Klausyti gyvai

19:35 - 20:00

Ši diena muzikos istorijoje

Kodėl reikia pertvarkyti švietimo įstaigų tinklą Alytuje? Ką sako Alytaus sporto ir švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarka neišvengiama. Šalyje atliekami įvairūs švietimo tyrimai rodo – Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokiniams tenka daugiausiai mokyklų ploto, mažėja bendras mokinių skaičius, negerėja mokinių mokymosi pasiekimai.Lietuvos laisvosios rinkos institutas 2018 m. Lietuvos savivaldybių indekso tyrime prasčiausiai vertino Alytaus miesto savivaldybės švietimo sritį. Didelę įtaką prastiems jos vertinimo rezultatams turėjo vienam mokiniui tenkantis didžiausias mokyklų plotas tarp šešių didžiųjų šalies savivaldybių. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studija, kurią Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu parengė UAB „FINDEP“, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos užpildytos 59,77 proc. Šis skaičius aiškiai rodo, kad neracionaliai naudojami Alytaus miesto savivaldybės finansiniai ir materialiniai ištekliai.FM99 pasakoja ekspertas Andrius Pšemeneckas.

Ekspertas Andrius Pšemeneckas.

Pagrindiniai ekspertų siūlomi pokyčiai yra šie:
Visuose lopšeliuose-darželiuose veikiančias priešmokyklinio ugdymo grupes perkelti į mokyklas. Rezultatas – išspręstas vietų trūkumo lopšeliuose-darželiuose klausimas, efektyviau panaudotos mokyklų patalpos.

Perkelti dabartinę Likiškėlių progimnaziją į naujas tinkančias patalpas. To priežastis – tikėtini renovacijos kaštai didesni už naujo, optimalaus ploto pastato pritaikymą ar statybą.

• „Drevinuko“ mokyklą darželį ir „Sakalėlio“ pradinę mokyklą perkelti į Vidzgirio pagrindinę mokyklą.

• Atskirti ir išnuomoti dalį Alytaus Piliakalnio bei Panemunės progimnazijų patalpų.

Ekspertai pateikė ir pertvarkos naudą : 12 procentinių punktų, iki 72 % išaugusį bendrojo ugdymo įstaigų užpildymą, kaštų optimizavimą bei laukiamą socialinę ekonominę naudą.Artimiausiu metu studiją planuojama nuodugniai aptarti su miesto vadovais, o galutinai dėl pateiktų pasiūlymų pilno ar dalinio įgyvendinimo spręs miesto taryba. Tikėtina kad bet kokie veiksmai bus atlikti ne anksčiau kaip prasidedant 2020-2021 mokslo metams.

Pertvarkos studija : https://bit.ly/2WztRWo

Mokinių skaičius Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ženkliai sumažėjo: 2002 m. buvo 13 321 mokinys, o 2018 m. – 6 825 mokiniai (t. y. 51,2 proc. mažiau). Tai lėmė didesnes mokyklų infrastruktūros išlaikymo sąnaudas – Alytaus miesto savivaldybė iš biudžeto švietimui 2017 m. skyrė 23199,3 tūkst. Eur, 2018 m. – 23722,3 tūkst. Eur, 2019 m. 26398,5 tūkst. Eur. Dėl tinkamai nesutvarkyto mokyklų tinklo savivaldybei 2019 m. papildomai iš miesto biudžeto reikėjo skirti 807,6 tūkst. Eur.Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo tobulinimo tikslas – gerinti švietimo kokybę ir siekti kokybiškesnio mūsų mokinių išsilavinimo, racionaliai naudojant savivaldybės biudžeto lėšas ir materialųjį turtą.FM99 pasakoja Alytaus sporto ir švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas .

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarka leis sutaupytas lėšas panaudoti švietimo kokybei gerinti: švietimo vadybininkų, mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, ugdymo aplinkai modernizuoti, švietimo pagalbai mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims efektyvinti ir aukštesniems mokymosi rezultatams siekti.Alytaus miesto savivaldybės planuojama švietimo įstaigų tinklo pertvarka nebus susijusi su šioje srityje dirbančių žmonių darbo vietų mažinimu. Jeigu būtų priimtas sprendimas mažinti švietimo įstaigų pastatų skaičių, darbo vietų skaičius išliks nepakitęs.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta darbo grupė parengs Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos plano projektą. Jame bus pagrindžiama planuojama tinklo pertvarka, nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai, tinklo pertvarkos vertinimas. Bus rengiami šio plano priedai: Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos planas; Mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir įdarbinimo planas; Mokinių pavėžėjimo užtikrinimo planas. Parengtas pirmiau paminėto plano projektas bus viešai svarstomas, derinamas su įvairiomis interesų grupėmis pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, su švietimo įstaigų bendruomenėmis ir tobulinamas atsižvelgiant į šių bendruomenių ir kitų suinteresuotų institucijų pateiktus siūlymus.Šis dokumentas bus tvirtinamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Alytaus miesto sporto ir švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas

Dar viena tema – darželiai . Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 52 šalies savivaldybėse atliktas vaikų ugdymo įstaigų vertinimas atskleidė, kad beveik ketvirtadalyje yra perpildyta bent viena ugdymo grupė. Klaipėdoje tikrinta 21 įstaiga, pažeidimų nerasta tik dviejose. Perpildytos grupės Klaipėdoje fiksuotos 19 proc. tikrintų Klaipėdos ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų. Pavyzdžiui, Kaune šis pažeidimas nustatytas net 67 proc. įstaigų, Tauragėje – 43 proc., Alytuje – 42 proc. FM99 pasakoja Alytaus sporto ir švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas .

 

Teigiama, kad iš dalies perpildytos grupės susidaro, kai tėvai nežino arba nuslepia informaciją apie tai, kad jų vaikai turi specialiųjų poreikių. Iš viso Lietuvoje patikrintos 484 įstaigos, t. y. beveik pusė visų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų iš veikiančių 1081. Klaipėdoje tikrintos 5 privačios įstaigos ir 16 valstybinių.

 

 

 

Kitos naujienos

Į FM99 Kalėdinių eglučių parką atkeliavo Girinukas – tai darželio „Girinukas“ pedagogių kūrinys.

Gruodžio 8 d., 16 val., Audiovizualiųjų menų centre vyks Redo Diržio paskaita-pokalbis „Dalykai, kurie nu...

Gruodžio 15 d. 18 val., Alytaus kultūros centras, Didžioji salė