Klausyti gyvai

08:00 - 10:40

Savaitgalio rytas

Į Alytų vėl sugrįžta metų apdovanojimai!

Alytaus savivaldybė kviečia alytiškius iki spalio 1 dienos siūlyti kandidatus Alytaus miesto savivaldybės Metų apdovanojimams, kurie bus suteikti įvairiose srityse miestui nusipelniusiems žmonėms bei įmonėms.

Kandidatų pavardes su jų nuopelnų aprašymu siųskite bendruomeninėms taryboms, kurios, įvertinusios,  vėliau juos pateiks internetiniam balsavimui:

Praėjusių metų akimirkos (AMS nuotr.)
 • už aktyvią visuomeninę veiklą bus apdovanojama veikli, kūrybinga, drąsi asmenybė, patraukianti paskui save žmones, suburianti efektyviai dirbančias komandas, nevengianti iššūkių, prisitaikanti prie pokyčių ir atvira Alytaus miesto bendruomenei palankioms naujovėms. Siūloma visuomeninei konsultacinei grupei.
 • už labdaringą veiklą bus apdovanojamas Alytaus miesto bendruomenės narys, fizinis ar juridinis asmuo, kuris atliko Alytaus miesto bendruomenei naudingą darbą, negaudamas už tai užmokesčio, savo, įmonės arba organizacijos lėšomis, aktyvino savivaldybės socialinę, kultūrinę, sportinę, edukacinę, sveikatinimo ir kt. veiklą. Siūloma visuomeninei konsultacinei grupei.
 • už nuopelnus sveikatos apsaugai bus apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybės įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos padalinio arba skyriaus darbuotojas, savanoris (fizinis asmuo), pasiekęs žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų sveikatos apsaugos veikloje.. Siūloma Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai.
 • už nuopelnus kultūrai bus apdovanojama Alytaus miesto savivaldybės įstaiga / jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų skatinant bendruomenės kultūrinį aktyvumą ir kultūrinės veiklos kūrybiškumą, plėtojant aktyvią kultūros profesinę veiklą. Kandidatai siūlomi Alytaus kultūros ir meno tarybai.
 • už nuopelnus sportui bus apdovanojamas Alytaus mieste veikiančios sporto įstaigos darbuotojas, sportininkas, treneris ar komanda, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų aktyvinant savivaldybės gyventojų sportinį gyvenimą ar profesionalią sporto veiklą.. Kandidatai siūlomi Kūno kultūros ir sporto tarybai.
 • už nuopelnus švietimui bus apdovanojama Alytaus miesto savivaldybėje veikianti valstybės ar savivaldybės įstaiga, jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, laisvasis mokytojas, mokslininkas ar mokslininkų grupė, pasiekę žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų edukacinėje ar pedagogo profesinėje veikloje. Kandidatai siūlomi Alytaus miesto švietimo tarybai.
 • už nuopelnus vaiko gerovei bus apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybėje veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, savo iniciatyva ir pastangomis neatlygintinai padėjęs pagalbos reikalingam vaikui / vaikams, suteikęs prasmingą, veiksmingą materialinę, psichologinę ar moralinę pagalbą. Kandidatai siūlomi Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijai.
 • už iniciatyvą ir / ar Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje  ir užsienyje apdovanojamas Alytaus mieste veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, meno, sporto, švietimo, verslo ar kitų sričių laimėjimais garsinantis ir reprezentuojantis Alytų užsienio šalyse. Kandidatai siūlomi nevyriausybinių organizacijų tarybai.
 • už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius apdovanojamas fizinis asmuo, pasižymėjęs savo drąsa ir didvyrišku poelgiu. Kandidatai siūlomi nevyriausybinių organizacijų tarybai.

Prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikiančių bendruomeninių tarybų ir grupių kontaktai kandidatams siūlyti:

 • Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisija –  Laima Vincė Kirkliauskienė; el.p. laimakirkliauskiene@yahoo.com
 • Nevyriausybinių organizacijų taryba –  pirmininkė Gita Mickevičiūtė; el.p. gerumo.skraiste@gmail.com
 • Visuomeninė konsultacinė grupė – Audrius Dailidonis; el.p. audriusdailidonis@gmail.com
 • Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba – pirmininkė Valė Gibienė; el.p. vale.gibiene@alytus.lt
 • Alytaus kultūros ir meno taryba – Inesa Pilvelytė; el.p. kmtaryba@gmail.com
 • Kūno kultūros ir sporto taryba – pirmininkas Kęstutis Bernatavičius; el. p. dsalemana@gmail.com
 • Alytaus miesto švietimo taryba – pirmininkė Milda Kochanskienė; el. p. milda.kochanskiene@gmail.com

Taip pat kandidatus, nurodant jų nuopelnus, galima siūlyti Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ir užsienio ryšių skyriui el. p. modesta.tarasauskiene@alytus.lt.

Apdovanojimus planuojama iškilmingai įteikti 2019 metų sausio mėnesį šventinio vakaro metu.

Visa informacija dėl apdovanojimų už nuopelnus teikimo tvarkos yra: http://www.ams.lt:8080/va/Default.aspx?Id=3&DocId=51046

Kitos naujienos

Alytaus miesto teatre penktadienį šventiniu koncertu bus uždaromi Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės me...

FM99 studijoje „Praeitis trap mūsų“Alytaus kolekcininkų klubo nariai Gintaras Lučinskas ir Kęstutis Tamul...

Paauglių tarpe pastaruoju metu drastiškai daugėja atvejų, kai vaikai ima svaigintis priklausomybę...