Klausyti gyvai

24:00 - 08:00

Nakties garso takelis

Laisvos darbo vietos Dzūkijoje: pirmininkavimo metu socialinės apsaugos srityje daugiausia dėmesio – jaunimo nedarbui

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, prasidėjus pusmetį truksiančiam pirmajam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, imasi vadovauti visai Europai aktualių socialinių ir užimtumo klausimų sprendimų paieškai. Ypatingas dėmesys pirmininkavimo metu socialinės apsaugos ir užimtumo politikos srityse bus skiriamas jaunimo nedarbo mažinimo klausimams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė teigė, jog vienas svarbiausių uždavinių bus glaudesnis ryšys tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos.

Prioritetą teiksime „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos, kuria kiekvienam jaunam žmogui turi būti užtikrinamas darbas, praktika ar mokslų tąsa per 4 mėnesius po mokslų baigimo, įgyvendinimui. Labai svarbu siekti efektyvaus bendradarbiavimo tarp švietimo ir mokymo bei socialinės ir darbo sričių, taip pat užtikrinti kokybišką užimtumo tarnybų darbą„, – teigė ministrė.

Pasak A. Pabedinskienės, taip pat bus rengiama Tarybos deklaracija dėl Europos pameistrystės (praktikos atlikimo) aljanso, organizuojamos ministrų ir socialinių partnerių diskusijos aptarti jaunimo nedarbo problematiką.

Viena aktualių temų taip pat yra geresnė darbuotojų apsauga. Lietuva sieks sutarimo su Europos Parlamentu dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, skirto remti nuo krizės nukentėjusius darbuotojus, veiklos.

Pirmininkavimo metu taip pat tikimasi padaryti pažangą tariantis dėl Komandiruojamų darbuotojų įgyvendinimo direktyvos, taip pat sutarimo dėl Direktyvos priemonių, leisiančių darbuotojams lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis. Š ie teisės aktai pagerintų ES piliečių judumo galimybes.

Š alia šių klausimų ne mažiau dėmesio bus skiriama ir de facto lygių vyrų ir moterų teisių užtikrinimui, institucinių mechanizmų efektyvumo didinimui. Sutarimo Taryboje bus siekiama ir dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių direktyvos. Taip pat bus siekiama pažangos dėl Lygių galimybių direktyvos bei sutarimo dėl Tarybos rekomendacijos romų integracijos priemonių klausimu.

Š ių metų liepos 11-12 dienomis Vilniuje vyks pirmasis socialinės apsaugos ir darbo ministrų neformalus susitikimas Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai. Jo metu daugiausia dėmesio bus skiriama jaunimo nedarbo mažinimui bei Europos pinigų sąjungos socialinės dimensijos stiprinimui.

——–

kalbėk zinios@fm99.lt

 

Kitos naujienos

1595 kartoninės dėžės ir 71 kartoniniai lakštai! - tiek prireikė pastatyti kartotinį tiltą.

Viney Dubey iš šiaurinės Indijos atvažiavo į Lietuvą prieš šešerius metus. Sako, čia ramybės oazė, jokios...

Ko? Atliekų! Vienkartiniai indai, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės, tušti indeliai nuo padažų, jog...