Klausyti gyvai

10:00 - 11:00

Informacinis kanalas

Kurnėnų mokykla keliama antram gyvenimui

Alytaus rajono savivaldybė dėjo daug pastangų, kad Kurnėnų mokyklos pastatų kompleksą prikeltų naujam gyvenimui ir joje galima būtų vykdyti kultūros, turizmo, švietimo veiklas. Kultūros paveldo objekte pradėti tvarkymo darbai.

Alytaus rajono savivaldybė pradėjo iš savo biudžeto ir Europos Sąjungos finansuojamus keturis mokyklos atnaujinimo ir pritaikymo kultūrinėms, turizmo, edukacinėms veikloms projektus už 1 mln. 286 980 Eur. Laikantis paveldosaugos reikalavimų, mokykloje bus atliekami  remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo darbai, taip pat įsigyta reikalinga įranga ir priemonės numatytoms veikloms vykdyti.

Siekiant Kurnėnų mokyklą pritaikyti kultūros, turistinėms, švietėjiškoms veikloms, įgyvendinamas Pivašiūnų amatų centro veiklos plėtros projektas. Kurnėnų mokykloje bus sudarytos sąlygos vystyti tradicinius amatus, organizuoti edukacijas, užsiėmimus, ekspozicijas, prekiauti tradicinių amatų produktais, organizuoti kultūrinius, turistinius, švietėjiškus renginius ir šventes. Vykdant šį projektą bus tvarkomas pastato fasadas ir stogas, nupirkta kompiuterinės technikos, biuro įrangos, tautinių kostiumų, muzikos instrumentų, medžio drožybos įrankių, audimo staklės, lauko virtuvė ir baldai.

Pagal kitus projektus bus atnaujinama dalis pastato pusrūsio patalpų: didžioji salė, koridorius, tambūras, sanitarinis mazgas, sutvarkyta pastato inžinerinė sistemos: šildymo, elektros, vandentiekio, nuotekų, vėdinimo, gaisrinės signalizacijos. Taip pat bus sutvarkyta dalis sklypo, įsigyta įranga ir baldai kultūrinėms paslaugoms teikti: garso aparatūra, virtuvės ir pagalbinių patalpų įranga ir baldai, stendas ekspozicijoms, baldai edukacijoms, renginiams.Mokyklos vidaus patalpas planuojama suremontuoti dar pagal kitus du projektus. Darbams pirmajame aukšte finansavimas jau skirtas. Pateiktas projektas gauti finansavimą ir antrajam mokyklos aukštui suremontuoti.Kurnėnų mokykloje vykdomus projektus numatyta baigti 2020 metais.

Kurnėnų Miroslavo seniūnijoje esanti Kurnėnų mokykla įkurta 1936 m. Amerikos lietuvio inžinieriaus Lauryno Radziukyno iniciatyva ir lėšomis. Jos statyba buvo pradėta 1934 m. Didelė dalis statybinių medžiagų, inventoriaus – langai, durys, klasių suolai, lentos, parketas, radiatoriai, santechninė įranga – buvo atgabenti iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Pagal L. Radziukyno projektą visus darbus atliko Balkūnų kaimo meistrai. Pirmuoju mokyklos direktoriumi iki 1957 m. buvo Motiejus Ražanskas sutvarkęs ir apželdinęs aplinką. 1988 m. rugpjūčio 23 d. atidengtas ir restauruotas sovietmečiu užtinkuotas Lietuvos herbas – Vytis mokyklos bokšte. Mokykla veikė 1936–2008 m.

Kitos naujienos

Yosef Hermosa 2019 metais atvyko iš Ekvadoro, studijuoja Kauno technologijos universitete. Jis pratęs pri...

Pramogų parke „Tarzanija“ bei restorane-viešbutyje „Dzūkijos dvaras“ veikiančios įmonės bei asmenys neįtr...

Sakoma, kad „visi keliai veda į Romą“. Matyt, ir atvirkščiai – keliai veda ir į Alytų, kur v...

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 17 val. Alytaus kraštotyros muziejus pristato skulptoriaus Saadios Bah...