Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

„Dienos tema“ – kūrybiškas Alytaus jaunimas skatinamas premijomis bei stipendijomis

Iki 2017 m. lapkričio 10 d. priimamos paraiškos dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurse.  Konkurso tikslas – skatinti talentingų jaunųjų menininkų aktyvumą, kūrybingumą, novatoriškumą. Jaunasis menininkas – meno kūryba ir (ar) menine veikla užsiimantis asmuo nuo 18 iki 35 metų amžiaus. Apie tai plačiau klausykite pokalbio su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuviene.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė

Į stipendijas konkurso būdu gali pretenduoti jaunieji menininkai, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Alytaus mieste. Išimtinais atvejais Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisija gali siūlyti skirti alytiškiui, bet ne  Alytuje gyvenančiam ir  vertingą kūrybinę programą Alytaus mieste įgyvendinsiančiam, jaunajam menininkui.

Konkurso tikslas – skatinti talentingų jaunųjų menininkų aktyvumą, kūrybingumą, novatoriškumą (asociatyvi nuotr.)

Kasmet bus skiriamos 3 stipendijos jauniesiems menininkams jų pateiktoms kūrybinėms programoms įgyvendinti. Vienos stipendijos vieno mėnesio dydis – 200 Eur. Stipendijų skyrimo trukmė – 12 mėn. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 315) 55 112 arba el. p. daina.ceckauskiene@alytus.lt. Paraiškos forma

Stipendijų skyrimo nuostatai

Taip pat iki 2017 m. lapkričio 17 d. priimamos paraiškos dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurse. Konkurso tikslas – skatinti kūrybingą ar gabų 14–29 metų jaunimą siekti mokslo laimėjimų, dalyvauti savanoriškoje ar visuomeninėje veikloje, skatinti įvairių sričių kūrybingumą.
Konkurse dalyvauti gali:

 • 14–29 metų gabus jaunas žmogus – labai gerai besimokantis jaunas žmogus, rašantis tiriamuosius mokslo darbus, garsinantis Alytaus miestą respublikos ar Lietuvą – tarptautiniu lygiu.
 • 14–29 metų aktyvus jaunas žmogus – jaunas žmogus, aktyviai savanoriaujantis ar dalyvaujantis visuomeninėje veikloje Alytaus mieste.
 • 14–29 metų kūrybingas jaunas žmogus – asmuo, turintis kūrybinių gebėjimų ir laimėjimų, garsinantis Alytaus miestą šalyje ar užsienyje.

Iš viso skiriamos 9 premijos:

 • Už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu skiriamos 3 premijos – 800, 700 ir 500 Eur.
 • Už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą skiriamos 3 premijos – 800, 700 ir 500 Eur.
 • Už kūrybiškumą skiriamos 3 premijos – 800, 700 ir 500 Eur.
 • Premija yra vienkartinė, skiriama kalendorinių metų IV ketvirtį. Paraišką už jauną žmogų (iki 18 metų) pildo tėvai ar įtėviai, globėjai. Kandidatuojantis į premiją jaunas žmogus (18–29 m.) paraišką pildo pats.
 • Dokumentai pateikiami raštu Rotušės a. 4, 62504 Alytus (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniais ryšiais). Elektroniniais ryšiais atsiųsti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti  teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Pateikiami šie dokumentai:

 • motyvuota paraiška;
 • ne mažiau kaip 1 argumentuota rekomendacija;
 • mokslinius, kūrybinius ir kitokius laimėjimus ar veiklą liudijančių dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga;
  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 315) 55 112, el. p. dalia.kavolyniene@alytus.lt

Kitos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas. Juo tapo Ąžuolas ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpus...

Alytaus Rotušės aikštėje statoma išskirtinė scena penktadienį vyksiančiam lauko šokio spektakliui...