Klausyti gyvai

14:00 - 15:00

Dienos kaleidoskopas

"Europos klube" – Euro plius – kas tai?

„Europos klube“ – Euro plius – kas tai? Pokalbis su Europos Parlamento nariu Zigmantu Balčyčiu. Klausyti „Europos klube“

Š iame Pakte daugiausia dėmesio skiriama pirmiausia nacionalinės kompetencijos sritims, kurios teigiama, yra ypač svarbios konkurencingumui didinti ir siekiant išvengti žalingo disbalanso. Pagal planą Kasmet kiekvienos valstybės ar vyriausybės vadovas prisiims konkrečius nacionalinius įsipareigojimus. č®sipareigojimų vykdymo ir pažangos užtikrins euro zonos ir dalyvaujančiųjų šalių valstybių ir vyriausybių vadovai. Vertinant pažangą bus remiamasi darbo užmokesčio ir darbo našumo pokyčiais, našumo didinimo priemonėms – uždarų sektorių atvėrimui, konkrečiomis pastangomis švietimo sistemai gerinti, moksliniams tyrimams ir inovacijoms skatinti. Pažanga bus vertinama remiantis ir: ilgalaikio nedarbo ir jaunimo nedarbo lygiu bei dalyvavimo darbo rinkoje lygiu, dėmesys bus skiriamas ir mokesčių reformoms, pavyzdžiui, su darbu susijusių mokesčių mažinimui, kad darbas taptų finansiškai patrauklesnis.

Paktu „Euro plius“, dėl kurio susitarė euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai ir prie
kurio prisijungė Bulgarija, Danija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, bus dar labiau sustiprintas ekonominės ir pinigų sąjungos ekonominis ramstis ir užtikrintas kokybiškai naujas ekonominės politikos koordinavimas, kurio tikslas – padidinti konkurencingumą ir taip pasiekti didesnę konvergenciją, kuri stiprintų mūsų socialinę rinkos ekonomiką . Kitos valstybės narės gali prisijungti prie Pakto. Š is Paktas visapusiškai atitiks bendrosios rinkos vientisumo principą.

„Europos klubas“ – antradienį ir penktadienį 10.30 val., kartojimai – šeštadienį 10.10 val. bei sekmadienį 15.10 val., o žmonių nuomonės aktualiomis temomis – ir ketvirtadieniais, moksleivių laidoje „Mes kitokie“. Radijo laida „Europos klubas“ iš dalies finansuojama Europos Parlamento.

kalbėk fm99@fm99.lt

http://www.europarltv.europa.eu/lt/player.aspx?pid=ef34de28-72b6-40aa-b11c-9ebc013e973e

 

 

Kitos naujienos

Alytaus meras Nerijus Cesiulis sako, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) neradus sutarimo ...

2023 m. spalio 7 d. prie Kaukų-Obelytės piliakalnių, Miroslavo sen., Alytaus r. sav....

„Varsa-Stronglasas“ spalio 4 dieną žais pirmas sezono rungtynes namuose. Pirma naujojo LRL čempio...

Šiandien streiką dalyje Lietuvos mokyklų pradeda Andriaus Navicko vadovaujama Lietuvos švietimo d...