Klausyti gyvai

13:35 - 14:00

Ši diena muzikos istorijoje

Simno parapijinės pradinės mokyklos 230–ies metų įkūrimo šventė

Gyvenimas gal kiek ir atitolina mus nuo draugų, gal ir trukdo mums apie juos galvoti, bet mes žinome, kad jie yra kažkur, gal kartais negalėtume pasakyti kur, nebylūs ir gal net užmiršti, bet užtat kokie ištikimi!

Antoine De Saint-Exupery
„Š½emė žmonių planeta“


Alytaus r. Simno gimnazijoje rugsėjo 28 d. vyks Simno parapijinės pradinės mokyklos 230-ies metų įkūrimo paminėjimas.

Š ventės programa:

10.00 val. – šv. mišios Simno Š vč. Mergelės Marijos č–mimo į dangų bažnyčioje.

11.00 val. – sveikinimai bei koncertinė programa „Laiko laiptai“ Simno kultūros centre

14.00 val. – medelio sodinimas gimnazijos sode.

14.30 val. – kartų susitikimas ir pasivaikščiojimas gimnazijoje.

Visus, norinčius ne tik mintimis sugrįžti į mokyklą, bet ir pasėdėti klasės suole, pabendrauti su buvusiais klasiokais, mokytojais, kviečiame apsilankyti

Plačiau pasakoja Simno gimnazijos direktorius Evaldas Jakubavičius.

***********
Alytaus rajono vakarinėje dalyje, Simno ir Gilučio ežerų apsuptas, jau XVI a. pradžioje pradėjo kurtis Simno miestelis. Nuo 1782 m. čia veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi 10 mokinių: 1 šlėkta, 8 miestiečiai, 1 kaimietis. Tačiau po 1863 m. sukilimo ji buvo uždaryta ir atidaryta rusų mokykla. 19 a. pabaigoje rusiškoje mokykloje mokėsi apie 120 vaikų. č®vairiu laiku ją lankė poetas Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis, skulptorius Antanas Aleksandravičius, istorikas Ignas Jonynas.

Pirmojo pasaulinio karo metu mokykla niekas nesirūpino, ji sunyko, dingo inventorius. Tik atgavus lietuvišką žodį, 1904 m. įkurta pradinė mokykla, kuri veikė iki 1943 m. Mokyklą dienomis lankė vaikai, vakarais – jaunimas, kuris ne tik mokėsi, bet ir ruošė įvairius vaidinimus.

Vaikai mokėsi dvejuose mediniuose pastatuose miestelio centre, vėliau, 1939 m., klebono V. Š eškevičiaus rūpesčiu buvo pradėtas statyti naujas mokyklos pastatas. Taigi 1943 m. rudenį mokslo metai prasidėjo naujoje mokykloje, o viena mokyklos siena buvo palikta netinkuota – manyta, kad ateityje mokykla plėsis. Mokytojų kolektyvo pastangomis nuo 1944 m. buvo atidaryta progimnazija su trimis klasėmis. Po metų veikė jau pilna progimnazija su keturiomis gimnazijos klasėmis, o 1949 m. gimnazija išleido pirmąją abiturientų laidą (26 mokiniai). Š ios laidos auklėtojas buvo poetas Anzelmas Matutis.

1950 m. gimnazija tapo vidurine mokykla. Miestelis augo, mokinių daugėjo, todėl 1969 m. prie senųjų mokyklos patalpų pristatytas naujas 3 aukštų priestatas su mokomaisiais kabinetais, aktų ir sporto salėmis, valgykla.

————
kalbėk ausra@fm99lt

Kitos naujienos

Alytaus meras Nerijus Cesiulis sako, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) neradus sutarimo ...

2023 m. spalio 7 d. prie Kaukų-Obelytės piliakalnių, Miroslavo sen., Alytaus r. sav....

„Varsa-Stronglasas“ spalio 4 dieną žais pirmas sezono rungtynes namuose. Pirma naujojo LRL čempio...

Šiandien streiką dalyje Lietuvos mokyklų pradeda Andriaus Navicko vadovaujama Lietuvos švietimo d...