Klausyti gyvai

24:00 - 08:00

Nakties garso takelis

„Sidabrinės bitės“ ženklai įsegti Elvyrai Sinkevičienei ir Vytautui Kaziulioniui

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje paminėtos Senojoje Varėnoje gimusio didžio visų laikų genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 141-osios gimimo metinės ir dvidešimtą kartą įteikti garbingi apdovanojimai Varėnos krašto kultūrai nusipelniusiems žmonėms. „Sidabrinės bitės“ ženklai įsegti ir Savivaldybės kultūros premija apdovanoti šių metų ,,Sidabrinės bitės“ laureatai – Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkė, aktyvi visuomenininkė ir kultūros puoselėtoja Elvyra Sinkevičienė bei buvęs politinis kalinys ir ilgametis Varėnos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Vytautas Kaziulionis.

sidabrines-bites-visi
,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms (organizatorių nuotr.)

Paminėtos 141-osios M. K. Čiurlionio gimimo metinės

Iškilmingas renginys tradiciškai prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias už iškiliausią lietuvių tautos menininką, Senojoje Varėnoje gimusį M.K.Čiurlionį bei visus Varėnos krašto kūrėjus aukojo šio renginio globėjas, Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Pranciškus Čivilis. Šv. Mišių metu įspūdingą koncertą iškilmingo renginio dalyviams padovanojo solistė Julija Stupnianek, vargonininkė Jūratė Landsbergytė ir fleitistė Viktorija marija Zabrodaitė. Šis koncertas – sakralinės muzikos valanda pagerbiant M.K. Čiurlionį, vienas iš paskutiniųjų XIII menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ renginių, jau kelintus metus vykstančių ir Varėnos krašte. Šv. Mišių metu giedojo ir Senosios Varėnos parapijos choras „Sonata“, vadovaujamas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos pedagogės Ilonos Zalanskienės.

sidabrines-bites-tremtiniai-gieda
,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms (organizatorių nuotr.)

„Sidabrinės bitės“ – darbščiausioms Varėnos kraštui nusipelniusioms „bitutėms“

Po Šv. Mišių Varėnos rajono savivaldybės bei rajono Kultūros ir meno tarybos iniciatyva šiemet jau dvidešimtą kartą ,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms. 1996 m. Varėnos kultūros ir meno taryba įsteigė Varėnos rajono kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimą – „Sidabrinės bitės” ženklą. Apdovanojimo tikslas – skatinti aktyvius kultūros veikėjus, sudaryti vienodas darbo sąlygas visuomeniniams ir etatiniams kultūros darbuotojams. 1998 m. Varėnos rajono savivaldybė „Sidabrinės bitės“ apdovanojimą papildė kultūros premija.

Nuo 1996 metų ,,Sidabrinių bičių“ apdovanojimus yra gavę trisdešimt devyni labiausiai rajono kultūrai nusipelnę kraštiečiai. Jau tapo gražia tradicija po šios šventovės skliautais minint M. K. Čiurlionio gimimo dieną drauge su Varėnos rajono savivaldybės vadovais, meno, kultūros žmonėmis ir Senosios Varėnos bendruomene pagerbti ir darbščiausias „bitutes“.

sidabrines-bites-sveikinimai
,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms (organizatorių nuotr.)

Šiemet Savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“ už aktyvią muzikinę ir visuomeninę veiklą, pasaulietinės ir sakralinės muzikos puoselėjimą, lietuvių tautos menininko M. K. Čiurlionio gimtinės garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, kultūros iniciatyvas bei jų sklaidą Varėnos krašte apdovanota Senosios Varėnos M. K. Čiurlionio draugijos pirmininkė, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokytoja metodininkė, mišraus choro „Harmonija“ koncertmeisterė Elvyra Sinkevičienė. Už pasipriešinimo okupantams aukų atminimo išsaugojimą, aktyvią patriotinę ir kultūrinę veiklą, pasiaukojimą Lietuvai, pagarbos ir meilės Tėvynei skiepijimą jaunimui apdovanotas ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos filialo vadovas, ansamblio „Viltis“ dalyvis Vytautas Kaziulionis. Šie žmonės į bendrą rajono kultūros avilį neabejotinai sunešė neįkainojamą savo prasmingos veiklos nektarą.

sidabrines-bites-bite-sinkevicienei
,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms (organizatorių nuotr.)

Meras Algis Kašėta, sveikindamas šių ir ankstesniųjų metų laureatus, pažymėjo, kad prasminga pagerbti savo krašto šviesuolius. „Labai simboliška ir smagu, kad turime retą galimybę iškiliausio mūsų kraštiečio – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio – gimimo dieną jo gimimo vietoje pagerbti du Senosios Varėnos bendruomenės narius. Džiaugiuosi, kad mes savo krašte turime tokį didelį būrį žmonių, be kurių nebūtų kultūros, meno, Varėnos krašto istorijos sklaidos, nebūtų kitų gražių liudijimų“. Meras Algis Kašėta padėkojo šių bei ankstesnių metų „Sidabrinės bitės“ laureatams už  prasmingą veiklą, palinkėjo ir toliau nuoširdžiai dirbti Varėnos kraštui.

sidabrines-bites-bite-bite-kaziulioniui
,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms (organizatorių nuotr.)

Šventiniame renginyje dalyvavęs ypatingas svečias – prieš dvidešimt metų įsteigto apdovanojimo „Sidabrinė bitė“ idėjos autorius ir apdovanojimo steigėjas, šiuo metu Alytuje gyvenantis Kęstutis Tamulevičius sakė, jog jo sumanytas ir įsteigtas apdovanojimas turi gražią tąsą. Jis pažymėjo, jog reikia daugiau dėmesio skirti savo krašto žmonėms, kurių gražių ir prasmingų darbų dėka Varėnos rajonas tampa gražesnis. Klebonas Pranciškus Čivilis Kęstučiui Tamulevičiui, prieš dvidešimt metų įsteigto apdovanojimo „Sidabrinė bitė“ idėjos autorius ir apdovanojimo steigėjui įsegė Šv. arkangelo Mykolo žvaigždę bei įteikė padėką.

Kitos naujienos

Viney Dubey iš šiaurinės Indijos atvažiavo į Lietuvą prieš šešerius metus. Sako, čia ramybės oazė, jokios...

Ko? Atliekų! Vienkartiniai indai, popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės, tušti indeliai nuo padažų, jog...

Rugpjūčio 12 d. (penktadienį), 19:00 kviečiame atvykti į Audiovizualių menų centrą (buvusią Alytaus sinag...