Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

„Pirmas puslapis” – ar šiemet alytiškiai džiaugsis jau besipuošiančia šventine eglute?

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

ALYTAUS NAUJIENOS:

Saulė Pinkevičienė – „Menininkė Jolanta Šmidtienė: „Kalėdos man turi kvepėti tikra egle, todėl namuose visada puošiame natūralią žaliaskarę”.

„Ma­ma, tu vėl eg­lu­te kve­pi!“ – kau­nie­tės me­ni­nin­kės Jo­lan­tos Šmid­tie­nės duk­rai ne­rei­kia ka­len­do­riaus, kad pa­jus­tų ar­tė­jan­čias Ka­lė­das. Pa­čiai Jo­lan­tai tai lai­kas, ku­pi­nas rū­pes­čių, iš­šū­kių ir pa­čių įvai­riau­sių emo­ci­jų. Tur­būt ge­ras jaus­mas, kai ta­ve my­li kaip ko­kį Ka­lė­dų Se­ne­lį, bet kaip liūd­na, kai ta­vo kur­ta eg­lė nu­ken­čia nuo niek­da­rių… Vis­ko pa­si­tai­kė per šiuos aš­tuo­ne­rius me­tus, kai lai­ki­ną­ją sos­ti­nę gar­si­no J.Šmid­tie­nės su­kur­tos ori­gi­na­lios, net ir į Guin­nes­so re­kor­dų kny­gą įra­šy­tos eg­lės. Ko­dėl Kau­nas ati­da­vė gar­si­ą­ją ka­lė­di­nių eg­lių kū­rė­ją ir jos idė­jas Aly­tui? – to­kiais re­to­ri­niais klau­si­mais pra­ėju­sią sa­vai­tę su­mir­gė­jo in­ter­ne­to erd­vė. Taip, Kau­ne eg­lės Jo­lan­ta šie­met ne­puoš, už­tat į Aly­tų at­ke­liau­ja jos „Šerkš­no pa­sa­ka“. Ir jei ši idė­ja jau bu­vo 2011 me­tais įgy­ven­din­ta Kau­ne (ki­to­je erd­vė­je ji skam­bė­jo ki­taip), tai at­ei­nan­čius dve­jus me­tus J.Šmid­tie­nė Aly­tui ža­da vi­siš­kai uni­ka­lių ka­lė­di­nės puo­šy­bos idė­jų.

Jau puošiama Alytaus šventinė eglutė sužibs gruodžio 2 dieną.

LIETUVOS ŽINIOS:

Raimonda Ramelienė – „Seimas purtosi nuomininkų, įsileis savus“.

Seimo viešbutyje likusias laisvas patalpas, iš kurių prieš pusantro mėnesio išsikraustė SEB bankas, parlamentas ketina pasilaikyti sau. Netrukus čia turėtų persikraustyti dalis Seimo kanceliarijos, kurios po Naujųjų metų laukia radikalios permainos, padalinių.
Sostinės centre, Gedimino prospekte, įsikūrusiame Seimo viešbutyje gruodį vėl numatomos kraustynės. Į SEB banko nuomotas 2 tūkst. kv. metrų patalpas turėtų persikelti kai kurie Seimo kanceliarijos padaliniai, galbūt ir kai kurių tautos išrinktųjų padėjėjai. Ne vienus metus Seimui priklausančiame pastate veikusio banko mokėti nuompinigiai parlamento kanceliarijai buvo nemenka paspirtis. Pinigai naudoti komunalinių paslaugų sąskaitoms apmokėti, įvairioms investicijoms, parlamento rūmų remontui.

LIETUVOS RYTAS:

Arūnas Karaliūnas, Gediminas Pilaitis, Jonas Valaitis – „Po manekenės žūties – skaudūs praregėjimai“.

„Lietuvos rytas“ išsiaiškino daug detalių, ką paskutinę savo gyvenimo dieną veikė manekenė Dovilė Didžiūnaitytė, kuri žuvo po kryčio iš 14 aukšto. Tačiau mirties aplinkybes vis dar gaubia nežinia.
Su 22-ejų manekene D. Didžiūnaityte paskutinę jos gyvenimo dieną bendravo ne tik pramogų verslo pasaulyje gerai žinomas klaipėdietis prodiuseris 36 metų Ričardas Pinikas ir dar keli jo draugai. Viešbutyje „Amberton Klaipėda“ tragiškai pasibaigusių linksmybių dalyve galėjo tapti klaipėdietė Monika (vardas pakeistas, nes mergina teigė bijanti, kad jai gali keršyti). Pasirodo, Dovilė savo mirties dieną Klaipėdoje sutiko Moniką ir kvietė atvykti į viešbutį prisidėti prie rengiamų linksmybių, bet ji iškart atsisakė, tarsi pajutusi pavojų. Vakar Dovilės draugę prakalbino „Lietuvos rytas“.

 

Kitos naujienos

Laidoje „Darau verslą“ kalbėjomės su alytiškiais, sveikų užkandžių „Longevies“ gamintojais Audra ...

Kino stovykla jaunimui „24 per sekundę“ suteiks galimybę toliau gilintis į kino kūrimo procesus s...

„Ši daina – lyg nauja kryptis mano muzikoje, kur išbandau kitokį skambesį. Grįžtu į 80-tuosius, kurie man...

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ tradiciškai sugrįžta vasaroti į Alytų. Liepos 15–21 d....