Klausyti gyvai

10:00 - 11:00

Informacinis kanalas

Opozicija strateginiame Alytaus miesto plane pasigedo spalvų

Tarybos posėdis
Tarybos posėdis

Šiandien Alytaus miesto savivaldybės Taryboje buvo patvirtintas miesto plėtros 2014-2020 metų strateginis planas. Iš 24 Tarybos narių už jį balsavo 19, o 5 susilaikė. Nors klausimui svarstyti buvo skirta vos 15 min., tačiau diskusijos užsitęsė gerokai ilgiau. Opozicijos lyderis Dobilas Kurtinaitis teigė, kad naujojo strateginio plano vizija į šalį nustumia visas buvusias geras miesto vystymosi idėjas. Viena jų: Alytus – žalias miestas.

Praėjusį penktadienį vykusioje diskusijoje „Alytaus miesto plėtra: vizijos ir iššūkiai“ buvo apsvarstytos idėjos ir pasiūlymai, kaip Alytų padaryti konkurencingu miestu, patiems miestelėnams ir turistams patraukliu, turinčiu galimybių tobulėti, kurti ir investuoti. Diskusijoje buvo pristatyta Lietuvos ir Alytaus įmonių konkurencingumo dabartinė situacija:

– Lietuvos įmonių konkurencingumas didėjo Lietuvos įmonėms plečiant pardavimus, bet ne didinant veiklos efektyvumą.

–  Geriausios Alytaus įmonės konkurencingumu lenkia Lietuvos vidurkį.

–  Ženkli darbuotojų kaita rodo išlikusį įmonių požiūrį į darbuotojus labiau kaip į sąnaudų, o ne augimo šaltinį.

– Darbo užmokesčiui Lietuvoje artėjant prie užsienio šalių lygio, didėja rizika, jog įmonės nebus konkurencingos vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.

Buvo akcentuota, kad dėl šių priežasčių Lietuvos ir Alytus įmonės turi ieškoti kitų konkurencingumo šaltinių. Diskusijos metu buvo pateiktos rekomendacijos:

1.   Turėti aiškią viziją – kokias Alytaus stiprybes (išteklius, kompetenciją) norime išnaudoti, kuo norime būti kaip miestas, kokius ūkio sektorius norime skatinti. Prioritetinių sektorių, subsektorių išskyrimas: koks Alytaus „business case“/ verslo modelis?

2. Pozicionuoti Alytų kaip mažų pragyvenimo/ verslo vystymo kaštų tačiau kokybišką gyvenimą užtikrinantį miestą, kuriame galima efektyviai vystyti verslą, veikiantį Alytuje, tačiau produkciją/ paslaugas parduodantį pasaulinėje rinkoje.

3. Įtraukti didžiausius, sėkmingai veikiančius verslus į miesto, švietimo institucijų ir bendrosios infrastruktūros plėtrą, stiprinant privataus ir viešojo sektorių partnerystę.

4. Į pramonės parką pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, ypač gamybinių į eksportą orientuotų įmonių, kurios būtų suinteresuotos vietinių smulkesnių verslų, kaip tiekimo grandinės, vystymu. Glaudus bendradarbiavimas su nacionalinio lygmens institucijomis – Investuok Lietuvoje.

5. Aktyviai formuoti smulkių ir vidutinių įmonių klasterius, su tikslu padėti klasterių verslams sutelkti rinkodarinius/ pardavimų išteklius, reikalingus įeiti ir plėstis eksporto rinkose.

6. Žmogiškųjų išteklių vystymo pasirinktos specializacijos kryptyse priemonės.

 

Kitos naujienos

Apie ATR finansinę sistemą, Stanislovo Augusto monetarinę politiką, nenuoseklumą ir blaškymąsi, bandant r...

Viename Europos namų ūkyje vidutiniškai yra 74 buitinės technikos ir elektronikos prietaisai, tačiau mažd...

Dvynukų Teodoro Emilio ir Kasparo Eriko tėtis Irmantas pusę metų kone kasdien išnešdavo iš namų didelius ...

Šventežeryje įsikūrusi bendrovė „Pietų Megrame“ rugsėjo 24 d. atšventė 25-ąjį gimtadienį. FM99 apie prabė...