Klausyti gyvai

18:00 - 18:35

Kitokia diena

Gruntinis vanduo Alytuje žymiai užterštas nitratais

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringas atliktas pagal patvirtintą 2012–2015 m. programą. Monitoringo darbų metu 29 monitoringo tinklo taškuose buvo tiriama gruntinio, tarpsluoksninio ir paviršinio vandens cheminė sudėtis bei matuojamas vandens lygis ir naftos plėvelės virš gruntinio vandens paviršiaus storis buvusios Alytaus naftos bazės teritorijoje.

Kaip sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė, nuolatiniai gruntinio vandens tyrimai reikalingi stebėti ar neatsirado naujas taršos šaltinis. Reikalinga nuolatinė stebėsena, nes jei atsiras didelių vandens kokybės pokyčių, bus didelės pasekmės – užterštas vanduo.

Gruntinio ir tarpsluoksninio vandens lygis pasižymi tam tikrais sezoniniais ir daugiamečiais svyravimais. Keletą pastarųjų metų daug kur vandens lygis turėjo tam tikrą žemėjimo tendenciją. Didesnioji miesto dalis yra požeminio vandens mitybos srityje, čia užterštas vanduo gali pertekėti gilyn į tarpsluoksninius horizontus. Naftos plėvelės storio matavimai rodo, jog atlikus naftos valymo (išsiurbimo) darbus, taršos plote situacija nėra stabili. Užteršto ploto centre naftos plėvelės sluoksnio storis yra sumažėjęs, jis 2012–2015 m. svyravo nuo 1 iki 12 centimetrų.

Gruntinis vanduo mieste vis dar žymiai užterštas nitratais, nors jų kiekis savivaldybės tinklo taškuose jau apčiuopiamai sumažėjęs, kitais azoto junginiais (amoniu), o taip pat neoksiduota organine medžiaga. Visame monitoringo tinkle įvairūs gruntinio ir tarpsluoksnio vandens cheminės sudėties rodikliai rodo, kad kurį laiką pastebimas tam tikras nitratų, sulfatų koncentracijų gruntiniame vandenyje mažėjimas, pH rodiklio verčių didėjimas. Kokių nors labiau apčiuopiamų teigiamų organinės medžiagos koncentracijų pokyčių kol kas neišryškėjo.

Mazoji dailide ziema
Paviršinio vandens telkinių Mažosios ir Didžiosios Dailidžių ežerų bei Dailidės ežerėlio (Druskininkų g.) vandens kokybės rodikliai tiriami 4 kartus per metus (nuotr. M. Aldonis).

Naftos produktų (aromatinių angliavandenilių ir daugiaciklių aromatinių angliavandenilių) bei fenolių tyrimų buvusios naftos bazės poveikio zonoje rezultatai rodo, kad užterštumo mastas dar yra pakankamai didelis, nors per visą monitoringo vykdymo laikotarpį jis turėjo mažėjimo tendenciją. Taršos naftos produktais plote tiek gruntiniame, tiek tarpsluoksniniame vandenyje visada buvo aptikta nemažai ištirpusių fenolių. Tačiau pažymėtina, kad ligi šiol nustatytos jų koncentracijos kol kas neperžengė leistinų ribų.

Nuo seno žinomame gruntinio vandens taršos sunkiaisiais metalais plote pietiniame pramonės rajone 2012–2015 m. buvo užfiksuota didoka chromo ir švino koncentracijos. Kitų mikroelementų kiekiai čia palyginus nedideli ir gana stabilūs. Ši anomalija susijusi su buvusios Alytaus mašinų gamyklos (dabar AB „Astra“) galvaninio cecho veikla. Pastaruoju metu tokia veikla nevykdoma, tad ir pačioje šios įmonės teritorijoje buvusi tarša palaipsniui nyksta. 2012–2015 m. ištirtųjų toksinių mikroelementų koncentracijos tiek gruntiniame, tiek tarpsluoksniniame vandenyje dažniausiai buvo palyginus nedidelės, tik taršos naftos produktais plote viršydavo gamtinį foną, o kartais ir didžiausią leistiną koncentraciją geriamajam vandeniui.

Paviršinio vandens telkinių Mažosios ir Didžiosios Dailidžių ežerų bei Dailidės ežerėlio (Druskininkų g.) vandens kokybės rodikliai tiriami 4 kartus per metus. Nustatyta, jog vadovaujantis galiojančia paviršinių vandens telkinių būklės metodika, šių vandens telkinių ekologinė būklė pagal bendrąjį azotą, vertinant pagal visų 2012–2015 m. tyrimų duomenų metinius vidurkius, yra labai gera. Pagal bendrąjį fosforą ši būklė būna ganėtinai įvairi – nuo labai geros iki labai blogos, tačiau pastebėta, kad didžiausi fosforo kiekiai ežerų vandenyje būna dažniausiai pavasarį, vėliau jie gerokai sumažėja. Tad nuo vasaros iki žiemos telkinių būklė pagal šį rodiklį žymiai pagerėja. Kol kas stebėjimai vykdomi dar palyginus neseniai, tad tikrąsias šių paviršinių telkinių vandens kokybės kitimo tendencijas išryškins monitoringo tąsa.

 

Kitos naujienos

Žinai informaciją...

Pietų Lietuvoje prie Druskininkų esantis Raigardo pasienio punktas su Baltarusija bus uždarytas nuo kovo....

Knygų mugė 2024-ieji jau čia pat! FM99 kalbame su rašytoja, vertėja, dėstytoja Irena Buivydaite, ...

Grupės „Biplan“ muzikantai jau džiaugiasi į Lietuvą atkeliavusiomis naujomis vinilo plokštelėmis. Minint ...