Klausyti gyvai

24:00 - 08:00

Nakties garso takelis

Labdaros – paramos koncertas "Po saule – 4" vėl kviečia geriems darbams

Teatralizuotas labdaros – paramos koncertas visai šeimai „Po saule – 4“ vyks Alytaus miesto teatro Didžiojoje salėje antradienį (rugsėjo 25d.) 18val.


Apie tai plačiau pasakoja viena iš asociacijos „Dzūkijos Vaikai“ steigėjų Jūratė Kundrotienė ir savanoris Simas.

Renginio informacija

„…Kartais,kaiaštupiunemiegodama, į manogalvą ateina svarbios mintys. Akysimamerktis,galvanusvyrairatsitinkadaugstebuklingųnuotykių, stebuklingesnių net užtuos, kuriuosesu tau pasakojusi,betrytą, kaipabundu,nuotykiaidingstairašnespėjujųpagauti..Tačiauvieną man pavykopastverti…Ašmačiaudidelesdidelessupuokles. Jos skraidėaukštaiviršmūsųVabalytausmiestelio,ojosejuokėsiirsvajojovaikai…“(MusėsZavintossvajonė,kuriailemtaišsipildyti.)
MažamemiestelyjeVabalytujegyvenamaživabaliukai- vabalytiškiai: miestomerasVorasRužavas, bibliotekosvedėjaApysakaZizaitė, prokurorėImaBoružė, verslininkas Jonas Plaštakė, pensininkasUodasZvimbalonisirtiesiogdvi gerosdraugėsmusėsZusėirZavinta..SparčiaimažėjantVabalytausmiesteliogyventojams, miestomerasVorasRužavaspaskelbėRizaliuciją , leidžiančiąmiestelįtiesiogišsidalinti. Savonuosavybękiekvienasvabalytiškisatsitvėrėaukštatvora, įkūrėsavokiemobendruomenęirėmėvaržytistarpusavyje,katrassurengspuikesnękiemošventę..
Irpakvietė į VabalytųA.Pilvelytę ,V.Genytę, „Aušrinę“, G.Leškevičių , R.Bubnelį, I.Valinskienę, J.Miliauskaitę, LaurąRabadabadam, „Alemaną“, A.Pilypaitę,“Roxy five“, cirkostudiją „Dzūkija“,AJC baletostudiją, Atlantąirkituspuikiusatlikėjus.
ArsuvienysvabalytiškiusmusėsZavintossvajonė? Kągalimapadarytidėldraugo?..
Vasarabaigėsi, bet jągalimepratęstisavogerumu!
Dvidešimtpenktosiosrytą
Atkeliaukit į Alytų.
Pažiūrėsit, kaipgyvena
Irkokiastvoraskūrena
Dzūkųsostinėsvaikai.
Irartiesūsjųtakai?
Kąjievalgovakarienei?
Arjiemėgstakarštąpieną,
Arpatinkajiemsmedus,
O gal laižotikledus?
Na o šeštąvakare,
Susitikimeteatre.
Atvažiuokit,-negailėsit,
Džiaugsmąpadalintpadėsit …

Visosrenginyjesukauptoslėšos bus skiriamosAlytausglobosnamuoseaugančiųvaikųlavinimui.

Š iltai „Dzūkijosvaikai“ ; www.dzukijosvaikai“.lt ; dzukijosvaikai@gmail.com
———–
kalbėk ausra@fm99.lt

Kitos naujienos

Alytaus miesto teatre penktadienį šventiniu koncertu bus uždaromi Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės me...

FM99 studijoje „Praeitis trap mūsų“Alytaus kolekcininkų klubo nariai Gintaras Lučinskas ir Kęstutis Tamul...

Paauglių tarpe pastaruoju metu drastiškai daugėja atvejų, kai vaikai ima svaigintis priklausomybę...