Klausyti gyvai

13:35 - 14:00

Ši diena muzikos istorijoje

Nuo vasario 1d. nauja Alytaus savivaldybės administracijos struktūra

Įsigaliojo nauja Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūra – ji papildyta dviem naujais skyriais – Statybos ir Viešosios tvarkos. Įsteigta po vieną pareigybę Viešųjų pirkimų, Turto valdymo ir verslo, Kultūros skyriuose.

Jastremskas0
Vytautas Jastremskas

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, įsteigtos pareigybės – ilgalaikė investicija, kuri atsipirks ateityje: „Viešųjų pirkimų specialistas reikalingas, kad vykdant mažos vertės pirkimus būtų apklausiama daugiau tiekėjų. Tokiu būdu siekiama išvengti galimų pirkėjų susitarimų ir sumažinti pirkimų kainą. Verslo specialisto užduotis – aktyviai ieškoti ir pritraukti investuotojus, kursiančius Alytuje verslo rūšis ir darbo vietas. Viešosios tvarkos skyriui perėmus mieste įrengtų kamerų stebėjimą, bus sutaupyta apie 15 tūkst. eurų per metus“, – sakė V. Jastremskas.

Viešosios tvarkos skyrius taip pat prižiūrės savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą, kontroliuos, kaip laikomasi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo, Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje tvarkos aprašų, Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus viešosiose vietose, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, kitų teisės aktų, priims nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose ir atliks nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolę. Taip pat skyrius vykdys giminingas civilinės saugos ir mobilizacijos funkcijas.

Paraiskos skirti lesu is Verslo skatinimo programos Alytaus miesto savivaldybeje priimamos iki gruodzioFM99 (2)

Statybos skyrius buvo įsteigtas siekiant, kad vienas skyrius organizuotų visų savivaldybės objektų projektavimą, statybą ir priežiūrą, kontroliuotų ir organizuotų savivaldybės objektų statybos proceso dalyvių darbą nuo projektavimo užduoties rengimo iki objekto užbaigimo. Į Statybos skyrių perkelti 8 specialistai iš Miesto ūkio, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos, Investicinių projektų skyrių. Į Viešosios tvarkos skyrių perkelti 3 specialistai iš Miesto ūkio skyriaus.

Tarnybinio kaitumo būdu nuo vasario 1 d. S. Stumbras perkeliamas į Statybos skyriaus vedėjo pareigas, I. Pankienė perkeliama į Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, A. Čiuplys – į Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, į jas perkeliami ir N. Marcinkevičienė, R. Jegelevičienė, M. Kundrotas, Ž. Stasionienė, M. Rinkevičius. Į Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas perkeliami J. Muzikevičius, V. Černiauskas, į Viešosios tvarkos vyresniojo specialisto pereigas – Dalius Česynas. Pakeistas Viešųjų ryšių skyriaus pavadinimas – įsigaliojus naujai struktūrai jis pavadintas Viešųjų ir užsienio ryšių skyriumi.

Kitos naujienos

Į pirmojo improvizuoto traukinio kupė, įsikūrusioje Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje...

Alytaus policija informuoja apie pradėtus ikiteisminius tyrimus. Smurtautojai ir sukčiai siautėja, alytiš...

Alytaus miesto taryboje bręsta planas padidinti apmokestinimą. Neformaliojo vaikų švietimo paslau...

Spalio 1 d. 11 val.