Klausyti gyvai

12:00 - 13:00

Dienos kaleidoskopas

Įgyvendinus planuojamus projektus Alytaus mieste sumažėtų socialinė atskirtis

Alytaus miesto savivaldybėje buvo pristatytos planuojamos įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ ir „54+“. Renginyje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė, Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos skyrių valstybės tarnautojai, savivaldybei pavaldžių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Mockevičienė pristatė planuojamų įgyvendinti projektų tikslus ir uždavinius, laukiamus rezultatus. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai ir asmeniui gauti kompleksiškai teikiamas pozityvios tėvystės mokymų, psichosocialinės, krizių įveikimo pagalbos, vaikų priežiūros, mediacijos, sociokultūrines, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, pavėžėjimo paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos. Siekiant nustatyti paslaugų poreikius apklausiamos Alytaus miesto šeimos. Kaip teigė socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Mockevičienė: „Įgyvendinus projektą laukiami šie rezultatai: bendruomeniniai šeimų namai, vykdoma socialinės atskirties prevencija, sukurtos ir veikia specialistų komandos, derinami šeimos ir darbo įsipareigojimai, organizuojama informacijos sklaida ir bendradarbiavimas tarp paslaugų teikėjų, išplėtotos kompleksinės paslaugos šeimai“.

Alytaus m sav
Alytaus miesto savivaldybėje buvo pristatytos planuojamos įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ ir „54+“ (nuotr. Alytaus miesto savivaldybės)

„54+“ projektas skirtas vyresniems nei 54 metai dirbantiems ir nedirbantiems asmenis – jiems sukuriamos palankios sąlygos aktyviai dalyvauti, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, mažinti socialinę atskirtį. Taip pat pristatyta Alytaus miesto vietos plėtros strategija ir joje numatytos priemonės, skirtos socialinių paslaugų plėtrai, neformaliajam ugdymui teikti ir verslumui skatinti. Šio projekto laukiami rezultatai yra tikslinės grupės asmenys dalyvaus aktyviam senėjimui skirtose veiklose, plėtojama savanoriška veikla, organizuojami bendrųjų gebėjimų mokymai, bus organizuojama savanoriška veikla savanorius priimančiose organizacijose, paskatintas tarpžinybinis ir tarpinstitucinis skirtingų institucijų ir organizacijų bendradarbiavimas, surengtos informacinės kampanijos vyresnio amžiaus asmenų diskriminacijai mažinti.

Kitos naujienos

Festivalis, kuriame lankėsi pats Antanas Smetona. Taip apie prieš Antrąjį pasaulinį karą vykusias...

„Piligrimas atėjo, uždėsim antspaudą“, – šūktelėjo ...

Vakar elektros kainos biržoje šoktelėjo iki neregėtų aukštumų – 4 eurų už kilovatvalandę, negana to, „Per...

Ką vartoja lietuviai ir kokia priklausomybė dažniausia, kaip padėti priklausomiems žmonėms? Pokalbis apie...