Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

Talentingi lietuvių atlikėjai pristatyti Europos festivalių „pirkliams“

Neteisetai padarytiLiepos 10-17 d. Serbijoje ir Juodkalnijoje surengtas festivalis „Exit“ tapo gera proga Lietuvos muzikos industrijos atstovams priminti apie save. Didžiuliame Europos muzikos renginyje buvo pristatyti penki įdomiausi Lietuvos atlikėjai, rugpjūčio pirmąjį savaitgalį koncertuosiantys festivalyje „Galapagai“. Šis festivalis yra vienintelis mūsų šalies atstovas Europos festivalių organizacijoje, kuri inicijuoja tarptautinius atlikėjų populiarinimo mainus.

Serbijos Petrovaradino tvirtovę „užėmęs“ festivalis „Exit“ ir jį palydintis Juodkalnijos Jaz paplūdimio festivalis „Sun Dance“ kiekvienais metais pritraukia apie 200 tūkstančių lankytojų. 2000-aisiais pradėtas kaip studentų judėjimas, kovojantis už laisvę ir demokratiją, 2013-aisiais „Exit“ jau buvo oficialiai išrinktas pačiu geriausiu festivaliu visos Europos kontekste, ir tai – nebe pirmas toks laimėjimas.

„Exit“ / „Sun Dance“ festivalyje šiemet pasirodė pasaulinę šlovę pelnę atlikėjai „Jamiroquai“, „Pet Shop Boys“, ES Dawlin, „Underworld“, „Hurts“, Juan Atkins, „Rudimental“ ir kiti. Koncertai vyko puikiai įgarsintose lauko scenose, o dienomis festivalio svečiai galėjo tobulintis seminaruose, įvairiose kultūrinėse programose ir kūrybinėse dirbtuvėse.„Į „Exit“ suvažiavo ne tik šimtai superžvaigždžių, bet ir apie 50 įvairių festivalių atstovų. Jie galėjo reprezentuoti po penkias savo šalies grupes – siūlyti jas kitiems festivaliams, ir tokiu būdu pa­dė­ti ta­len­tin­giau­siems muzikantams pa­tek­ti į di­džiau­sias Eu­ro­pos ir pa­sau­lio sce­nas. Mūsų festivalis „Galapagai“ didžiuojasi turintis stiprių tarptautinių ryšių ir galintis atidaryti lietuvių atlikėjams dar daugiau durų“, – pasakojo „Galapagų“ krikštatėvis Algirdas Barniškis-   Blėka.                                                                                                                                                                Barniskis_Bleka

 

 

Festivalyje „Exit“ įvykusioje vi­du­rio ir ry­tų Eu­ro­pos ta­len­tų mai­nų prog­ra­mos kon­fe­ren­ci­jo­je lietuviškuosius „Galapagus“ atstovavo muzikos grupių vadybininkai Anatolijus Chudoba ir Mykolas Markauskas. Jie pristatė Europos festivaliams „Leon Somov & Jazzu”, Marką Palubenką, „Baltic Balcan“, „Beissoul & Einius” ir grupę “Neteisėtai Padaryti“. Visi šie atlikėjai rugpjūčio 1-2 dienomis pasirodys ir festivalyje „Galapagai“, kurie šiemet pademonstruos itin plačią muzikinę įvairovę.„Į kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ko svar­bių mu­zi­kos pa­sau­lio vei­kė­jų, to­kių kaip Ada­mas Le­wi­sas iš JAV mu­zi­kos va­dy­bos agen­tū­ros „Pla­ne­ta­ry Group“, Ruu­das Be­rend­sas iš tarp­tau­ti­nės fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­rių agen­tū­ros „Eu­ro­so­nic Nor­ders­lag“. Su­lau­kė­me ne­ti­kė­tai di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne tik iš ko­le­gų ki­to­se ša­ly­se, ta­čiau ir iš pa­grin­di­nių kon­fe­ren­ci­jos sve­čių. Ypač daug dė­me­sio gavo gru­pės „Ne­tei­sė­tai pa­da­ry­ti“ ir „Beis­soul & Ei­nius“, – pasakojo va­dy­bi­nin­kai. – Lietuvoje mu­zi­kantų pa­si­ro­dy­mai jau yra ko­ky­biš­ki. Ga­li­my­bių kon­cer­tuo­ti di­džiu­lėms au­di­to­ri­joms taip pat jau at­si­ran­da, tad lie­ka mil­ži­niš­kas dar­bas vi­sa tai su­jung­ti, ta­da ga­lė­si­me di­džiuo­tis tu­rė­da­mi ne tik vie­ti­nės reikš­mės žvaigž­džių.“Anatolijus_Chudoba_EXIT

 

 

 

 

 

Muzikos ir pramogų festivalis „Galapagai“ be įspūdingo lietuvių žvaigždžių sąrašo taip pat laukia būrio Estijos, Latvijos, Izarealio, baltarusų ir skandinavų atlikėjų, o pagrindinis festivalio rokenrolas patikėtas svečiams iš Vokietijos – „The Baseballs“. „Galapagai“ vyks rugpjūčio 1-2 d. Zaraso saloje. Šiais metais sala virs valstybe, kuri turi savo konstituciją.

Kitos naujienos

Pirmoji dovana, artėjant gražiausioms metų šventėms, bus įteikta alytiškiams, teatro mylėtojams j...

Kai kurių istorikų nuomone, pirmieji žydai Alytuje galėjo apsigyventi dar XV a. Tačiau tai patvirtinančių...

Kiek sauskelnių sunaudojama auginant kūdikį? Daug. O auginant daugiau nei vieną kūdikį? Kalnai! Kiek jų s...

Rašytojo 100-ąsias gimimo metines (2023-01-07) asociacija „Matučio namai“ pasitinka su nauja A. M...