Klausyti gyvai

11:00 - 12:00

Laisva forma

Senojo Alytaus akmenų tako istorijos. Šiandien sutarta – gabalėlis grindinio gyvens atnaujintoje aikštėje

senasis AlytusGaliausiai rastas sprendimas ir sutarimas tarp alytiškių, miesto savivaldybės ir projektuotojų. Bus išsaugotas gabalėlis senojo tašytų akmenų tako. Pradėjus aikštės prie „Nemuno“ prekybos centro rekonstrukciją, laukan išlindo dalelė miesto istorijos – buvęs vadinamasis brukas, akmenimis grįstas kelias ir tašytų akmenų takas.  Tako fragmentai ras­ti abiejose aikštės pusėse. Senieji alytiškiai tuoj pat susizgribo, jog reikia gelbėti miesto istoriją, kurios didžioji dalis ir taip dingusi.

Klausykite reportažą:

Alytaus miesto savivaldybei buvo įteiktas kreipimasis dėl grindinio išsaugojimo, kurį pasirašė asociacija „Alytaus pilie­tinis judėjimas“, Alytaus Senamiesčio bendruomenė ir Kultūros ir meno taryba. Entuziastai siūlė išsaugoti esamą tašytų akmenų grindinio planasfragmentą šaligatvyje, tam panaudojant visą atsidengusį fragmentą, kurio, anot jų, yra ne mažiau 4 metrai išilgai šaligatvio, taip pat panaudoti Alytaus kraštotyros muziejuje saugumus šio grindinio akmenis. Šaligatvio fragmentas yra prie pėsčiųjų perėjos prie savivaldybės.

Idėja sužavėjo ne visus, nes  eu­ro­pi­nia­me pro­jek­te, pagal kurį rekonstruojama aikštė, to­kie dar­bai ne­nu­ma­ty­ti. Visgi regis sprendimas šiandien surastas.  Vietoje, kur bus žalia veja bus grąžintas fragmentas tašytų akmenų grindinio, šalia jo bus informacinė lentelė. Šiandien savivaldybės vadovai pasikvietė kreipimosi autorius, papasakojo apie projektuotojų siūkomus variantus. Anot Alytaus miesto mero Jurgio Krasnicko, šie dabartiniai saviavldybės ir projektuotojų paisūlymai būtų nesunkiai įgyvendinami.vietoj1

Vienam iš Alytaus pilietinio judėjimo ir akmenų tako sugrąžinimo miestui entuziastų, architektui Algirdui Mainelui idėja taip pat pasirodė priimtina, jo nuomonė, tako gabalėlį  būtų galima išsaugoti  ir kitoje aikštės pusėje, tačiau nuomonių, anot jo, yra ir kitokių.

Savialdybės investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė Bakum teigė, jog projektuotojams būtų lengviausiai įgyvendinamas 6 kv.m. tako plotas, įkomponuotas į žaliąją veją, nors įmanomas ir didesnis gabalas tako – 14 kv.m., tačiau tuomet jis iškrypsta iš savo buvusios vietos.

ciaAnot paveldo specialistės, tačiuo šįkart, pasak jos pačios, tiesiog alytiškės, Keltūros ir meno tarybos atstovės Margaritos Janušonienės, svarbiausia išlaikyti autentiškumą, todel geriau mažiau, bet taip kaip buvo.

Is­to­ri­nis grin­di­nys į paviršių iškyla ne pirmąkart,  jo frag­men­tai re­mon­tuo­jant S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vę jau anksąiau buvo matomi, bet darant rekonstrukcijos projektą tai nebuvo numatyta. Tačiau yra kaip yra – galbstim nors dabar ir tiek kiek įmanoma. Dar vienas Redo Diržio pasiūlymas čia pat vietoje – neįrėminti akmenų bordiūrais, bet šiuos pritaikyti ir išpjautsyti pagal akmenis, kad tai nebūtų neaiškus rombas. Tai, anot Margaritos Janušonienės, aiškiau rodytų ir tako kryptį.vietoj2

Kaip sakė Alytaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Janis Laurinaitis, projektą keičiant taip, kaip dabar kalbama, jis brangtų, labai nedaug ir patys pakeitimai būtų minimalūs.

Na, o dar labai svarbu – nepamiršti papasakoti istoriją. Ne sausai konstatuoti faktą, o senąjį tašytų akmenų taką prikelti gyvenimui, kalbėjo Kraštotyros muziejaus direktorė ir Senamiesčio bendruomenės narė Audronė Jakunskienė.

Lauksime rezultato rugsėjo viduryje. Aikš­tė­je įrenginėjama lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, suo­liu­kai, sto­vai dvi­ra­čiams, plečiami ša­li­gat­viai, o erd­vę pa­gy­vins dvi ža­lio­sios zo­nos. Viena jų dabar jau su senuoju tašytų akmenų taku.

FM99

Kitos naujienos

Festivalis, kuriame lankėsi pats Antanas Smetona. Taip apie prieš Antrąjį pasaulinį karą vykusias...

„Piligrimas atėjo, uždėsim antspaudą“, – šūktelėjo ...

Vakar elektros kainos biržoje šoktelėjo iki neregėtų aukštumų – 4 eurų už kilovatvalandę, negana to, „Per...

Ką vartoja lietuviai ir kokia priklausomybė dažniausia, kaip padėti priklausomiems žmonėms? Pokalbis apie...