Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Tarp miesto politikų ir gydymo įstaigų vadovų karšta diskusija dėl ligoninės ir poliklinikos sujungimo

medical doctorKadenciją baigiantys Alytaus miesto vadovai atsisveikindami su postu suskubo  įgyvendinti seną idėją – į vieną įstaigą sujungti miesto ligoninę ir polikliniką. Iniciatyvą ryžtingai ginantis meras Jurgis Krasnickas teigia, kad tokiu būdu bus sutaupyta keli šimtai tūkstančių eurų. Tuo metu medicinos įstaigų darbuotojai stoja piestu prieš pasiūlymą ir sako, kad jų nuomonės niekas neklausė.

Ar pritarti šiam pasiūlymui spręs miesto taryba kovo 26 d.

Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas:

Manau, kad tai tikrai gera idėja. Prieš kurį laiką buvau apkaltintas, kad sujungus įstaigas aš taikysiu į tą vietą, tada aš juokiausi ir sakiau – o kodėl gi ne. Dabar sakau – tikrai ne, nes jei ten nueičiau, tada aš prarasčiau tarybos nario mandatą, o jis man labai brangus“.

Gal aš blogas politikas, bet pakankamai geras ūkininkas ir manau, kad reikia taupyt. Ir taupysim, o jeigu taryba pasisakys kitaip, aš lieku taryboje ir esu užsispyręs“.

 

Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas:

„Tokia kaip ši reorganizacija Lietuvoje dar nebuvo įgyvendinta, nežinau, ar dėl mero mediko, ar dėl A (Alytus), šiandien tą eksperimentą darytume mes pirmi. Manau, kad tam reikėtų išklausyti projektų agentūrą, ministeriją ir tada ieškoti sprendimo“.

 

Alytaus poliklinikos direktorius Vitalijus Kovaliovas merui uždavė klausimą:

„Kieno pinigus jūs norite taupyti, kadangi savivaldybė prie poliklinikos veiklos neprisideda visiškai, tai yra PSD (privalomojo sveikatos draudimo) lėšos. Koks savivaldybės interesas, kam jūs taupote? Ir šios lėšos skiriamos tam, kad būtų taupomos ar kad būtų skiriamos sveikatos priežiūros paslaugos?“

****************

SPRENDIMO „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-03-06    Alytus

 Savivaldybės taryba gali atlikti Alytaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų pertvarką, gavusi Sveikatos apsaugos ministerijos sutikimą dėl savivaldybei pavaldžių antrinio lygio stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimo. 2014-12-10 raštu buvo kreiptasi į SAM. 2015-01-29 gautas SAM atsakymas, kuriuo ministerija neprieštarauja įstaigų reorganizavimui.

Naujai sukurta įstaiga tęs reorganizuotų įstaigų teikiamų paslaugų teikimą ir veiklą, kurioms buvo skirtos finansavimo lėšos iš ES.

Reorganizavus asmens sveikatos priežiūros įstaigas sujungimo būdu, galima tikėtis:

 • sumažinti administracijos darbuotojų skaičių ir sutaupyti apie 300 tūkstančių eurų administracinių išlaidų per metus;
 • vieningos sveikatos priežiūros įstaigų koordinacijos bei aukštos paslaugų kokybės ir prieinamumo;
 • racionaliai ir efektyviai panaudoti PSDF lėšas;
 • racionalesnės medicininės, diagnostinės bei kitos įrangos naudojimo;
 • sumažinti paslaugų dubliavimą bei užtikrinti geresnį pacientų perimamumą ir geresnę informacijos apsikeitimo kokybę (nebus paslaugų dubliavimo) galima sutaupyti dar apie 300 tūkstančių eurų PSDF lėšų.

Už sutaupytus pinigus bus galima:

 • padidinti medicinos personalo atlyginimus;
 • padidinti specialistų pritraukimą, didinant rezidentūros studijų finansavimą;
 • gerinti specializuotų paslaugų prieinamumą.

Reorganizavus Alytaus miesto sveikatos priežiūros įstaigas, tikimasi, kad bus sukurta konkurencinga, racionaliai naudojanti žmoniškuosius ir finansinius resursus įstaiga.

 

 Administracijos vyriausioji specialistė

Irma Maskeliūnienė

********************

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO

 1. Sutikti reorganizuoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę (juridinio asmens kodas 190272175, buveinės adresas Alytus, Ligoninės g. 12), VšĮ Alytaus polikliniką (juridinio asmens kodas 190272218, buveinės adresas Alytus, Naujoji g. 48) ir VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrą (juridinio asmens kodas 150066452, buveinės adresas Alytus, Jiezno g. 2) sujungimo būdu į vieną juridinį asmenį – VšĮ Alytaus sveikatos centrą.
 2. Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo būdas – sujungimas;

2.2. reorganizuojama VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, VšĮ Alytaus poliklinika, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras;

2.3. po reorganizavimo:

2.3.1. veiksiantis juridinis asmuo – VšĮ Alytaus sveikatos centras.

2.3.2. VšĮ Alytaus sveikatos centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Alytaus miesto savivaldybės taryba.

 1. Įpareigoti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, VšĮ Alytaus poliklinikos ir VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius:

3.1. iki 2015 m. birželio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka parengti viešosios įstaigos reorganizavimo sąlygų projektą, įstatus ir juos pateikti Alytaus miesto savivaldybės merui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  Savivaldybės meras

Jurgis Krasnickas

Kitos naujienos

„Wolves“ klubas toliau tvirtina savo pozicijas LKL. Savo arenoje patiesę Kauno "Žalgirį" vilkai r...

Savaitgalį Alytuje vyko Lietuvos kulkinio šaudymo, pneumatiniais ginklais, komandinis Čempionatas...

Alytaus statybos bendrovė „Dzūkijos statyba“ Kauno technologijos universiteto prašymu įtraukta į Viešųjų ...

Šį sekmadienį (Vasario 12 d.) Makniūnuose vėl nuo 10 iki 13 val. vyks Makniūnų bagažinių turgelis...