Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

„Pirmas puslapis” – draugystė tarp Alytaus ir Japonijos stiprėja. Japoniją žavės „Aušrinės” šokėjos ir Alytaus dziudo sportininkai

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

FM99:

Bendrystė tarp Alytaus ir Japonijos stiprėja. Alytaus miesto vicemero Tautvydo Tamulevičiaus teigimu: „Hiratsuka – miestas, su kuriuo po truputį mezgasi graži draugystė. Pradedam draugystę nuo kultūrinių mainų”.

Į Hiratsuka mieste vyksiantį „Tanabata“ festivalį ir jo metu rengiamas šio Japonijos miesto dienas išvyksta Alytaus dziudo sportininkai su treneriu Zeniumi Vencevičiumi ir  šiuolaikinio šokio studija „Aušrinė“. Pokalbis su vadove Aušra Saulevičiūte – įraše, kviečiame pasiklausyti.

Gerb. Z. Vencevičiaus mintys štai čia:

ALYTAUS NAUJIENOS:

Sep­ty­nias­de­šimt­me­tis aly­tiš­kis An­ta­nas Mig­li­nas sa­ko apie du mė­ne­sius aiš­ki­nę­sis su drau­di­mo kompanija „Gjen­si­di­ge“ dėl šie­me­čio va­sa­rio pra­džio­je at­seit jo pa­da­ry­to eis­mo įvy­kio Vo­kie­ti­jo­je.  „Aš net ne­bu­vęs šio­je ša­ly­je, o, pa­si­ro­do, ten pa­da­riau eis­mo įvy­kį“, – sa­ko An­ta­nas, šian­dien jau sa­vo nau­dai susi­tvar­kęs rei­ka­lus mi­nė­to­je drau­di­mo kom­pa­ni­jo­je.

A.Mig­li­nas 2000-ųjų ga­my­bos ja­po­niš­ką au­to­mo­bi­lį „Nis­san Al­me­ra“ Vil­niu­je įsi­gi­jo pa­gal in­ter­ne­te ras­tą skel­bi­mą.Šia ma­ši­na sėk­min­gai va­ži­nė­ja jau šešeri me­tai. Per vi­są 40 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą nė­ra pa­da­ręs net men­kiau­sios ava­ri­jos. Tad šie­me­čio va­sa­rio pa­bai­go­je iš drau­di­mo kom­pa­ni­jos „Gjen­si­di­ge“, ku­rio­je ap­drau­dęs sa­vo „Nis­san Al­me­ra“, gau­tas pra­ne­ši­mas apie va­sa­rio pra­džio­je Vo­kie­ti­jo­je at­seit pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį su tu­ri­mu au­to­mo­bi­liu aly­tiš­kį tie­siog pri­bloš­kė. A.Mig­li­nui pra­neš­ta apie šios drau­di­mo įmonės ad­mi­nist­ruo­ja­mą ža­lą dėl įvy­ky­je nu­ken­tė­ju­sio tur­to.

LIETUVOS ŽINIOS:

Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) jau atrinko vertybes, kurias artimiausią dešimtmetį matys lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemyje (Čistyje Prudy, Kaliningrado sritis) lankytojai, – rašo „Lietuvos žinios“. Tarp atrinktų eksponatų – antikvariniai baldai, namų apyvokos reikmenys, meno kūriniai. Pagal dar 2012 metais Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities kultūros ministerijų vadovų patvirtintą K. Donelaičio 300 gimimo metinių programą, mūsų šalis K. Donelaičio memorialiniam muziejui turėjo parengti naujas ekspozicijas, o kaliningradiečiai įsipareigojo suremontuoti jo pastatus. LNM direktorės Birutės Kulnytės teigimu, nemažai eksponatų įsigyta rengiantis K. Donelaičio jubiliejui. Susitarimo projekte numatoma, kad jie bus perduoti 10 metų laikotarpiui.

Kitos naujienos

Laidoje „Darau verslą“ kalbėjomės su alytiškiais, sveikų užkandžių „Longevies“ gamintojais Audra ...

Kino stovykla jaunimui „24 per sekundę“ suteiks galimybę toliau gilintis į kino kūrimo procesus s...

„Ši daina – lyg nauja kryptis mano muzikoje, kur išbandau kitokį skambesį. Grįžtu į 80-tuosius, kurie man...

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ tradiciškai sugrįžta vasaroti į Alytų. Liepos 15–21 d....