Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

„Pirmas puslapis“ – kokios priemonės pagerintų saugumą Alytaus perėjose?

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

ALYTAUS NAUJIENOS:

Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos sky­rius „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ vi­sus Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kus su­kvie­tė į šven­tę „Me­tų ūkis 2016“. Gra­žus pa­si­bu­vi­mas Sim­no kul­tū­ros cen­tre, pra­si­dė­jęs sim­bo­liš­ku duo­nos šven­ti­ni­mu, ūki­nin­kų pa­ger­bi­mu, bai­gė­si nuo­tai­kin­gu Vy­tau­to Šiš­kaus­ko kon­cer­tu ir gau­sio­mis vai­šė­mis. Šven­tė­je da­ly­va­vo ne­ma­žas bū­rys sve­čių, su­lauk­ta do­va­nų lie­taus, ge­rą nuo­tai­ką da­li­jo vie­ti­niai mu­zi­kan­tai Juo­zas Ka­va­liaus­kas ir Ra­sa Na­va­kaus­kie­nė. „Dzū­ki­jos ūki­nin­ko“ pir­mi­nin­kas Ma­rius Gu­dai­tis tei­gė, kad pra­ėję me­tai bu­vo sun­kūs, bet šie­me­ti­niai ne leng­ves­ni. Žie­mą daug kur pa­sė­liai iš­ša­lo, ki­tur iš­mir­ko. Ne­pa­lan­kūs orai nuo­lat ki­šo ko­ją. Va­sa­ri­nio lie­taus per­tek­lius daug ža­los pa­da­rė grū­di­nin­kams, dar ir tą men­ką der­lių taip su­pla­kė, kad vie­to­mis nuo že­mės jo ne­bu­vo ga­li­ma pa­im­ti. Gu­dai­tis trum­pai ap­žvel­gė gy­vu­li­nin­kys­te, pie­ni­nin­kys­te be­si­ver­čian­čių ūki­nin­kų bė­das ir rū­pes­čius. Pa­si­džiau­gė, kad sky­riu­je „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ dau­gė­ja na­rių, pri­si­dė­ju­sie­ji po­zi­ty­viai nu­si­tei­kę ir to­liau ūki­nin­kau­ti.

spauda
Laida „Pirmas puslapis“ radijo FM99 eteryje kiekvieną antradienį 14.30, kartojama 17.40.

LIETUVOS RYTAS:

Sulaikyti nelegalių vaistų prekeivius lengviau, nei nustatyti šių prekių vertę. Į tokią situaciją pateko prokurorai, medikamentų kainų ieškantys ir muitinėje, ir internete. „Tiek kainuoja viena tabletė, vienas pakelis ar visa siunta?“ – Vilniaus apygardos teisme pečiais traukė muitinės specialistų išvadas skaitydama prokurorė Rasa Apšegienė. Ji 51 metų vilnietei Ramutei Sadkauskienei jau pareiškė kaltinimus dėl nelegalios ūkinės veiklos stambiu mastu, bet juos gali sužlugdyti muitinės specialistų išvados. Jose nurodytos labai nedidelės lytinę potenciją esą skatinančių kiniškų preparatų kainos – 137 pakuotės įvertintos po 11-15 eurų.
Dėl prekybos preparatais, prieš teismą stojo Sadkauskienė, jos dukra 31 metų Edita Sadkauskaitė ir 60-metė Liudmila Loskutova. Kai pareigūnai per kratas pas Sadkauskienę aptiko 2600 tablečių, pažymėtų viagros ir cialio prekių ženklais, specialistai jas buvo įvertinę daugiau kaip 52 tūkstančiais eurų. Savo išvadą pateikę muitinės specialistai aiškino, kad sulaikyti vaistai Lietuvoje neregistruoti, todėl jų kainų nustatyti neįmanoma.

LIETUVOS ŽINIOS:

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui netikėtai pasiūlius partijos kolegoms kuo greičiau organizuoti naujus vadovo rinkimus, antraip jis atsistatydinsiąs, politologai prakalbo apie šios partijos lyderių krizę. Naują pirmininką pavasarį ketina rinkti ir Seimo rinkimus pralaimėjusi Lietuvos socialdemokratų partija, tačiau ryškios pamainos dabartiniam vadovui Algirdui Butkevičiui ji taip pat neturi.
Šį savaitgalį vykusiame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų tarybos posėdyje, kuriame partija planavo pagaliau apsispręsti, ar ji laimėjo Seimo rinkimus, ar pralaimėjo, nuskambėjęs Landsbergio pareiškimas daugeliui dalyvių sukėlė šoką. Pusantrų metų konservatoriams vadovaujantis Landsbergis paprašė organizuoti priešlaikinį suvažiavimą ir naujus pirmininko rinkimus, o jei to padaryti neįmanoma iki gegužės, kai planuojamas eilinis suvažiavimas, jis atsistatydinsiantis. Tačiau net ir tokiu atveju dabartinis konservatorių lyderis neketina trauktis visam laikui – jis tvirtina naujuose rinkimuose kelsiantis savo kandidatūrą.

FM99:

„Prezidentė Dalia Grybauskaitė patvirtino Sauliaus Skvernelio ministrų kabinetą“.  Pasak Prezidentės, konsultuojantis su paskirtuoju Premjeru, pavyko rasti ministrus, kurie būtų nepriekaištingos reputacijos ir savo srities profesionalai. D. Grybauskaitė taip pat pabrėžė, kad naujos Vyriausybės darbo sėkmė priklausys nuo gebėjimo bendradarbiauti su Seimu.

„Pirmosios sezono lankininkų varžybos ir medalių lietus alytiškiams“. Šį savaitgalį Vilniuje vyko pirmosios žiemos sezono lankininkų varžybos Lietuvoje – Vilniaus miesto pirmenybės, kuriose dalyvavo net 93 dalyviai iš Lietuvos bei Latvijos ir net 20 iš jų alytiškiai „Žaliojo lanko“ atstovai, iš kurių net pusė grįžo į Alytų su medaliais.

ALYTUSPLIUS.LT:

Devynerių metų berniukas, pirmadienio rytą ėjęs į mokyklą, jos taip ir nepasiekė. Jį, einantį per pėsčiųjų perėją prie Naujosios ir Miklusėnų gatvių sankirtos partrenkė „Nissan“ markės automobilis, vairuojamas 41 metų moters. Berniukas išvežtas į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės priėmimo skyrių. Nelaimė įvyko prieš aštuntą valandą ryto, kai nuo autobusų stoties miesto centro link važiavusi  „Nissan“ vairuotoja nespėjo laiku sustabdyti automobilio ir partrenkė per perėją ėjusį mažametį.

Kitos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas. Juo tapo Ąžuolas ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpus...

Alytaus Rotušės aikštėje statoma išskirtinė scena penktadienį vyksiančiam lauko šokio spektakliui...