Klausyti gyvai

18:00 - 21:00

TOP33 (laida kartojama)

Kviečiama teikti paraiškas verslo plėtrai!

Kvietimui iš viso skiriama iki 35 000 Eur.

Projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 90 proc. kvietime nurodytų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Prioritetai:

  1. Verslumo tarp įvairaus amžiaus grupių, naujų verslo subjektų steigimosi skatinimas.
  2. Smulkių ir vidutinių verslo įmonių plėtra.
  3. Naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimo versle skatinimas.
  4. Konsultacijų, mokymų, praktinės pagalbos paslaugų teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems Alytaus mieste, organizavimas.

Pareiškėjas kiekvienai sričiai gali teikti tik vieną paraišką.
Tinkami pareiškėjai: Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą, skirtą Alytaus miesto bendruomenei.
Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.
Paraiškų pateikimo būdas ir tvarka:
Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami paraiškoje nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.
Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks.
Atrankos konkursui teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos elektroninėmis priemonėmis tinkamai užpildyta paraiška dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurse. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais: popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus; el. paštu avilysreg@alytus.lt; administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale http://www.epaslaugos.lt.
Paraiškų rinkimo terminas: Paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 2 d. Rotušės a. 4, Alytuje. Darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8–15.45 val.).
Kita informacija: informacija, susijusi su kvietimu, skelbiama interneto portale http://www.alytus.lt/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-skatinimas. Kontaktinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja Rasa Abramavičiūtė tel. (8 315) 55 139, mob. tel. 8 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

  1. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos verslo plėtros srities kvietimų teikti paraiškas sąlygų aprašai: 2019-08-19 DV-655.
  2. Projektų atrankos konkurso paraiškos forma: Atrankos konkurso paraiškos forma.

Kitos naujienos

Apie įdomius Alytaus istorinius įvykius ir būsimą parodą apie Alytaus senamiestį FM99 kalb...

Ši vasara, ypač ši savaitė, Lietuvoje visus alina karščiais. Apie karščio pavojus ir pove...

Tautiška giesmė šiemet bus transliuojama iš Alytaus – „Lietuvos kultūros sostinės 2022...

Alytuje prasideda I-asis Tarptautinis žemės meno simpoziumas „Žymės“. Liepos 1-9 dienomis šalies...