago mažosios prozos knygos, iliustruotos žymiausių anykštėnų dailininkų kūrinių reprodukcijomis, „Š ventoji mano dvynė“ sutiktuvės.
* Jono Junevičiaus fotografijų parodos „Iš pasaulio anykštėnų istorijos“, dailės parodos „Anykštėnai grįžta kurti“ pristatymas, kino ir videodokumentikos „Vaizdai ir būsenos“ pristatymas.
* Pasaulio anykštėnų žvilgsnis į Anykštiją. Diskusija „Gimtinės bendro gėrio paieška“.
MENŠ² CENTRE (Vilniaus g. 11):
• 14 val. 30 min. Domicelės Tarabildienės ir jos šeimos narių meno parodos atidarymas.
MIESTO PARKE:
• 15 val. Lietuvos kariuomenės naudojamos ginkluotės demonstravimas. (Vilniaus anykštėnų sambūrio dovana).
KOPLYčŒIOJE – PASAULIO ANYKŠ Tč–NŠ² KŪRYBOS CENTRE:
• 16 val. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Vlado Vildžiūno meno parodos atidarymas.
• 16 val. 30 min. Anykštėnų – žinomų Lietuvos menininkų koncertas. (Kauno muzikinio teatro solistai Tomas Ladiga ir Inga Gudavičienė, pianistės Guoda Indriūnaitė ir Paulina Dūmanaitė).
• 18 val. Lietuvos kariuomenės orkestro (meno vadovas ir vyr. dirigentas Egidijus Ališauskas) koncertas (Koplyčios lauko erdvėje).
A. BARANAUSKO AIKŠ Tč–JE:
• Floristiniai kilimai (kuriami miesto erdvėse).
• 18 val. 30 min. Pasaulio anykštėnų ir Kariuomenės orkestro eisena į Miesto šventės atidarymo ceremonialą (su Bendrijos, sambūrių ir rajono bendruomenių vėliavomis).
• 19 val. Prie Kultūros centro – Miesto šventės atidarymo ceremonialas: Anykščių miesto ir Pasaulio anykštėnų bendrijos vėliavų pakėlimas, Anykščių Garbės piliečio vardo suteikimas, sveikinimo kalbos. Koncertuoja Kultūros centro meniniai kolektyvai.
KULTŪROS CENTRO GALERIJOJE:
• 20 val. Fotomenininkės Onos Pajedaitės fotografijų parodos „Prakalbinti portretai“ atidarymas.
Š v. MATO BAŠ½NYčŒIOS Š VENTORIUJE:
• 21 val. 30 min. Jubiliejinis istorinio šokio studijos „Baltoji pavana“ (vadovė Jūratė Uselienė) koncertas „Lenkiuosi meilei, Lemtie“. Dalyvauja senosios muzikos ir šokių ansamblis „Banchetto musicale“ (vadovė Jūratė Mikiškaitė-Vičienė), senosios muzikos ansamblis „Pavana“ (vadovė Lina Pipirienė) ir aktorius Jonas čŒepulis.
ANT PAKYLOS Š VENTOJOJE:
• 22 val. 30 min. Roko grupės „Antis“ (vadovas Algirdas Kaušpėdas) koncertas.
• 24 val. Rašytojo Antano Vienuolio-Š½ukausko memorialinio namo balkone – „Vidurnakčio balsai“.

LIEPOS 27 d. (šeštadienis)

• 9 val. Mugė Vilniaus gatvėje ir Senamiestyje (iki Koplyčios).
• 10-16 val. MIESTO PARKE sporto renginiai. Š achmatų turnyras prie Kultūros centro.
NAUJOJOJE BIBLIOTEKOJE:
• 10 val. Nepriklausomybės akto signatarės Irenos Andrukaitienės fotografijų parodos „Kalnų dvasia“ atidarymas.
KOPLYčŒIOJE – PASAULIO ANYKŠ Tč–NŠ² KŪRYBOS CENTRE:
• 9-12 val. – Pasaulio anykštėnų registracija.
• 11 val. Skulptoriaus Antano Š½ukausko paminklo, skirto senųjų anykštėnų atminimui, atidengimas. Paminklo-memorialo mecenatas – Aldonos ir Algirdo Avižienių labdaros fondas. Koncertas: groja Nacionalinės premijos laureatas saksofonistas prof. Petras Vyšniauskas.
ANT PAKYLOS Š VENTOJOJE:
• 12 val. Troškūnų teatro studijos „Mes“ spektaklis Vytauto V. Landsbergio „Obuolių pasakos“ (režisierė Jolanta Pupkienė).
KULTŪROS CENTRE:
• 13-15 val. Septintasis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas „BUVOM… ESAM. BŪSMA!“ Koncertuoja jaunosios menininkės: Milda Daunoraitė (fortepijonas) ir Greta Bužinskaitė (smuikas).
MIESTO PARKE:
• 15 val. Atminimo ąžuoliuko sodinimas.
ANT PAKYLOS Š VENTOJOJE:
• 15 val. Floristinių kilimų konkurso nugalėtojų apdovanojimas.
• 15 val. 30 min. Tautinių šokių ansamblio „Gojus“ (vadovė Jūratė Uselienė) ir Stokholmo lietuviškų šokių grupės „Baltija“ (vadovė Vilma Juodelytė) koncertas „Pasaulio gojiečiai“.
A. VIENUOLIO-Š½UKAUSKO SODYBOJE:
• 16 val. Teatralizuota kultūros popietė „Didis šturmas dūšioj griaudė“ (A. Baranauskas). Knygos „Poetiniai dialogai: A. Baranauskas, K. Praniauskaitė, K. Kairys“ sutiktuvės.
Š v. MATO BAŠ½NYčŒIOJE:
• 18 val. Vakaro vargonų koncertas. Vargonininkas Rimantas čŒekelis.
• 19 val. Š v. Mišios, vargonuojant R. čŒekeliui.
• 19 val. 45 min. Anykščių Š v. Mato bažnyčios vikaro kun. Nerijaus Papirčio fotografijų parodos „Atspindžiai ir šešėliai“ atidarymas.
• 20 val. Koncertuoja JAV gyvenantis jaunosios kartos lietuvių pianistas, keturiolikos konkursų laureatas Gabrielius Alekna.
KULTŪROS CENTRO GALERIJOJE:
• 22 val. Literatūriniai vidurnakčio dialogai „Pasupk mane ant žodžio…“ Anykštėnai skaito anykštėnų rašytojų kūrybą.
ANT PAKYLOS Š VENTOJOJE:
• 21 val. Pasaulio anykštėnų jaunimo popgrupių koncertas. Dalyvauja: „Fear Of Flying“ (Lietuva), „Š½alvarinis“ (Lietuva), „Low Roar“ (Islandija) ir „Freaks on Floor“ (Lietuva).

LIEPOS 28 d. (sekmadienis)

Š v. MATO BAŠ½NYčŒIOJE – Š v. ONOS ATLAIDAI:
• 9 val. Š v. Mišios.
• Po Š v. Mišių Paulinos Dūmanaitės solinis fortepijono koncertas.
• 12 val. 30 min. PAKERMOŠ YS. Respublikinio meninio skaitymo laureatų Troškūnų teatro studijos „Mes“ kompozicija „Seku seku pasaką…“ pagal Jono Basanavičiaus pasakas (aukštaičių tarme, režisierė Jolanta Pupkienė). Kultūros centro kapelos „Grieža“ (vadovas Kęstutis Grigaliūnas) ir Anykščių krašto kapelos „Anykšta“ (vadovas Jakovas Pustelnikovas) koncertas.
KOPLYčŒIOJE – PASAULIO ANYKŠ Tč–NŠ² KŪRYBOS CENTRE:
• 14-15 val. Atsisveikinimo arbata.

————–
kalbėk ausra@fm99.lt

Kitos naujienos

Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas jau daugiau nei 15 metų yra vienas mylimiausių duetų Lie...

09.26 18val. kino teatre "Dainava"...

Šių metų vasarą tuokęsi jaunavedžiai daugiausia santuokų sudarė rugpjūčio savaitgaliais, o populiariausia...

Šeštadienio vakarą Belgijos Leveno miesto pagrindinėje aikštėje skambėjo Lietuvos himnas