Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

Sportiniai Alytaus miesto šventės renginiai

Šeš­ta­die­nį, bir­že­lio 15 d. Vyksta Krep­ši­nio 3 x 3 tur­ny­ras Aly­taus mies­to sta­dio­ne (Bi­ru­tės g.). Da­ly­vau­ja U-12; U-13; U-14; U-15; U-16; U-17; U-18 mer­gi­nos ir vai­ki­nai bei ir vy­res­nieji.

19 val. Lie­tu­vos fut­bo­lo aukš­čiau­sios (A) ly­gos rung­ty­nės. Su­si­tin­ka Aly­taus „Dai­na­va“ ir „Kau­no Žal­gi­ris“ Aly­taus mies­to sta­dio­ne (Bi­ru­tės g.). Su bi­lie­tais.

Sek­ma­die­nį, bir­že­lio 16 d.
 
9 val. Ran­ki­nio tur­ny­ras ASRC aikš­ty­ne (A.Ma­tu­čio g.)
9 val. Tarp­tau­ti­nis bai­da­rių po­lo „Bal­to­sios ro­žės“ tau­rės tur­ny­ras di­džio­joje Dai­li­dėje 


10 val. XVII dvi­ra­čių žy­gis su „Ast­ra LT“. Star­tas Sei­nų, Dau­gų, A.Ba­ra­naus­ko gat­vių san­kir­to­je, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.


11 val. XXXV tarp­tau­ti­nis An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus at­mi­ni­mo tur­ny­ras A. Ma­tu­čio g. spor­to sa­lė­je. Da­ly­vau­ja U-13, U-15 mer­gi­nos ir vai­ki­nai bei U-19 spor­ti­nin­kai
60-me­čių ir vy­res­nių sen­jo­rų Lie­tu­vos fut­bo­lo pir­me­ny­bių tu­ro rung­ty­nės AAFF sta­dio­ne (Nau­jo­ji g.): 11 val. su­si­tin­ka Aly­taus „Dai­na­va“ ir Ute­nos „Ute­nis“, 11.50 val. – „Dai­na­va“ ir Šiau­lių ve­te­ra­nų fut­bo­lo klu­bas.


Kitos naujienos

Laidoje „Darau verslą“ kalbėjomės su alytiškiais, sveikų užkandžių „Longevies“ gamintojais Audra ...

Kino stovykla jaunimui „24 per sekundę“ suteiks galimybę toliau gilintis į kino kūrimo procesus s...

„Ši daina – lyg nauja kryptis mano muzikoje, kur išbandau kitokį skambesį. Grįžtu į 80-tuosius, kurie man...

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ tradiciškai sugrįžta vasaroti į Alytų. Liepos 15–21 d....