Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d.– Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Plačiau internete: www.pivasiunai.lt

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:

Rugpjūčio 14 d., sekmadienis Atlaidų išvakarės. Jaunimo diena.

18 val. Šv. Mišios. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., pirmadienis  ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ  (ŽOLINĖ)

Meldžiamės už Bažnyčią

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena 

12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje

Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras

Gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras

12 val. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos Lietuvos nacionalinė televizija

Rugpjūčio 16 d., antradienis –  Caritas diena. Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., trečiadienis – Kunigų ir vienuolių diena.  Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis – Šeimų diena. Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., penktadienisTikybos mokytojų, katechetų ir  pedagogų diena. Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., šeštadienis –  Pal. Teofiliaus Matulionio diena. Elektrėnų dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., sekmadienisLigonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas. Alytaus dekanato diena.

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis –  ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS. Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena. Molėtų dekanato diena

ŠV.MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:         

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val., vakare nuo 17.30  val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 11-15.30 val.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia:

  • būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį,
  • dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją,
  • pasimelsti Šv. Tėvo intencija,
  • sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

                                       

           

                     

 

Kitos naujienos

Yosef Hermosa 2019 metais atvyko iš Ekvadoro, studijuoja Kauno technologijos universitete. Jis pratęs pri...

Pramogų parke „Tarzanija“ bei restorane-viešbutyje „Dzūkijos dvaras“ veikiančios įmonės bei asmenys neįtr...

Sakoma, kad „visi keliai veda į Romą“. Matyt, ir atvirkščiai – keliai veda ir į Alytų, kur v...

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 17 val. Alytaus kraštotyros muziejus pristato skulptoriaus Saadios Bah...