Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

„Pirmas puslapis“ – pi­ce­ri­jai „Pa­ler­mo“ gre­sia nu­grio­vi­mas

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

Alytaus naujienos: Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, vei­kian­čią pi­ce­ri­ją „Pa­ler­mo“ val­dan­čią ben­dro­vę „Šal­mė­tė“ ir pa­tal­pų nu­oma už­si­i­man­čią ben­dro­vę „Švyt­ra“ pa­sie­kė ne­pa­lan­kios Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tys. Pi­ce­ri­jai „Pa­ler­mo“ gre­sia nu­grio­vi­mas, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei teis­mi­niu ke­liu iš „Švyt­ros“ pa­vy­ko at­si­ko­vo­ti įė­ji­mą į San­tuo­kų sa­lę. Abiem ben­dro­vėms va­do­vau­ja Va­lius Smai­džiū­nas. Jis su­ti­ko, kad šiuo me­tu teis­mai yra pri­ėmę ben­dro­vėms ne­nau­din­gus spren­di­mus, ta­čiau ke­ti­nan­tis dar skųs­tis Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tys yra įsi­tei­sė­ju­sios nuo jų pri­ėmi­mo, tad ver­sli­nin­kui ga­li tek­ti su­si­tai­ky­ti su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pra­ra­di­mu Aly­taus cen­tre.

Pi­ce­ri­jai „Pa­ler­mo“ gre­sia nu­grio­vi­mas (AMS nuotr.)

Taip pat kalbėta ir apie tai, jog į Kultūros vertybių registrą siūlomą įrašyti buvusį geležinkelio tiltą, kad jis būtų apsaugotas nuo visiško sunaikinimo.Tokį siūlymą pateikė Kultūros paveldo departamento (KPD) Alytaus skyriaus vedėjas Alius Baranauskas, pranešė KPD. Pirmadienį KPD direktorė Diana Varnaitė pasirašė įsakymą, kuriuo inicijuoja buvusio geležinkelio tilto Alytuje įrašymo į Kultūros vertybių registrą procedūrą. Plačiau laidoje situaciją pakomentavo ir Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vedėjas Alius Baranauskas.

Facebook naudotojo Daktaro Virgo nuotr. / Griaunamas viadukas Alytuje

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyrius savo ruožtu surašė reikalavimą bendrovei „Rivona“ sustabdyti ardymo darbus ir negriauti akmeninio tiltelio, kol KPD sudaryta Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nuspręs, ar minėtam tiltui reikalinga teisinė apsauga.

LIETUVOS ŽINIOS: Lietuvos kaimų prekybininkai teigia susiduriantys su nemaloniu reiškiniu – anksčiau įvairių maisto produktų įsigydavę klientai dabar renkasi tik tai, kas būtiniausia, ir perka po mažytį gabaliuką dešros, saujelę saldainių ar vos du pomidorus. Pirkėjai pažymi, kad daugiau pirkti nebeišgali. Prekyba maisto produktais kaimų ir miestelių parduotuvėse katastrofiškai mažėja, o kaime gyvenantys žmonės stengiasi įsigyti prekių iš ūkininkaujančių kaimynų. Taip „Lietuvos žinioms“ tvirtino kelių aplankytų Aukštaitijoje įsikūrusių kaimų parduotuvių savininkai ir pardavėjai. „Maisto prekės tampa vien dekoracijomis“.

Anksčiau įvairių maisto produktų įsigydavę klientai dabar renkasi tik tai, kas būtiniausia (asociatyvi nuotr.)

LIETUVOS RYTAS: Dėl tariamos bombos Klaipėdos H. Zudermano gimnazijoje vakar nevyko pamokos. Nei mokiniai, nei mokytojai pirmadienį į mokyklos patalpas nebuvo įleidžiami. Pareigūnai netrukus demaskavo ir „bombos“ autorių. Pasirodo, elektroniniu paštu policijai pranešimą apie užminuotą mokyklą išsiuntė tos pačios gimnazijos moksleivis, šešiolikmetis klaipėdietis.
Vaikinas pedagogų apibūdinamas kaip ramus, problemų su teisėsauga lig šiol jis taip pat neturėjo. Jis teigia pajuokavęs ir nuoširdžiai dėl savo poelgio gailisi. Klaipėdos pareigūnai atlieka procesinius veiksmus, įvykio aplinkybės tiriamos. Asta Dykovienė – „Mokinys pajuokavo apie bombą“. KLAIPĖDA

Kitos naujienos

Laidoje „Darau verslą“ kalbėjomės su alytiškiais, sveikų užkandžių „Longevies“ gamintojais Audra ...

Kino stovykla jaunimui „24 per sekundę“ suteiks galimybę toliau gilintis į kino kūrimo procesus s...

„Ši daina – lyg nauja kryptis mano muzikoje, kur išbandau kitokį skambesį. Grįžtu į 80-tuosius, kurie man...

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ tradiciškai sugrįžta vasaroti į Alytų. Liepos 15–21 d....