Klausyti gyvai

16:00 - 17:00

Ne tu vienas kelyje

Bazine mokykla paskirta Alytaus Jotvingių gimnazija

Bazine mokykla paskirta Alytaus Jotvingiu gimnazija FM99Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje bazine mokykla paskirta Alytaus Jotvingių gimnazija. Atitinkamą įsakymą pasirašė Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Ąžuolas. Bazinė mokykla priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu,  prašymą pateikia bazinės mokyklos direktoriui iki  2014 m. kovo 5 d. d. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai galės kreiptis į Kauno miesto  bazinę mokyklą.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).

Užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš pirmiau minėtų dokumentų ar  patvirtintą jo kopiją.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo.

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija  įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai.

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos teikiamam viduriniam išsilavinimui.

Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalių mokyklų mokiniams).

Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus laikyti brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą eksternas sumoka 50 litų už kiekvieną pasirinktą  dalyko brandos egzaminą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Česlovą Mocevičienę (tel. 55 175, el. p. ceslova.moceviciene@ams.lt

Kitos naujienos

Kaip evoliucionavo automobilių dizainas per paskutinius 40 metų? 1980-ieji - charizmatiškais laikais buvo...

FM99 pokalbis su Alytaus turizmo informacinio centro gide Birute Malaškevičiūte apie tai, ką rugpjūtį ver...

(BNS). Teisėsaugos pareigūnai baigė tirti prieš trejus metus pradėtą dokumentų klastojimu kaltinamos Alyt...

Gary Moore sūnaus Jack Moore ir grupės GARY MOORE TRIBUTE BAND #mooreplaysmoore koncertas – šalia pa...