Klausyti gyvai

17:00 - 18:00

Tokia diena

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija apie socialines paramos lėšas – klaidinga

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija socialiniuose tinkluose paskelbė informaciją apie tai, kiek  2018 m. nepanaudotas pinigines socialines paramos lėšas, kurioje Alytaus miestas patenka tarp  miestų, daugiausiai nepanaudojusių minėtų lėšų.  Alytaus miesto savivaldybė, reaguodama į paskelbtą informaciją, informuoja, kad ši informacija neatitinka tikrovės ir paaiškina, kad į gyventojų pajamų mokestį įskaičiuotą 5691,9 tūkst. Eur sumą panaudojo socialinėms reikmėms.

1810,5 tūkst. Eur, kaip ir numatyta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme,  buvo panaudota mokėti socialines pašalpas ir teikti vienkartinę paramą nepasiturintiems asmenims, mokėti kompensacijas už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį nepasiturintiems asmenims. Paramą gavo visi gyventojai, turintys teisę į piniginę socialinę paramą.

Kita minėtai paramai skirta suma buvo panaudota socialinėms paslaugoms ir iniciatyvoms: 5 socialinėms  įstaigoms išlaikyti ir jų teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, užimtumo didinimo programai įgyvendinti, skiriant lėšas žmonėms su negalia, moksleiviams ir studentams įdarbinti naujoms socialinėms paslaugoms – asmeniniam asistentui, laikinam atokvėpiui teikti, nemokamam maitinimui, iniciatyvoms, susijusioms su maisto švaistymu, tarptautiniams projektams, skirtiems socialinei atskirčiai mažinti, negalią turinčių asmenų būstui, viešajai  infrastruktūrai pastatams ir erdvėms pritaikyti, socialiai remtiniems ir senyvo amžiaus  asmenims pavėžėti, socialinėms iniciatyvoms „Alytus – viena šeima“, „Alytaus senjoras“, Senelių darželiui, keramikos dirbtuvėlėms negalią turintiems asmenims,  konditerijos dirbtuvėms ir t. t.

Visa piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams skirta suma buvo panaudota pagal tikslinę paskirtį – socialinės paramos paslaugoms teikti  ir iniciatyvai  įgyvendinti.

Kitos naujienos

FM99 eteryje apie darbo ir asmeninio gyvenimo balanso formulę pasakoja vienas iš jos autorių P...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpusavyje. Deja, kartais atsitinka ir taip, kad g...

Alytaus mieste, daugiabučių namų teritorijose, pastatyti specialūs stovai su didmaišiais žaliosioms...

Paskutinį pavasario savaitgalį Alytuje ir Druskininkuose gaus damų vairuojamų automobilių va...