Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės aktyviai naudojasi savivaldybės skiriama parama

Jau keletą metų  Alytaus miesto savivaldybė kviečia ir skatina pasinaudoti galimybe gauti paramą skirtą smulkiajam ir vidutiniam verslui paremti. Šiai verslininkų paramai šiemet biudžete buvo skirta 70 tūkst. eurų, iš kurių 35 tūkst. Eur panaudoti  penkioms projektinėms veikloms  finansuoti. Likusi biudžeto dalis buvo skirta smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui.

FM99 kalbėjo su AMS turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Aukse Juoniene:

 

 

Vėliavos – Foto A. Mažeikos

Alytaus miesto savivaldybės taryba, atsižvelgdama į prioritetines veiklas, lėšas skyrė: verslumui tarp įvairių amžiaus grupių, naujų verslo subjektų steigimo skatinimui, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių plėtrai, naujų technologijų ir mokslo naujovių įdiegimui versle, konsultacijų, mokymų bei praktinės pagalbos paslaugų teikimui smulkioms ir vidutinėms verslo įmonėms veikiančioms Alytaus mieste. Ekonominės plėtros komisija, pagal prioritetus, vertino pateiktus projektus ir atrinko veiklas, kurioms buvo skirta savivaldybės piniginė parama.

Labiausiai iš visų finansuotų projektų išsiskyrė Vaiko ir mamos dienos centro „KUTIS“ projektas „Atrask save“, kurį dienos centras pradėjo įgyvendinti šių metų spalio mėnesį. Šio projekto unikalumas – sensorinio kambario sukūrimas. Tai vieta, kurioje vaikams padedama apsipalaiduoti, susikaupti terapiniams ir edukaciniams procesams. Naudojant garsus, vaizdus bei lytėjimą galima ženkliai pagerinti pasiekiamus rezultatus su įvairaus amžiaus ir pobūdžio sutrikimų turinčiais asmenimis. Sensorinė aplinka suteikia platesnes galimybes dirbant su vaikais ugdymo įstaigoje, neformalioje aplinkoje, konsultuojant šeimas. „Projekto metu organizuojame komandos, dirbančios su šia įranga mokymus, emocinio raštingumo terapinius užsiėmimus šeimoms ir mokiniams.  Taip pat organizuojami mokymai švietimo darbuotojams, skatinantys lengviau integruoti į ugdymo procesą vaikus su neuro įvairove“,– mintimis dalijosi vaiko ir mamos dienos centro „KUTIS“ vadovė Rimantė Adomaitienė.

Įmonės taip pat galėjo teikti prašymus paramos skyrimui, kuri padėtų toliau vystyti savo veiklą. Per 2019 metus į savivaldybę kreipėsi apie 40 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, o prašymų įgyvendinimui buvo panaudota apie 20 tūkst. eurų. Paskutiniame prašymų teikimo etape parama buvo skirta 17 įmonių. Skirta paramos suma siekia 11 tūkst. eurų. Populiariausios prašymų teikimo sritys yra  patalpų nuomos kainos kompensacija pirmaisiais veiklos vykdymo metais, verslo paskolų palūkanų, verslo plano parengimo bei įmonės steigimo dalinis kompensavimas.

Alytaus miesto savivaldybė skatina ir kviečia ateinančiais metais drąsiai teikti projektines veiklas ir prašymus verslo skatinimui. Taip kiekviena įmonė turi galimybę įgyvendinti savo tikslus ir lengviau įveikti iškilusius sunkumus.

Kitos naujienos

Alytuje vyksta mažasis kino ir kultūros festivalis „Scanoramos vasara“. Šiais metais kino stovykl...

Nuo Liepos 1 dienos prie Kauno kolegijos prijungta Alytaus kolegija.

Lietuvos gyventojai savo vaikui ar kitam mokyklą baigiančiam giminaičiui rekomenduotų pasirinkti ...

Naujai išrinktas europarlamentaras Aurelijus Veryga dirbs Europos konservatorių ir reformuotojų f...