Klausyti gyvai

24:00 - 08:00

Nakties garso takelis

Efektyvų Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymą garantuos nepriklausomi valdybos nariai

Alytaus miesto savivaldybė parengė naują savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo tvarką, kuri  užtikrins visiems miestiečiams priklausančio turto efektyvų valdymą, naudojimą ir miesto tarybos suformuotų tikslų įgyvendinimą.

Pagal administracijos direktoriaus patvirtintą tvarką, savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybose ne mažiau 2/3 narių bus nepriklausomi – nei su pačia savivaldybe, nei su šia ar kita savivaldybės įmone nesusiję vadybos bei finansų sričių profesionalai ir ekspertai.

Bendrovės darbuotojai
UAB „Dzūkijos vandenys“

   Pretendentai į nepriklausomus valdybos bus viešai kviečiami dalyvauti konkurse, pretenduoti jais tapti galės tik asmenys, atitinkantys nepriekaištingos reputacijos kriterijus, pasižymintys kompetencija strateginio planavimo, valdymo, finansų srityse ir turintys daug tokio darbo patirties. Nepriklausomo valdybos nario sąnaudoms kompensuoti bus mokamas atlyginimas, kuris negalės viršyti 1/5 įmonės vadovo atlyginimo, o valdybos pirmininko – 1/3 įmonės vadovo atlyginimo.

Pagal nustatytą tvarką bus sudarytas Atrankos komitetas, kuris bus atsakingas už nepriklausomiems valdybos nariams keliamų kompetencijų nustatymą, įvertinimą ir valdybos narių atranką.

„Kadangi savivaldybės įmonės teikia monopolines paslaugas, iš jų nebus reikalaujama didinti pelnus ar mokėti dividendus, kas galėtų auginti paslaugų kainas, tačiau tikimasi miesto gyventojams užtikrinti kokybiškas paslaugas ir stabilias ar mažėjančias būtiniausių komunalinių paslaugų kainas,“ – teigė Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Dėl to, kad savivaldybės įmonės užtikrina būtiniausius gyventojų poreikius ir pelnas nėra pagrindinis jų tikslas, nepriklausomiems valdybos nariams bus mokamas fiksuotas darbo užmokestis sąnaudoms kompensuoti, o ne tantjemos, kurios mokamos komercinėse įmonėse, siekiančiose kuo didesnio pelno.

Pirmąja įmone, kurioje atsiras nepriklausoma valdyba, taps UAB „Dzūkijos vandenys“, kurios valdybą šiuo metu būtina keisti, nes vienas jos narys, paskirtas kaip savivaldybės administracijos atstovas, jau nebedirba savivaldybėje. Kvietimas dalyvauti atrankoje į UAB „Dzūkijos vandenys“ nepriklausomus valdybos narius bus paskelbtas artimiausiu metu.

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

Kitos naujienos

1595 kartoninės dėžės ir 71 kartoniniai lakštai! - tiek prireikė pastatyti kartotinį tiltą.

Viney Dubey iš šiaurinės Indijos atvažiavo į Lietuvą prieš šešerius metus. Sako, čia ramybės oazė, jokios...

Ko? Atliekų! Vienkartiniai indai, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės, tušti indeliai nuo padažų, jog...