Klausyti gyvai

18:00 - 21:00

TOP33 (laida kartojama)

Pivašiūnuose vyks Žolinės atlaidai

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:

  • Rugpjūčio 14 d., antradienis – Atlaidų atidarymas. Šv. Mišios 18 val. Jaunimo vakaras. Eucharistinė procesija
  • Rugpjūčio 15 d., trečiadienis – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ  (ŽOLINĖ) MELDŽIAMĖS UŽ POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ IR JO APAŠTALINĘ KELIONĘ Į LIETUVĄ Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena. 12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje. Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras. Gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras
  • Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis – Caritas diena. Kaišiadorių dekanato diena
  • Rugpjūčio 17 d., penktadienis – Tikybos mokytojų, katechetų ir  pedagogų diena.  Elektrėnų dekanato diena
  • Rugpjūčio 18 d., šeštadienis – Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena. 12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas. Molėtų dekanato diena
  • Rugpjūčio 19 d., sekmadienis – Šeimų diena. Alytaus dekanato diena
  • Rugpjūčio 20 d., pirmadienis – Maldos už Lietuva diena. Birštono dekanato diena
  • Rugpjūčio 21 d., antradienis – Kunigų ir vienuolių diena. Merkinės dekanato diena
  • Rugpjūčio 22 d., trečiadienis – ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS. Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena. Širvintų dekanato diena

Pamaldų laikas:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.
Rožinio malda – 9.30 ir 17.30 val.
Išpažinčių klausoma nuo 9 val., vakare nuo 17 val.

Kitos naujienos

Apie įdomius Alytaus istorinius įvykius ir būsimą parodą apie Alytaus senamiestį FM99 kalb...

Ši vasara, ypač ši savaitė, Lietuvoje visus alina karščiais. Apie karščio pavojus ir pove...

Tautiška giesmė šiemet bus transliuojama iš Alytaus – „Lietuvos kultūros sostinės 2022...

Alytuje prasideda I-asis Tarptautinis žemės meno simpoziumas „Žymės“. Liepos 1-9 dienomis šalies...