Klausyti gyvai

22:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

Lietuvos savivaldybių savarankiškumo tyrimo rezultatai pristatyti Prezidentūroje

Prezidentūroje susirinkusiems Vyriausybės, Finansų ir Vidaus reikalų ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovams, merams ir ekspertams  buvo pristatytas „Kurk Lietuvai“ atliktas Lietuvos savivaldybių savarankiškumo tyrimas. Po tyrimo pristatymo centrinės valdžios ir vietos savivaldos atstovai bei ekspertai tarėsi dėl savivaldos savarankiškumo stiprinimo poreikio ir galimybių stiprinti abiejų valdžios lygmenų bendradarbiavimą geriau atliepiant visuomenės poreikius.

Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti savivaldybėms aktualiausius savarankiškumo iššūkius ir poreikius, susijusius su funkcijų pasiskirstymu, finansavimu ir įgyvendinimu. Tuo pačiu buvo vertinama, kokios priemonės ir pokyčiai paskatintų didesnį savivaldybių savarankiškumą ir atsakomybę.

Savivaldybės yra pasiruošusios prisiimti didesnę atsakomybę už tokias sritis kaip švietimas, socialinė apsauga, investicijų planavimas ir disponavimas žeme. Rezultatai taip pat atskleidė poreikį peržiūrėti savivaldybių biudžetų pajamų formavimo sistemą, suteikiant daugiau įgaliojimų savivaldai didinti savarankiškas pajamas“, – teigė programos „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė Dovilė Sujetaitė.

Birželio-liepos mėnesiais vykdytame tyrime dalyvavo 55 iš 60 Lietuvos savivaldybių. Tyrimo klausimai apėmė tokias temas kaip savivaldybių funkcijų pasiskirstymas, vykdymas ir finansavimas,  savivaldybių finansinis savarankiškumas, tarpinstitucinis, tarpsavivaldybinis bendradarbiavimas ir gyventojų įtrauktis.

98 proc. tyrime dalyvavusių savivaldybių teigia, kad tam tikrose veiklos srityse joms turėtų būti suteikta daugiau teisių ir įgaliojimų. Daugiausia pasiūlymų sulaukė tokios sritys kaip savivaldybės biudžeto formavimas ir valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų vykdymas, savivaldybės investicijų planavimas ir vykdymas – jose daugiau įgaliojimų siekia turėti 7076 proc. atsakiusių savivaldybių.

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė atkreipė dėmesį, kad pradėti reikėtų nuo Europos vietos savivaldos chartijos, vadinamosios „savivaldos konstitucijos”, kurią Lietuva jau seniai ratifikavo, bet nesilaiko įsipareigojimų. „Svarbiausia, reikalingas centrinės valdžios pasitikėjimas. Visų partijų programose daug vietos skiriama savivaldos savarankiškumui ir atėję į valdžią politikai turi minčių ir vizijų kaip ir ką reikia keisti, bet kažkodėl „biurokratinis klanas” įveikia ir pačias geriausias idėjas, pakeičia ir naujai atėjusius žmones”, – R. Žakaitienė.

Beveik 90 proc. savivaldybių siūlo gerinti centrinės valdžios ir vietos savivaldos partnerystę didinant savivaldos įtraukimą į valstybės sprendimų priėmimą,  skatinti lygiavertę abiejų valdžios lygmenų partnerystę ir pasitikėjimu grįstus santykius. Partnerystės ir savivaldos interesų atstovavimo užtikrinime itin svarbus Lietuvos savivaldybių asociacijos vaidmuo. Pastaroji, savivaldybių teigimu, turėtų tapti vienu pagrindinių partnerių Seimui ir Vyriausybei.

Savivaldybės apklausoje išreiškė poreikį, kad asociacija aktyviau nei iki šiol dalyvautų su savivalda susijusių teisės aktų rengime. Siūlyta stiprinti savivaldybių interesų atstovavimą Seimo vietos savivaldos ir valstybės valdymo komitete, tarkime, tai galėtų būti privalomas teisėkūros projektų poveikio savivaldai išankstinis vertinimas”, teigė „Kurk Lietuvai“ projektų vadovas Vytautas Vaitiekūnas.

Savivaldybėms reikia daugiau aistros kautis pačioms rengti įstatymų projektus, nes niekas už jas to nepadarys. Dabar puiki galimybė ir retas šansas, kartu su regionui dėmesį skiriančiu Prezidentu, sustiprinti savivaldą labai konkrečiais projektais ir susitarimais, o ne pavienių reikaliukų tvarkymu”, – renginyje ragino Virginija Būdienė, Vilniaus politikos analizės instituto direktorė.

Atliktas savivaldybių savarankiškumo tyrimas yra „Kurk Lietuvai” projekto „Bendru sutarimu link savivaldos savarankiškumo stiprinimo”, vykdomo Prezidentūroje, dalis. Tyrimo rezultatai sudarys pagrindą rengiant savivaldybių savarankiškumo stiprinimo priemonių planą, kuris bus pristatytas rugsėjį planuojamo kasmetinio Regionų forumo metu.

Daugiau informacijos apie tyrimo rezultatus: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/03/Lietuvos-savivaldybi%C5%B3-savaranki%C5%A1kumo-tyrimas.pdf ir projektą: http://kurklt.lt/projektai/bendru-sutarimu-link-savivaldybiu-savarankiskumo-stiprinimo/

Kitos naujienos

Alytaus apskr. Vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Gautas 58-e...

„Tai mūsų eglutė išdygo po nakties, kaip netikėtas Kalėdinis stebuklas“, – į radijo stoties „FM99“ pašto ...

Šiuolaikinės klounados spektaklis visai šeimai „Čiurlionio pasaka“

„Džiaugiamės, kad priėmėte, stengsimės, kad taptų tradicija ir nuteistiesiems pagal galimybes dalyvauti m...