Klausyti gyvai

08:00 - 10:40

Savaitgalio rytas

Kuriais atvejais reikia sumokėti paveldėto turto mokestį?

Kai kuriais atvejais gyventojams paveldėjus turtą gali atsirasti prievolė sumokėti paveldėto turto mokestį. Paveldimo turto mokesčiu apmokestinamas visas gyventojo pagal įstatymą arba testamentą paveldimas turtas, išskyrus:

  •  vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimą turtą;
  •  vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimą turtą;
  •  tuos atvejus, kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršija 3 tūkst. eurų.
eurai
Kai kuriais atvejais gyventojams paveldėjus turtą gali atsirasti prievolė sumokėti paveldėto turto mokestį

Paveldimas turtas apmokestinamas 5 arba 10 procentų tarifu:

  • jei paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra ne didesnė už 150 tūkst. eurų, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas, taikant 5 procentų tarifą;
  • kai vertė yra didesnė už 150 tūkst. eurų – taikomas 10 procentų tarifas.

Lietuvoje esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja Mokesčių inspekcija. Gyventojas, paveldintis turtą turėtų kreiptis į Mokesčių inspekciją ir pateikti laisvos formos prašymą bei notaro išduotą pažymą apie gyventojo paveldėtą turtą. Paveldimo turto mokesčio dydį apskaičiuoja notarai pagal Mokesčių inspekcijos išduotą pažymą. Gyventojui, paveldinčiam Lietuvoje esantį turtą, tokio turto, taip pat privalomo sumokėti paveldimo turto mokesčio, deklaruoti nereikia.

 

Kitos naujienos

Alytaus miesto teatre penktadienį šventiniu koncertu bus uždaromi Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės me...

FM99 studijoje „Praeitis trap mūsų“Alytaus kolekcininkų klubo nariai Gintaras Lučinskas ir Kęstutis Tamul...

Paauglių tarpe pastaruoju metu drastiškai daugėja atvejų, kai vaikai ima svaigintis priklausomybę...