Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

„Pirmas puslapis”: Alytaus S. Kudirkos ligoninėje sveikti bus daug maloniau – su­re­mon­tuo­tas vi­sas vidaus li­gų kor­pu­sas

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

 

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas su­re­mon­tuo­tas Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vi­daus ligų 2-asis sky­rius, įsi­kū­ręs penk­ta­me vi­daus li­gų kor­pu­so aukš­te. Tai bu­vo pas­ku­ti­nis ne­at­nau­jin­tas skyrius šia­me 1972-ai­siais pa­sta­ty­ta­me pen­kia­aukš­čia­me kor­pu­se. Kaip su­re­mon­tuo­to Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vi­daus li­gų 2-ojo sky­riaus ati­da­ry­me sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Vasiliauskas, vi­daus li­gų kor­pu­sas ga­vus Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mą bu­vo remontuojamas nuo 2013 me­tų, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bė kon­kur­są at­nau­jin­ti kor­pu­so sky­rius, vyk­dė dar­bų tech­ni­nę prie­žiū­rą. Už 1,3 mln. eu­rų ka­pi­ta­liai su­tvar­ky­ti pen­kia­aukš­čio vi­daus li­gų kor­pu­so Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos, Neu­ro­lo­gi­jos, Vi­daus li­gų 1-asis, da­bar šių li­gų 2-asis sky­riai. Už eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šas – 753 tūkst. eu­rų at­nau­jin­tas, rei­ka­lin­ga įran­ga ap­rū­pin­tas šia­me kor­pu­se esantis Kar­dio­lo­gi­jos sky­rius. Tad da­bar ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­tas jau vi­sas 1972-ai­siais sta­ty­tas ligoninės vidaus li­gų kor­pu­sas.

Radijo laida „Pirmas puslapis” kiekvieną antradienį „FM99” eteryje 14.30 val.

LIETUVOS ŽINIOS:

Mobiliosios bankininkystės vartotojų skaičius žaibiškai auga, o bankai neslepia planų visas paslaugas perkelti į mobiliąją erdvę. Vis dėlto kai kurie ekspertai bankus ragina pernelyg nesididžiuoti, esą reali pažanga šioje srityje dar menka, tuo tarpu vartotojams primygtinai siūlo apsišarvuoti budrumu – į mobiliąją bankininkystę nusitaikiusių sukčių daugėja. Šalies komerciniai bankai džiaugiasi, kad vartotojai jau įprato prie savo banko jungtis per mobiliuosius telefonus. Antai banko „Swedbank“ mobiliosios bankininkystės vartotojų skaičius Lietuvoje vis gerina rekordus. Bankas skaičiuoja, kad jo išmaniąja programėle aktyviai naudojasi beveik 250 tūkst. klientų – 85 proc. daugiau nei prieš metus. Auga ir vartotojų aktyvumas: naudojantis programėle ir šiemet atliekama dukart daugiau pavedimų negu pernai. Užfiksuotas ir dar vienas lūžis – sąskaitos likutį gyventojai dažniau tikrina telefonuose, o ne bankomatuose.

LIETUVOS RYTAS:

Griežtumu garsėjantys Norvegijos vaiko gerovės organizacijos „Barnevernet“ darbuotojai netikėtai atlyžo – pirmąkart leido į tėvynę išvežti vienų metų lietuvį berniuką, kuris jau buvo perduotas globėjams. „Niekada negrįšiu į Norvegiją“, – pareiškė kaunietė Erika Sipavičiūtė. Moterį nemalonumai užklupo šių metų gegužės 8-ąją, kai ji su sūnumi viešėjo pas šios šalies Holmestrando mieste gyvenantį berniuko tėvą. Iš darbo grįžęs vaiko tėvas išėjo tvarkyti namų terasos, o moteris berniukui išvirė manų košės ir padėjo ją ant stalo. Vaikas tuo metu sėdėjo maitinimo kėdutėje. Kai moteris akimirkai nusisuko, vaikas įmerkė rankytę į dubenį. E. Sipavičiūtė iš karto suskubo plauti sūnui rankos šaltu vandeniu ir iš namų vaistinėlės panaudojo specialias putas, skirtas nudegimams gydyti. Netrukus išgirdę vaiko veiksmą atskubėjo kaimynai, buvo iškviesta greitoji pagalba. Vėliau mažylis buvo nuvežtas į maždaug už 100 kilometrų esančią vaikų kliniką. Tuomet ir prasidėjo sunkiai paaiškinami dalykai.

Kitos naujienos

Laidoje „Darau verslą“ kalbėjomės su alytiškiais, sveikų užkandžių „Longevies“ gamintojais Audra ...

Kino stovykla jaunimui „24 per sekundę“ suteiks galimybę toliau gilintis į kino kūrimo procesus s...

„Ši daina – lyg nauja kryptis mano muzikoje, kur išbandau kitokį skambesį. Grįžtu į 80-tuosius, kurie man...

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ tradiciškai sugrįžta vasaroti į Alytų. Liepos 15–21 d....