Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

„ES – nepraėjęs laikas“ – Pivašiūnai – piligrimų meka Dzūkijoje

Pivasiunai„ES – nepraėjęs laikas“ – Pivašiūnai piligrimų meka Dzūkijoje

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas – tai unikalus sakralinis kultūros paveldo objektas. Jis įtrauktas į Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą. Objektas yra Alytaus rajono savivaldybėje, kuri yra garsi savo gamtinių išteklių ir aplinkos paveldu. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra svarbus medinės sakralinės architektūros objektas Lietuvoje. Pivašiūnai yra gausiai lankomi tiek tikinčiųjų, tiek istorijos, architektūros mylėtojų ir pavienių turistų.

Vienas iš reikšmingiausių komplekso pastatų – medinis XIX a. senosios klebonijos pastatas (unikalus kodas 33145) – šiuo metu yra avarinės būklės. Projekto tikslas – restauruoti ir pritaikyti turizmo reikmėms reikšmingo kultūros paveldo objekto – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso pastatą – senąją kleboniją.Restauravus ir pritaikius šį pastatą viešajam lankymui, būtų užtikrinti turistų srautai ne tik atlaidų metu. Būtų prailgintas turistų apsilankymo laikas. Įrengus informacinį centrą butų padidintos pažinimo, informacijos gavimo galimybės, o organizuojant įvairias parodas ir renginius būtų tenkinami turistų ne tik religiniai,  bet ir kultūriniai-meniniai poreikiai.

Pokalbis su Pivašiūnų parapijos klebonu mons. Vincu Baubliu.

„ES – nepraėjęs laikas“. Laida skirta susipažinti su ES paramos lėšomis finansuojamais projektais, vykdomais Dzūkijoje.

„ES – nepraėjęs laikas“ klausykite kas antrą antradienį 10.30 val., laida kartojama trečiadienį 19.10 val. ir penktadienį 17.30 val. Laida finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis

 

 

 

Kitos naujienos

Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas jau daugiau nei 15 metų yra vienas mylimiausių duetų Lie...

09.26 18val. kino teatre "Dainava"...

Šių metų vasarą tuokęsi jaunavedžiai daugiausia santuokų sudarė rugpjūčio savaitgaliais, o populiariausia...

Šeštadienio vakarą Belgijos Leveno miesto pagrindinėje aikštėje skambėjo Lietuvos himnas