Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

ES pradeda investicijų kampaniją.

Šiandien Europos Komisija paskelbė 315 mlrd. EUR vertės investicijų planą, kad Europoje vėl pradėtų augti ekonomika ir daugiau žmonių vėl rastų darbo.Kaip FM99 sakė Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre dalyvaujantis Europarlamentaras Zigmantas Balčytis .Balcytis1

Europos Komisijos skaičiavimais siūlomomis priemonėmis per ateinančius trejus metus ES BVP būtų galima iš viso padidinti 330–410 mlrd. EUR ir sukurti iki 1,3 mln. naujų darbo vietų.
Kalbėdamas apie planą Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude’as Junckeris sakė: „Jei Europa investuos daugiau, ji bus turtingesnė ir sukurs daugiau darbo vietų – tokia yra paprasta tiesa. Šiandien glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku pristatomas plataus užmojo Investicijų planas yra naujas būdas padidinti investicijas nesukuriant naujos skolos. Dabar pats laikas investuoti į savo ateitį, į svarbiausias Europai strategines sritis, kaip antai energetiką, transportą, plačiajuostį ryšį, švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Aš tikiuosi, kad Europos Parlamentas ir valstybės narės sukrus ir ims energingai veikti, kad naujais Europos strateginių investicijų fondas būtų sukurtas ir kuo greičiau pradėtų veikti. Europai reikia permainų ir šiandien suteikiame joms impulsą.“

Junkeris

Foto European Union 2014 – EP.

 

 

 

Europos investicijų banko pirmininkas Werneris Hoyeris sakė: „Europoje turime daug lėšų, tačiau neturime pakankamai investicijų. Mes susiduriame su pasitikėjimo krize, todėl mūsų uždavinys yra vėl susieti privačias investicijas su patraukliais projektais. Šiam tikslui įgyvendinti, turime prisiimti daugiau rizikos ir skatinti projektų vykdytojus imtis investicijų. Pasinaudodamas Banko žiniomis ir projektų atrankos ir valdymo patirtimi, naujasis Europos strateginių investicijų fondas teiks tikslingus rizikos prisiėmimo pajėgumus ekonomiškai gyvybingoms investicijoms vykdyti. Kartu bus vykdomos kitos iniciatyvos, kaip antai reglamentavimo kliūčių šalinimas ir investicijų konsultacijų paslaugų centro, kuris paskatintų projektų kūrimą ir rengimą visoje Europoje, sukūrimas.“

 

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Europai reikia naujų investicijų, todėl turime pritraukti papildomų privačių lėšų. Naujojo Europos strateginių investicijų fondui numatytas sverto vaidmuo: kiekvienas Fondo euras pritrauks apie 15 eurų investicijų, kurių kitaip nebūtų buvę. Fondas pradės veiklą su nemažais ištekliais, o prisijungus daugiau suinteresuotųjų šalių jis galės savo veiklą išplėsti dar labiau. Komisija ragina valstybes nares ir nacionalinius lengvatinį finansavimą teikiančius bankus prisijungti ir taip padidinti Fondo poveikį bei pasiekti dar didesnį teigiamą grandininį poveikį Europos ekonomikai.“

Kitos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas. Juo tapo Ąžuolas ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpus...

Alytaus Rotušės aikštėje statoma išskirtinė scena penktadienį vyksiančiam lauko šokio spektakliui...