Klausyti gyvai

11:00 - 12:00

Laisva forma

Tiesiogiai išrinkti merai turės daugiau įgaliojimų

Tiesiogiai išrinkti merai turės šiek tiek daugiau įgaliojimų savivaldybių tarybų veikloje, o taryba juos atleisti  galės tik teismui patvirtinus, kad meras sulaužė priesaiką ar nevykdė įgaliojimų.

Tiesiogiai išrinkti merai, lyginant su jų pirmtakais, turės daugiau galių nustatyti vicemerų veiklos sritis. Jiems taip pat suteikta teisė siūlyti komitetų pirmininkus, skirti ir atleisti savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, vadovus. Iš tarybos merui taip pat perduota teisė išduoti leidimus žūklei, keisti pagrindinės žemės naudojimo paskirtį ir būdą, skelbti gyventojų apklausas. Mero pavaduotojus ir administracijos vadovus, kaip ir anksčiau, į pareigas skirs taryba mero teikimu.

Taryba 2014-11 (2)Tiesiogiai išrinktiems merams inicijuoti atleidimo procedūrą reikės trečdalio tarybos narių. Atleisti merą bus galima specialiai komisijai nustačius ir teismui patvirtinus, kad meras pažeidė priesaiką ar nevykdė įgaliojimų. Merui atleisti reikės surinkti tris penktadalius tarybos narių balsų. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Vida Ablingienė teigia, kad tam tikras tarybos narių skaičius gali teikti tokią iniciatyvą, pavyzdžiui, jeigu meras sulaužė savo priesaiką. Taryboje sudaroma komisija, kuri svarsto ir nagrinėja, ar iniciatoriai teisūs. Vėliau tarybai suformulavus nusižengimą, kreipiamasi į administracinį teismą ir jis nagrinėja ir pateikia savo išvadą, ar tikrai nusižengta priesaikai, ar ji sulaužyta. Ir tuomet teismo nuomonė grįžta į tarybą ir taryba priima galutinį sprendimą, ar atimti mero įgaliojimus.

Meras visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma galės būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Toks nušalinimas galios iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Kauno technologijos universiteto Viešosios politikos ir administravimo instituto direktoriaus Algio Krupavičiaus vertinimu, galios, kurias įgis tiesiogiai renkamas meras, yra pakankamos ir išlaiko pusiausvyrą savivaldoje.

Senosios kadencijos nariai dar tęsia darbą Alytaus miesto savivaldybėje, taryba į paskutinįjį posėdį rinksis balandžio 10 dieną. Posėdžio metu bus svarstomi klausimai susiję su turto valdymu, socialinėmis paslaugomis, sakė tarybos sekretore Renata Vaičiukynaitė.

Pirmąjį išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas, jame prisiekia naujai išrinktas meras ir tarybos nariai. Naujai išrinktos Alytaus miesto ir rajono savivaldybės tarybos į pirmąjį posėdį rinksis balandžio 16 dieną, Varėnos – balandžio 10 dieną, Lazdijų balandžio – 14 dieną.  Birštono ir Druskininkų – balandžio 15 dieną, Prienų – balandžio 16 dieną.

Kitos naujienos

„Piligrimas atėjo, uždėsim antspaudą“, – šūktelėjo ...

Vakar elektros kainos biržoje šoktelėjo iki neregėtų aukštumų – 4 eurų už kilovatvalandę, negana to, „Per...

Ką vartoja lietuviai ir kokia priklausomybė dažniausia, kaip padėti priklausomiems žmonėms? Pokalbis apie...