Klausyti gyvai

21:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

„Pirmas puslapis“ – Pernai savivaldybės nepanaudojo 140,8 mln. eurų, skirtų piniginei socialinei paramai

ALYTAUS NAUJIENOS:

Vakar oficialiai atidaryta praplėsta Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Konsultacijų poliklinika. Jos plotas gydytojų ir pacientų patogumui padidėjo beveik 330 kv. metrų. Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos ligoni­nė­je Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ka bu­vo įkur­ta 2002-ai­siais. Jo­je ėmė dirb­ti įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jai. Ta­čiau bė­gant lai­kui pa­ste­bė­ta, kad su­au­gu­sie­siems ir vai­kams skir­to­je polikliniko­je jau ne­be­už­ten­ka 1 tūkst. 95 kv. met­rų plo­to, – ka­bi­ne­tuo­se pa­mai­no­mis dir­ba po ke­lis gydyto­jus, trūks­ta pa­tal­pų me­di­ci­ni­nei aparatū­rai, pa­cien­tai pri­vers­ti lauk­ti ne­ma­žo­se ei­lė­se po­li­kli­ni­kos re­gist­ra­tū­ro­je. Li­go­ni­nės va­do­vai nuspren­dė Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­kai pa­nau­do­ti iki tol ne­už­im­tas be­veik 330 kv. met­rų pa­tal­pas vie­na­me iš se­nų­jų ligo­ni­nės pa­sta­tų, ku­ria­me prieš ku­rį lai­ką bu­vo įsi­kū­ru­si li­go­ni­nės administra­ci­ja, vais­ti­nė.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­kos plėt­rai per­nai sky­rė be­veik 174 tūkst. eurų, li­go­ni­nė pri­si­dė­jo 112 tūkst. eu­rų. Už 286 tūkst. eu­rų su­re­mon­tuo­tos Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­kai skirtos pa­tal­pos, joms nu­pirk­ti bal­dai, pro­gra­mi­nė įran­ga, įreng­ta ei­lių re­gist­ra­vi­mo sis­te­ma, te­le­fo­nų stote­lė. Re­mon­to dar­bus at­li­ko mies­to ben­dro­vė „Al­kor“, va­do­vau­ja­ma Al­vy­do Alek­so­nio. Pra­plės­to­je Konsul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ko­je at­si­ra­do gy­ven­to­jų skam­bu­čių re­gist­ra­ci­jos cen­tras, tai­gi bus grei­čiau ir paprasčiau už­si­re­gist­ruo­ti pas gy­dy­to­jus.

LIETUVOS ŽINIOS:

Panaikinus PVM lengvatą šildymui, pretenduoti į valstybės paramą, pagal Seime praėjusių metų pabaigoje registruotą Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisą, būtų galėję beveik dvigubai daugiau gyventojų, nei ją gauna šiuo metu – iki 257 tūkst. asmenų. Tačiau nei Vyriausybė, nei šalies savivaldybės nelinkusios pritarti, kad taip drastiškai gausėtų gaunančiųjų šildymo išlaidų kompensacijas, – rašo „Lietuvos žinios“. Todėl siūloma apsiriboti, kad būtų kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 15 proc. skirtumo tarp žmogaus gaunamų ir valstybės remiamų pajamų. Šiuo metu valstybės remiamos pajamos sudaro 102 eurus vienam asmeniui, o kompensuojama išlaidų dalis, viršijanti 20 proc. skirtumo.
Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Rimantas Jonas Dagys teigė nelabai suprantantis, kodėl nenorima mokėti kompensacijų didesniam gyventojų būriui, kompensuojant būsto šildymo išlaidų dalį, viršijančią 10 proc. minėtų pajamų skirtumo. Pasak jo, „juk pernai savivaldybės nepanaudojo 140,8 mln. eurų, skirtų piniginei socialinei paramai“.

LIETUVOS RYTAS:

Pirmą kartą surengtuose tiesioginiuose socialdemokratų pirmininko rinkimuose pergalę išplėšęs 37-erių Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas iškart pažadėjo kibsiąs stiprinti partijos pozicijų valdančiojoje koalicijoje. „Valstiečių“ vedlys Ramūnas Karbauskis užsiminė, kad į naujojo socialdemokratų vadovo siūlymus ir pastabas bus atsižvelgiama, bet Premjeras Saulius Skvernelis jokių pažadų nedalijo, o vakarykštėje Premjero darbotvarkėje neatsirado laiko susitikti su vicemeru. Savo ruožtu G. Paluckas pirmadienį prakalbo apie tai, kad jeigu koalicijos partneriai paramos dairysis tarp konservatorių ar liberalų, socialdemokratai gali pasitraukti į opoziciją.
„Nors koalicijoje esame mažesni, norėtume lygiaverčių santykių priimant sprendimus ir svarstant projektus, kad nereikėtų bėgti iš paskos ir komentuoti tai, kas dar neturi jokio racionalaus pagrindo ir dėl ko koalicijoje net nėra sutarta“, – „Lietuvos rytui“ sakė G. Paluckas. Nors vakar su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiais G. Paluckui susitikti nepavyko, jis vylėsi, kad bendravimas su partneriais ateityje taps sklandesnis.

„Pirmas puslapis“ radijo eteryje kiekvieną antradienį 14.30 val.

www.fm99.lt:

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras penktuosius metus organizuoja akciją „Alytiškis – alytiškiui“. Akcijos esmė ir prasmė – padėti nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms vaikus.                     Padėti, kol neperžengė plonos linijos, skiriančios jas nuo neturto iki negebėjimo ir nenorėjimo pasirūpinti savo vaikais. Sunki materialinė padėtis, kelianti neviltį, dažnai būna priežastis ieškoti užsimiršimo alkoholyje ir narkotikuose. Negalėjimas tinkamai aprengti, pamaitinti vaikus, išleisti juos į ekskursiją su klase ar užsiimti vaikų trokštama popamokine veikla – skaudus kiekvienai šeimai. Todėl kviečiame Alytaus miesto gyventojus pasidalinti gerais, bet Jūsų šeimai jau nereikalingais daiktais – drabužiais, avalyne, baldais, buities prietaisais ir kt. Kreipkitės į mūsų centrą. Nesant galimybės paramos atvežti, įstaiga organizuoja transportą.

Kitos naujienos

Apie įdomius Alytaus istorinius įvykius ir būsimą parodą apie Alytaus senamiestį FM99 kalb...

Ši vasara, ypač ši savaitė, Lietuvoje visus alina karščiais. Apie karščio pavojus ir pove...

Tautiška giesmė šiemet bus transliuojama iš Alytaus – „Lietuvos kultūros sostinės 2022...

Alytuje prasideda I-asis Tarptautinis žemės meno simpoziumas „Žymės“. Liepos 1-9 dienomis šalies...