Klausyti gyvai

18:00 - 21:00

TOP33 (laida kartojama)

Atleista Alytaus miesto teatro direktorė Laura Radzevičiūtė

Laura Radzevičiūtė
Laura Radzevičiūtė

Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendė atleisti Alytaus miesto teatro direktorę Laurą Radzevičiūtę iš teatro direktorės pareigų.  Ji teatrui nebevadovaus nuo gruodžio 23 dienos. Už tokį sprendimą buvo 15 tarybos narių, prieš – 5, susilaikė – 2.

Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Ąžuolas teigė, kad „atsibodo dirbti tik šį klausimą“ ir  jei tarybos nariai nepolitizuos klausimo, supras, ką reikia daryti.

Teatro direktorė Laura Radzevičiūtė  sakė, jog ją norima „sudeginti ant laužo“, o administracijos direktorius K. Ąžuolas dirba nekompetetingai.

Pirmąją pastabą už netinkamai atliktus darbus Laura Radzevičiūtė  jau buvo gavusi anksčiau, tačiau ji persiuntė tarybos nariams Lietuvos darbo inspekcijos išaiškinimą, kurioje, anot jos, pirmoji pastaba buvo  Lauros Radzevičiūtės atžvilgiu yra neteisėta. Dabar Laura Radzevičiūtė baudžiama pagal „LR darbo kodekso 136 str.3 dalies 2 punktą, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas“, – rašoma  tarybos sprendime. Administracijos direktorius šiurkštų pažeidimą įvardijo kaip Alytaus teatro direktorės informacijos neteikimą arba skirtingos informacijos teikimą atkiriems savivaldybės skyriams.

Tarbos nariai dėstė posėdyje savo nuomones:

Taryba 20141222_114106Kęstutis Bernatavičius klausė, kodėl ir kiek pasikeitė darbuotojų. tsakymas: administracijoje pasikeitimų itin daug, anot direktorės, nes sunku dirbti  tokiomis sąlygomis.

Rima Mitkienė teigė, kad sprendimą priimti bus sunku. Nuolatiniai susirašinėjimai tarp teatro ir savivaldybės bei tarybos tapo pastovia bendravimo forma. Ji siūlė skirti papeikimą.

Gintaras Šurkus: per konfliktus nematome teatro veiklos. Klausė, ar gali blogai dirbti direktorius, o gerai dirbti teatras. Jis teigė nesusigaudantis  gausybėje dokumentų. Jis klausė, kas sumokės kompensaciją, jei teismas taip priteis.

Irena Sedleckaitė teigė, kad būtent administracijos direktorius asmeniškai atsako už įstatymų vykdymą. Anot jos, nagrinėjamos ne priežastys, o pasekmės. Jos nuomone, pagrindinė priežastis visa ko –  kaltas nesubalansuotas deficitinis biudžetas.

20141222_124312
Balsavimo rezultatai: žalia – už, raudona – prieš, geltona – susilaikė, juoda – nebalsavo, balta – nedalyvavo posėdyje svarstant klausimą

Gediminas Daukšys kalbėjo, jog liūdna, jog tarybos nariai kalba tik apie teatro vadovą, o ne patį teatrą, jo trupę. Jis sakė, jog problema ta, jog Laura Radzevičiūtė išdrįso nepriimti mero nurodyto žmogaus į pavaduotojo postą, o pasirinko teatro žmogų Inesą Pilvelytę.  Atsikvošėkim ir baikim pataikaut sistemai, – kalbėjo tarybos narys.

Jurgis Krasnickas – už G. Daukšio šmeižtą žadėjo kreiptis į teismą, bet atlyžęs po posėdžio teigė, jog apie tai rimčiau pagalvos.

Reziumė: Alytaus miesto teatro direktorė darbą šiose pareigose baigia gruodžio 23 dieną, iki tol ji turi perduoti reikalus, dokumentus ir materialines vertybes  teatro direktoriaus pavaduotojai rinkodarai ir menui Inesai Pilvelytei. Jai laikinai pavesta eiti direktorės pareigas iki įvyks viešasis konkursas ir į pareigas bus paskirtas konkursą laimėjęs asmuo. Už papildomų darbų vykdymą jai skiriama  20 proc. atlyginimo dydžio priemoka.

Alytaus miesto teatro direktorės atleidimo procedūrą stebėjo kai kurie kitų savivaldybės kultūros įstaigų vadovai savanoriškai ir savarankiškai atėję į posėdį.

Kaip tą pačią situaciją vertina abi pusės klausykite  reportaže.

Kitos naujienos

Merkinėje, iškilmingai bus atidengtas paminklas partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui ir atidarytas...

Šeštadienį, 2022 m. lapkričio 29-ąją Vilniaus rotušėje vykstančiame Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) su...

Alytaus pataisos namų atvirosios kolonijos gyvenamųjų patalpų tualeto lubose pareigūnai rado ir paėmė du ...

...