Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

Teikite projektus skirtus neįgaliųjų socialinei integracijai per kūno kultūrą ir sportą

Alytaus miesto savivaldybės administracija kviečia teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus. Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėje vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos  priemonę.

Pareiškėjas savivaldybės administracijai pagal projekte numatomos vykdyti nuolatinio pobūdžio veiklos vietą pateikia vieną projekto paraiškos originalą (užpildytą, pasirašytą, antspauduotą paraišką ir jos priedus). Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

handicapped

Projektų paraiškos priimamos iki lapkričio 1 d. Socialinės paramos skyriuje (2 kabinetas, Naujoji g. 48, Alytus). Organizacijos gali pasinaudoti teikiamomis individualiomis projektų rengimo konsultacijomis Socialinės paramos skyriuje nuo 16 iki 17 val., dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. (8 315) 56 661 ir el. p. dalia.kavolyniene@alytus.lt.

Kitos naujienos

Energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorė „Energy cells“ trečiadienį simbolinės kapsulės ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpu...

Liepos 5 d. Dauguose, Alytaus r., tradiciškai bus švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Min...

Pirmus kelis karo Ukrainoje mėnesius Alytaus broliškas miestas Kremenčiukas nepatyrė karo smūgių ir...