Klausyti gyvai

14:00 - 15:00

Dienos kaleidoskopas

Vaiko atstumti tėvai. Kur ieškoti priežasčių? Kas yra Mobili komanda?

Vaiko gerovės srityje dirbantys specialistai teigia, kad išsiskyrusių šeimų vaikai neretai atsisako bendrauti su vienu iš tėvų. Kokios priežastys lemia tokį vaiko sprendimą?

„Mano darbo praktikoje yra toks atvejis, kai mažametis vaikas kategoriškai atsisako bendrauti su vienu iš tėvų. Įvardyti tokio elgesio priežastį sunku. Problema ta, kad abu tėvai, ilgą laiką, priešiškai nusiteikę vienas kito atžvilgiu, jų konfliktas užsitęsė, susiformavo neigiamos nuostatos vienas kito atžvilgiu, o tai daro poveikį vaikui. Mes – vaikų gynėjai stengiamės, kad vaikas kuo mažiau patirtų streso, įtampos ir bendrautų su abiem tėvais, tačiau mūsų vienų indelio nepakanka, reikia, jog tai suprastų ir tėvai“, – teigė Rima Kundrotienė, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus  vyriausioji specialistė.Neretai nesusipratimai kyla dėl vaiką auginančio vieno iš tėvų netinkamos įtakos, dėl kurios vaikas nustoja bendrauti su atskirai gyvenančiu tėvu arba motina, jaučia jam priešiškumą. Šis procesas gali tęstis metų metais, sukelti psichologinį sutrikimą, vadinamą Tėvų atstūmimo sindromu. Šis sindromas būdingas vaikams, kurių tėvai išsiskyrę ir nesutaria dėl vaiko globos, tačiau sindromas gali paveikti net ir su abiem tėvais gyvenančius vaikus. FM99 studijoje pokalbis apie tai, kas yra Mobili komanda,kokios socialinės problemos priveda prie to, kad vaikai paimami iš šeimos? Kokią dalį šeimos problemų sudaro priklausomybės ir kokios jos būna? ir kaip šeimos reaguoja į vaikų paėmimą ir kokią pagalbą gauna? FM99 pasakojo Romalda Stasionienė – psichologė, Ilona Kislienė – socialinė darbuotoja ir Virginijus Tamulionis – priklausomybių ligų specialistas.

 

Virginijus Tamulionis – priklausomybių ligų specialistas,Romalda Stasionienė – psichologė, Ilona Kislienė – socialinė darbuotoja

 

 

„Tenka pripažinti, kad dažniausiai aptariamas problemas lemia kelios priežastys: tėvų nesusikalbėjimas, ambicijos, vaikų nuteikinėjimas, siekiant pakenkti buvusiam sutuoktiniui. Labai svarbu patirtas vieno iš tėvų netinkamas elgesys šeimos narių atžvilgiu, gal net smurtas. Taip pat vieno iš tėvų  nustatytos bendravimo tvarkos nevykdymas ilgą laiko tarpą, nes tai sąlygoja tarpusavio ryšio su vaiku susilpnėjimą arba jo išnykimą. Tačiau nepaisant tėvų tarpusavio santykių, vaikas turi jaustis svarbiu abiem tėvams vienodai, žinoti, kad abu tėvai jam yra vienodai prieinami, kad abu juo rūpinasi, domisi ir jį globoja. Svarbiausia yra vaiko interesai ir savijauta“, – mintimis dalinosi Renata Kruk, Alytaus apskrities VTAS Alytaus rajone patarėja.Civiliniame kodekse numatyta, jog vaikas nepriklausomai nuo jo amžiaus, tačiau sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas.Anot vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų, tais atvejais, kai vaikas išreiškia akivaizdžias neigiamas nuostatas dėl bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu ar motina tvarkos ir nenorą bendrauti, būtina įvertinti šių neigiamų nuostatų susiformavimo priežastis, ar vaiko bendravimo su atskirai gyvenančiu tėvu ar motina ribojimas yra būtinas siekiant apsaugoti vaiko interesus.

„Vaiko nuomonė, sprendžiant bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu arba motina tvarką, yra viena iš svarbiausių aplinkybių, tačiau tenka pripažinti, jog ne visa lemianti. Dėl jauno amžiaus ar patirties stokos vaiko sprendimas gali būti nepagrįstas arba pagrįstas brandos stokojančiomis emocijomis“, – teigė patarėja.Tačiau, koks vis dėlto, VTAS vaidmuo susidarius tokiai situacijai, kai vaikas atsisako bendravimo su biologiniu tėvu arba motina, kaip rasti aukso vidurį, kad nebūtų pažeisti nei vienos pusės interesai?

Vaiko teisių apsaugos specialistai įsigilina į situaciją, bendrauja su vaikais, tėvais ar globėjais, įvertina aplinkybes. Taip pat inicijuoja atvejo vadybos proceso organizavimą, kurio tikslas rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus.

Kitos naujienos

Gegužės 19 d. įvyko pirmosios KIDS ATHLETICS projekto žaidynės Vilniuje, kuriose susirinko per 20...

Gegužės 25 d. Alytuje vyks išskirtinių automobilių klubo rengiama paroda „RedHill Street 2024“. Todėl nuo...

Toliau rekonstruojant Ulonų g. nuo gegužės 22 d., trečiadienio, laikinai, kol vyksta darbai, keičiasi aut...

Gegužės 21-oji – svarbi diena Giedrei ir jos kūrybos gerbėjams: muzikos platformose jau sukasi jo...