Klausyti gyvai

24:00 - 08:00

Nakties garso takelis

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo proga Alytuje bus surengta per dvidešimt įvairių renginių

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo proga Alytuje bus surengta per dvidešimt įvairių renginių, iniciatyvų, spektaklių, konferencijų, parodų, akcijų, planuojama siekti rekordo. Renginių programa 2017–2020m. buvo patvirtinta ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos.

Patvirtinta programa nustato Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste tikslą, uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones, numatomus finansavimo šaltinius ir laukiamus rezultatus. Programos tikslas – deramai paminėti atkurtos modernios Lietuvos pirmąjį šimtmetį, todėl skatinama pažinti ir domėtis savo valstybės istorija, puoselėti lietuvišką tapatybę ir jos reikšmę valstybės stiprinimui,  aktualizuoti ir skleisti kovų už nepriklausomybės apgynimą svarbą.

Silvija Peštenienė
Silvija Peštenienė

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Silvijos Peštenienės, rengiant programą buvo atsižvelgta į 109 švietimo, kultūros įstaigų, įvairių bendruomenių, bendrijų, organizacijų pasiūlymus.

„Programą 7 posėdžių metu rengė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste programos parengimo grupė, vadovaudamasi atvirumo, valstybiškumo, kryptingumo ir visuotinumo principais, todėl programa, atvira visų Alytaus bendruomenės narių, įstaigų, organizacijų  ir asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų pasiūlytoms šimtmečio minėjimo idėjoms, ir yra parengta iš surinktų idėjų. Be to, visa Alytaus miesto bendruomenė kviečiama  rengti ir įgyvendinti savas šimtmečio minėjimo programas ir projektus“, – sakė S. Peštenienė.

Programos įgyvendinimą koordinuos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste  programos įgyvendinimą koordinuojanti grupė, sudaryta mero potvarkiu.  Atsižvelgus į pasiūlymus dėl naujų priemonių įtraukimo ir pritarus Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui, planas kasmet gali būti tikslinamas.

Programa bus įgyvendinama valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis.

Kitos naujienos

Alytaus miesto teatre penktadienį šventiniu koncertu bus uždaromi Alytaus – Lietuvos kultūros sostinės me...

FM99 studijoje „Praeitis trap mūsų“Alytaus kolekcininkų klubo nariai Gintaras Lučinskas ir Kęstutis Tamul...

Paauglių tarpe pastaruoju metu drastiškai daugėja atvejų, kai vaikai ima svaigintis priklausomybę...