Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

Suirutė Alytaus taryboje tęsiasi – daugumos nėra jau pusmetį, mero N.Cesiulio bendrapartiečiai nuo jo atsiriboja, o L.Radzevičiūtė duoda į teismą

Šiandien vienas po kito į redakciją plaukia politiniai pareiškimai – Alytaus socialdemokratai kreipiasi į LSDP vadovybę atsiribodami nuo Nerijaus Cesiulio, tarybos narė Laura Radzevičiūtė teigia padavusi merą į teismą.

Žiniasklaidai išplatintas Alytaus socialdemokratų skyriaus tarybos pareiškimas, kurį savo parašais patvirtino skyriaus pirmininkas Edmundas Čečėta, 4 pirmininko pavaduotojai, 3 grupių pirmininkai, ir taryba. Jame reiškiamas nepritarimas LSDP nario Nerijaus Cesiulio vykdomai Alytaus miesto mero veiklai, pasirašiusieji atsiriboja nuo viešų miesto mero pasisakymų, sprendimų ir reiškiamos nuomonės politiniais ir kitais klausimais kuriuos meras daro LSDP vardu.

Dienos pabaigoje pranešimą išplatino ir tarybos narė Laura Radzevičiūtė, kuriame teigia padavusi Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį į teismą ir reikalausianti mero atlyginti turtinę žalą padarytą Alytaus miesto biudžetui. Anot jos, šiandien „sudrebino žinia, kad Alytaus mesto savivaldybei ir vėl gręsia bylinėjimasis su Vyriausybės atstovu Alytaus apskrityje“. Tokių bylų per dvejus metus savivaldybėje jau ne viena ir ne dvi.

Politiniai pareiškimai žemiau.

Alytaus m. tarybos posėdis

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

ALYTAUS MIESTO SKYRIAUS TARYBOS NARIAI

PAREIŠKIMAS

dėl LSDP Alytaus miesto skyriaus programinių vertybių atribojimo nuo Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio vykdomos veiklos

2020 m. gruodžio 28 d., ALYTUS

 Mes, žemiau pasirašę Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Alytaus miesto skyriaus tarybos nariai, pareiškiame, jog, vadovaudamiesi partijos įstatais ir tarybos statutu, propaguojamomis ir igyvendinamomis socialdemokratinėmis vertybėmis, savo veikloje atsiribojame nuo LSDP nario  Nerijaus Cesiulio vykdomos Alytaus miesto savivaldybės mero veiklos, viešų pasisakymų, sprendimų ir reiškiamos nuomonės LSDP Alytaus miesto skyriaus vardu.  Ši Alytaus miesto mero veiklos dalis nebūna derinama nei su partijos skyriaus taryba, nei su frakcija savivaldybės taryboje ir todėl daugeliu atvejų neatitinka LSDP Alytaus miesto skyriaus narių ir skyriaus tarybos daugumos nuomonės, o tuo pačiu ir skyriaus propaguojamų, puoselėjamų bei įgyvendinamų socialdemokratinių vertybių. Taip pat ši Alytaus miesto mero veiklos dalis prieštarauja partijos rinkimų programai savivaldos rinkimuose, diskriminuoja atskirus partijos narius, yra nelojali partijos valdymo organų priimamiems sprendimams, todėl atribotina nuo LSDP Alytaus miesto skyriaus vykdomos ideologinės – vertybinės veiklos.

  N. Cesiulis ir prie Alytaus miesto savivaldybės valdymo vairo stojo prieš daugiau kaip metus, tačiau per šį laikotarpį ryškesnių pokyčių miestas nepajuto, Alytaus miesto savivaldybės taryboje – politinė krizė, valdančioji koalicija sugriauta ir niekaip nesuformuojama, miesto bendruomenė priversta gyventi nuolatiniame chaose ir nežinomybėje, partijos vardas viešojoje erdvėje dėl mero N. Cesiulio ir jo komandos veiksmų nuolat minimas neigiamai, o N. Cesiulis rūpinasi tik savo asmeniniu įvaizdžiu. Visų skandalingo pobūdžio padarytų tiek politinių, tiek ir administracinio valdymo klaidų atveju yra ieškoma kaltų, vengiama pripažinti savas klaidas ar nekompetenciją bei kitų kaltinimo principu kuriama viešųjų ryšių ir facebooko „Like“  nuomonė, jog tik jis vienas kovoja prieš visus skaldytojus, kviečia susitelkti ir dirbti miesto labui, nes tik jis žino, kokie sprendimai miestui yra geriausi.

Apie didesnius planus mieste pasakoma garsiai, tačiau greitai nutylama, gyventojai apie juos sužino tik iš žiniasklaidos ar socialinių tinklų, iškraipant tikrąją realybę ir faktus, mero veikla kreipiama savireklamai. Miesto valdymas vykdomas pamirštant, kad miestui atstovauja sprendimų priėmime ne meras, o gyventojų demokratiškai išrinkta taryba ir kad meras yra tik šio valdymo organo sprendimų priėmimo proceso organizatorius, o ne šeimininkas.

Žlugusi švietimo reforma, planuotas sporto mokyklos uždarymas, subliuškęs vietos aerodromo įveiklinimo klausimas, įtartina sklypų istorijos baigtis supriešino bendruomenių narius, destabilizavo situaciją mieste, pasėjo nežinomybę, o taip pat diskreditavo šimtametes LSDP partijos vertybes.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią politinę situaciją Alytaus mieste, kai Alytaus miesto meras  nesugeba rasti kompromisų taryboje, daugiau nei pusę metų nesugeba suformuoti politinės daugumos ir priimti miestui palankių sprendimų, yra formuojamas neigiamas požiūris į LSDP,  todėl šiuo pareiškimu reiškiamas LSDP Alytaus miesto skyriaus programinių vertybių nesuderinamumas su Alytaus miesto savivaldybės mero vykdoma veikla ir skelbiamas pareiškimas LSDP Alytaus miesto skyriaus programinių vertybių atribojimo nuo Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio vykdomos veiklos Alytaus miesto savivaldybės taryboje.

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI (VISUOMENEI)

2020-12-30

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė: „Padaviau Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį į teismą, reikalausiu mero atlyginti turtinę žalą padarytą Alytaus miesto biudžetui, džiaugiuosi, kad socialdemokratai nuo mero neteisėtų veiksmų atsiribojo“

Šiandien alytiškius sudrebino žinia, kad Alytaus mesto savivaldybei ir vėl gręsia bylinėjimasis su Vyriausybės atstovu Alytaus apskrityje. Šios bylinėjimosi grėsmės akivaizdoje skubu Jus informuoti, kad dar 2020 metų gruodžio 21 dieną padaviau Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį į teismą, kuriame Regionų apygardos administracinį teismą prašau įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės merą Nerijų Cesiulį įtraukti į artimiausią Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) posėdžio darbotvarkę ir pateikti Tarybai svarstyti 2020 m. lapkričio 5 dieną Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriate užregistruotą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 9 narių pateiktą Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-19 sprendimo Nr.T-141 „Dėl savivaldybės tarybos ir mero sudarymo“ pakeitimo“. Gruodžio 23 dieną skundo nagrinėjimui paskirta teisėja, todėl šis bylinėjimasis miesto merui – jau esamas faktas.  Šis faktas yra toks, kad Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio  atsisakymas įtraukti į artimiausią Alytaus miesto savivaldybės tarybos darbotvarkę ir pateikti Tarybai svarstyti 2020 m. lapkričio 5 dieną Alytaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriate užregistruotą Alytaus miesto savivaldybės 9 tarybos narių pateiktą Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-19 sprendimo Nr. T-141 „Dėl savivaldybės tarybos ir mero sudarymo“ pakeitimo“ yra neteisėtas, pažeidžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 d. reikalavimą, o argumentai ir teisės akto vertinimas, kad šiam savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimui privalo būti savivaldybės tarybos mero siūlymas, yra nepagrįstas, pateikti argumentai dėl teisės normos aiškinimo yra neišsamūs, jie pernelyg siaurai aiškina įstatymo normą, teisės akto leidėjo valią, priimant aiškinamą teisės aktą, todėl šiame Lauros Radzevičiūtės skunde teismui yra pateikti visi išsamūs tai pagrindžiantys argumentai.

Pikantiškos intrigos dėlei informuoju alytiškius, kad tai toli gražu ne vienintelis mero Nerijaus Cesiulio nusižengimas prieš alytiškius, nes aš pažadėjau Jums viešinti viską, todėl informuoju, kad artimiausiomis dienomis tą patį teismą pasieks skundas dėl mero neteisėto potvarkio panaikinimo su reikalavimu merui Nerijui Cesiuliui atlyginti padarytą turtinę žalą mūsų – alytiškių, Alytaus miesto biudžetui, todėl sakau, jog tai tik pradžia.

Naujienos po vieną nevaikštinėja, todėl šiame Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio nuopelnų kalėdinio vertinimo kontekste, negaliu nepasidalinti ir pagaliau praregėjusių Alytaus miesto socialdemokratų skyriaus vadovybės ir tarybos narių priimtu pareiškimu dėl atsiribojimo nuo mero Nerijaus Cesiulio vykdomos veiklos. Man pavyko gauti šį dokumentą, pasirašytą skyriaus pirmininko Edmundo Čečėtos, 4 pirmininko pavaduotojų, 3 grupių pirmininkų, skyriaus tarybos narių. Šiame viešame pareiškime Alytaus socialdemokratai pažymi, kad   N. Cesiulis ir prie Alytaus miesto savivaldybės valdymo vairo stojo prieš daugiau kaip metus, tačiau per šį laikotarpį ryškesnių pokyčių miestas nepajuto, Alytaus miesto savivaldybės taryboje – politinė krizė, valdančioji koalicija sugriauta ir niekaip nesuformuojama, miesto bendruomenė priversta gyventi nuolatiniame chaose ir nežinomybėje, partijos vardas viešojoje erdvėje dėl mero N.Cesiulio ir jo komandos veiksmų nuolat minimas neigiamai, o N.Cesiulis rūpinasi tik savo asmeniniu įvaizdžiu. Visų skandalingo pobūdžio padarytų tiek politinių, tiek ir administracinio valdymo klaidų atveju yra ieškoma kaltų, vengiama pripažinti savas klaidas ar nekompetenciją bei kitų kaltinimo principu kuriama viešųjų ryšių ir facebooko „Like“  nuomonė, jog tik jis vienas kovoja prieš visus skaldytojus, kviečia susitelkti ir dirbti miesto labui, nes tik jis žino kokie sprendimai miestui yra geriausi.

Sveikinu priėmus ryžtingą sprendimą Alytaus socialdemokratus.

Kitos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas. Juo tapo Ąžuolas ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpus...

Alytaus Rotušės aikštėje statoma išskirtinė scena penktadienį vyksiančiam lauko šokio spektakliui...