Klausyti gyvai

20:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

„Tribūna“ – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių J. Eidukevičienės, L. Sosunovičienės, G. Rimkutės-Merčaitienės bei M. Grišmanausko ataskaita

 

„Tribūna“ – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių Jurgitos Eidukevičienės, Linos Sounovičienės, Gintarės Rimkutės-Merčaitienės bei Mariaus Grišmanausko ataskaita.

 

Jurgita Eidukevičienė: „Sveikatos rodikliai Alytuje yra geri.  Alytaus miesto gyventojų amžiaus trukmė metais ilgesnė nei šalies rodiklis.  Aktyviai vykdomos prevencinės programos, ankstyvoje stadijoje diagnozuojant onkologines ligas. Noriu pasidžiaugti dantų protezavimo programa, kuriai šiais metais Alytaus miesto savivaldybė padidino lėšas 50 000 eu­rų. Tad, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas lei­do 2016 me­tais dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas kom­pen­suo­ti 132 as­me­nims, o pra­ėju­siais – 83 Aly­taus gy­ven­to­jams“.

Lina Sosunovičienė: „Džiaugiuosi, kad atsisukama į  pedagogės, edukologės  Meilės Lukšienės kurtą mokyklą, kai rūpinimąsi mokykla ir jos mokiniais bei jų savijauta.  Ug­dy­mo pro­ce­sas ne­si­bai­gia mo­kyk­los suo­le, todėl tuo galime pasirūpinti, taip išspręsdami nenaudojamų mokyklų ar darželių patalpas. Praėjusią vasarą Alytuje dirbo visi vaikų darželiai. Toks sprendimas pradžiugino daugelį tėvelių. Dar vienas labai svarbus darbas, tai darželių higienos patalpų įvertinimas ir jų remontas.“

Gintarė Rimkutė -Merčaitienė: „Kultūrai šiemet buvos skirta daugiau lėšų nei bet kada. Tikiuosi, kad ir kitų metų biudžete, kultūrai lėšų bus skirta ne mažiau.  Naujoji vyriausybė kultūrai taip pat žada skirti daug dėmesio. Jei nėra kultūros mieste, tuomet sunku kalbėti apie švietimą ar kitus dalykus.  Dar vienas itin svarbus klausimas šiandien  – mokestis už atliekas, keliantis daug ginčų ir diskusijų. Esa­ma sis­te­ma ne­to­bu­la, ta­čiau dėl nau­jos dar reikia diskutuoti ir priimti ją socialiai teisingą.“

Marius Grišmanauskas:„Kitais metais Alytuje bus renovuoti tik 9 daugiabučiai. Norinčiųjų yra daugiau, tačiau mūsų miestas turi tik tokią kvotą. Rytoj komisija atrinks, kurie daugiabučiai paklius į šį sąrašą. Tikimės, kad kiti Pietų Lietuvos miestai savo kvotų neišnaudos ir jos bus perskirstytos.  Kalbant apie perėjas, Alytuje neturi būti nė vieno žmogaus, nukentėjusio jose. Naujai įdiegta sistema Naujosios gatvės perėjoje, tikiuosi, sumažins avaringumą. Kitais metais planuojama, jog atnaujintų perėjų bus  daugiau ir mes visi jausimės saugiau“ 

Pilną tarybos narių ataskaitą klausykite pokalbyje.

alytaus-pilieciai-lina-jurgita-gintare-marius
„Alytaus piliečių“ frakcijos nariai Lina Sosunovičienė, Gintarė Rimkutė Merčaitienė, Jurgita Eidukevičienė, Marius Grišmanauskas

Alytaus m. savivaldybės tarybos narių atsakaita (Sprendimas T-333).

Kitos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas. Juo tapo Ąžuolas ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpus...

Alytaus Rotušės aikštėje statoma išskirtinė scena penktadienį vyksiančiam lauko šokio spektakliui...