Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

Pirmas puslapis

Ankstesnės laidos

Prenumeruokite FM99 radijo podkastą: Applepodcasts | Spotify | Googlepodcasts | RSS|RadioPublic | BreakerAnchor|Pocket Casts| Anchor|Castbox|Overcast FM99 eteryje laida „Kur žolė žalesnė” su Rimvydu Valatka. Lietuva šiųmetiniame pasauliniame žiniasklaidos laisvės indekse pakilo į 9 vietą iš pernai buvusios 28-osios. Žiniasklaidos laisvė Lietuvoje bei su kokiais iššūkiais buvo susidurta po nepriklausomybės atkūrimo?

IN MEMORIAM Viktoras ŠČETILNIKOVAS 1955 06 13 – 2019 11 13 Atsargos kapitonas, dainų aranžuotojas, kapelmeisteris Birutės ulonų bataliono vadovybė ir kariai  giliai liūdi dėl skaudžios netekties – 2019 metų lapkričio 13 dieną, eidamas  64-iuosius metus, šį pasaulį paliko Sausumos pajėgų orkestro vadovas ats. kpt. Viktoras Ščetilnikovas. Viktoras Ščetilnikovas gimė 1955 m. birželio 13 d. […]

Svarbiausi Pietų Lietuvos įvykiai 2017 metais – spalis: Dzūkijos krašto mylėtojai Simona Vidūnaitė ir Romas Usavičius „Eneloop expedition 2100“ ekspedicijoje pėsčiomis žygiavo per Europą tam, kad Dzūkijos nacionaliniam parkui laimėtų 21 000 eurų. „FM99“ eteryje su žygeiviais kalbėjome apie kelionę, įspūdžius, tikslus, smagiausius išgyvenimus ir viltį laimėti. Kviečiame pasiklausyti pokalbio! Keliautojai praėjo atranką iš 400 […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Saulė Pinkevičienė – „Menininkė Jolanta Šmidtienė: „Kalėdos man turi kvepėti tikra egle, todėl namuose visada puošiame natūralią žaliaskarę”. „Ma­ma, tu vėl eg­lu­te kve­pi!“ – kau­nie­tės me­ni­nin­kės Jo­lan­tos Šmid­tie­nės duk­rai ne­rei­kia ka­len­do­riaus, kad pa­jus­tų ar­tė­jan­čias […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. LIETUVOS ŽINIOS: Šventiniu laikotarpiu šių metų pabaigoje net 7 dienas tarp bankų nebus vykdomi mokėjimo pavedimai. Be to, šventinės dienos ir savaitgaliai „sukris“ taip, kad tarpušventis truks vos tris dienas – per šį laiką įmonės turės […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. Alytaus naujienos: Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, vei­kian­čią pi­ce­ri­ją „Pa­ler­mo“ val­dan­čią ben­dro­vę „Šal­mė­tė“ ir pa­tal­pų nu­oma už­si­i­man­čią ben­dro­vę „Švyt­ra“ pa­sie­kė ne­pa­lan­kios Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tys. Pi­ce­ri­jai „Pa­ler­mo“ gre­sia nu­grio­vi­mas, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei teis­mi­niu ke­liu […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS. Jeigu Alytaus miestui projekte „Moksleiviai į Vyriausybę“ atstovavusį Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos abiturientą Edvardą Vabuolą pavadintume ateities lyderiu, ko gero, pro šalį neprašautume. Aktyvus, visur dalyvaujantis, iš gyvenimo godžiai patirtį besemiantis alytiškis turi ne tik […]

Rugsėjo 1-oji su naujais iššūkiais, patirtimis ir pokyčiais. Kiekvienais metais ši ypatinga diena sugrąžina į mokyklų, gimnazijų, universitetų suolus daugybę vaikų ir jaunimo, siekiančių mokslo. Šie metai – ne išimtis. Tad kokie jie bus, kokie pasikeitimai, naujovės, kalbėjome su Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskiene. Gerb. Rimvydos teigimu: „Praeitais mokslo metais rugsėjo pirmąją […]

Paukščiams stebėti skirtas ornitologijos centras bei kempingas Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje įsikurs jau po metų. Varėnos rajone, šalia Merkinės ir Mergelės Akelių ežero bus laukiami visi, norintys pažinti gyvąją gamtą, į Lietuvą vis dažniau atvykstantiems vadinamiesiems ornitologiniams turistams. Kaip pasakojo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. FM99: Bendrystė tarp Alytaus ir Japonijos stiprėja. Alytaus miesto vicemero Tautvydo Tamulevičiaus teigimu: „Hiratsuka – miestas, su kuriuo po truputį mezgasi graži draugystė. Pradedam draugystę nuo kultūrinių mainų”. Į Hiratsuka mieste vyksiantį „Tanabata“ festivalį ir jo […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas su­re­mon­tuo­tas Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vi­daus ligų 2-asis sky­rius, įsi­kū­ręs penk­ta­me vi­daus li­gų kor­pu­so aukš­te. Tai bu­vo pas­ku­ti­nis ne­at­nau­jin­tas skyrius šia­me 1972-ai­siais pa­sta­ty­ta­me pen­kia­aukš­čia­me kor­pu­se. Kaip su­re­mon­tuo­to Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS „Yra vi­di­nė at­sa­ko­my­bė už tai, kaip gy­ve­na­me. Ne­rei­kia ti­kė­tis, kad kaž­kas pa­da­rys už mus. Vie­toj kritikos sa­vo mies­tui su­kur­ki­me mes, kiek­vie­nas aly­tiš­kis, po ma­žą da­ly­ką jo la­bui“, – sa­ko „Ra­mū­nas HAiR“ įkū­rė­jas Ra­mū­nas […]