Klausyti gyvai

17:00 - 17:30

Gyvas miestas

Šį šeštadienį kviečia „Vasaros žygis 2022“

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja pėsčiųjų žygį „VASAROS ŽYGIS 2022“. Plačiau apie žygį kalbamės su Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistėmis Simona Batulevičiene ir Ernesta Stankevičiene.

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO „VASAROS ŽYGIS 2022“, NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pėsčiųjų žygio „Vasaros žygis 2022“, (toliau – žygis) nuostatai reglamentuoja žygio tikslus, laiką, organizatorius, vykdytojus, taisykles, apdovanojimą ir baigiamąsias nuostatas.

2. Žygio dalyvis – asmuo, kuris yra užsiregistravęs (užregistruotas) žygio dalyvių sąraše, dalyvauja Žygyje ir laikosi šių nuostatų.

3. Žygio nuostatus ir maršrutą organizatoriai skelbia interneto svetainėje adresu www.alytausvsb.lt. Žygis yra renginys,  skirtas skatinti didesnį fizinį aktyvumą Alytaus mieste. Žygio dalyviai registruodamiesi ir dalyvaudami žygyje sutinka su žygio nuostatais (toliau – Nuostatai), todėl prašome juos atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad juos tinkamai supratote. Jeigu žygio dalyvis į žygį registruoja kitą asmenį, jis įsipareigoja užtikrinti, kad tas kitas asmuo būtų supažindintas su šiais Nuostatais ir su jais sutiktų.

II. TIKSLAS

4. Žygio tikslas – skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, gamtą tausojantį laisvalaikį; 

III. LAIKAS IR VIETA

5. 2022 m. birželio 11 d. Žygio  startas 9.00 val.  Starto vieta: Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Renginio pabaiga 14 val. 

IV. DALYVIAI

6. Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų ar globėjų sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje ir/arba viso žygio metu jie bus prižiūrimi tėvų (globėjų arba trenerių), kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.

7. Vaikai iki 16 metų amžiaus gali dalyvauti tik kartu su tėvais, globėjais ar treneriais.

8. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas žygyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą ir laikosi galiojančių žygio vietos valstybės teisės aktų numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų. Jeigu dalyvis pasijunta prastai ir/arba pačiam dalyviui kyla abejonių dėl savo sveikatos būklės ir galimybių tęsti žygį, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje.

9. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų žalos dalyvio sveikatai, gyvybei ir turtui, atsiradusių dalyvaujant žygyje, tenka tik dalyviui.

10. Dalyvis taip pat atsako už savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui.

V. ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS

11. Žygio maršrutas: 13 km (organizatoriai, priklausomai nuo oro sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių, pasilieka teisę keisti žygio maršrutą).

12. Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi žygio metu  turėti tinkamą aprangą, patogią avalynę, gėrimus bei maistą pagal poreikį,  reikalingus asmeninius medikamentus. 

13. Žygio pradžioje  kiekvienam dalyviui bus išduodamas žygio pasas.

14.  Žygio dalyvis privalo:

14.2. laikytis šių Nuostatų;

14.3. saugoti savo asmeninius daiktus viso žygio metu;

14.4. susižeidus ar sutrikus sveikatai informuoti organizatorius;

14.6. informuoti organizatorius telefonu arba organizatorių atstovą asmeniškai apie pasitraukimą iš žygio;

14.7.  laikytis saugomų teritorijų lankymo tvarkos ir kitų vietovės lankymo taisyklių:

14.8.  nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;

15. Žygio dalyvis turi teisę:

15.1. pasiklydus ar nesuprantant maršruto kreiptis į organizatorius pagalbos;

15.2. kartu su savimi vestis augintinį, tačiau privalo paisyti galiojančių žygio, vietos ir valstybės teisės aktų bei užtikrinti, kad gyvūnas nekels pavojaus kitiems žygio dalyviams bei aplinkiniams, taip pat, neterš aplinkos;

15.3. įveikus visą pasirinktą žygio maršrutą gauti padėką.

16.  Žygio metu dalyviams draudžiama:

16.1. eiti kitaip, nei patvirtinta žygio maršruto trasa;

16.2. skleisti politinę propagandą;

16.3. bet kokia forma reikšti tautinį, etninį, religinį, rasinį, kultūrinį, nepakantumą;

16.4. žeminti ir tyčiotis iš kitų žygio dalyvių;

16.5. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus galiojančius žygio, vietos ir valstybės teisės aktus ir taisykles;

16.6. šiukšlinti stovyklų teritorijose, poilsio vietose, žygio maršrute;

16.7. vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas;

16.8.  rūkyti visame žygio maršrute, poilsio ir pagalbos punktuose, miške, o taip pat kitose padidinto gaisringumo vietose;

16.9. niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, augmeniją ir gyvūniją.

VI.ORGANIZATORIAI

17. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

VIII. VYKDYTOJAI

19.  Už Žygį atsakingas Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras .

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Žygio dalyvių patirtų išlaidų žygio organizatoriai neapmoka.

21. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę, Simoną Batulevičienę , tel. 8-645-07234, el. paštas simona@alytausvsb.lt.

22. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais Nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir viso žygio metu.

23. Žygio dalyviai perduodami registraciją kitam asmeniui įsipareigoja jį / ją informuoti apie šiuos Nuostatus, su kuriais jie susipažino ir sutiko patvirtindami savo registraciją ir užtikrinti, kad kitas dalyvis susipažintų su šiais Nuostatais.

24. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti šiuos Nuostatus.

25. Žygio dalyviai pažeidę Nuostatus, organizatorių atstovui paprašius, privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje. Šiems dalyviams neišduodami medaliai.

26. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis yra informuojamas ir supranta, kad žygio dalyvių saugumo užtikrinimui bei srautų eismo valdymui, organizatoriai vadovaujasi savo teisėtu interesu užtikrinti dalyvių saugumą bei patogumą.

27. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis yra informuojamas ir supranta, kad organizatoriui ir žygio partneris, vadovaudamiesi savo teisėtu interesu populiarinti savo veiklą bei siekti žygio tikslų, viso žygio metu gali daryti nuotraukas bei filmuoti žygio dalyvius, o gauta medžiaga gali būti be jokių apribojimų naudojama viešinant nuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą tiek žygio organizatorių ar partnerio internetinėse svetainėse, tiek socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje.

28. Prireikus skubios pirmosios pagalbos reikia nedelsiant skambinti žygio pase nurodytu numeriu arba, nepavykus prisiskambinti šiuo numeriu, bendruoju pagalbos telefonu 112.

Kitos naujienos

Pramogų parke „Tarzanija“ bei restorane-viešbutyje „Dzūkijos dvaras“ veikiančios įmonės bei asmenys neįtr...

Sakoma, kad „visi keliai veda į Romą“. Matyt, ir atvirkščiai – keliai veda ir į Alytų, kur v...

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 17 val. Alytaus kraštotyros muziejus pristato skulptoriaus Saadios Bah...

Naujojo BC „Wolves“ krepšinio klubo ambasadoriai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai nudžiugino Alytaus m...