Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Vasaros pokalbiai apie Alytaus sodo muzikantus – Vidas Lubauskas

Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čio­je vyko Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lio koncertas – festivalio orkestras suburtas smuikininko Algirdo Verbausko kartu su Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kameriniu choru „Varsa“ diriguojamas Karolio Variakojo.

IMG_7357
Festivalio orkestras suburtas smuikininko Algirdo Verbausko

Šį kartą projekte susivienijo Alytaus muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kamerinis choras „Varsa“ (vadovas Vidas Simanauskas). ir sugrįžę alytiškiai: Irma Beleckaitė-Bakševičienė, N.Augustauskaitė-Kižienė, Akvilė Bagdžiūtė, Rūta Balčiūtė, Evelina Kuprytė.Šiam koncertui Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkas Algirdas Verbauskas subūrė festivalio orkestrą, kuris klausytojams pateiks pluoštą populiarios orkestrinės muzikos miniatiūrų.

Orkestras
Festivalio orkestras suburtas smuikininko Algirdo Verbausko kartu su Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kameriniu choru „Varsa“ diriguojamas Karolio Variakojo.

Su orkestru solo grojo obojininkas Vidas Lubauskas ir fleitininkė Justina Jočytė-Orinienė, vargonavo Mindaugas Orinas. Tra­di­ciš­kai jo at­li­kė­jai – vie­naip ar ki­taip su Aly­tu­mi su­si­ję, čia gy­ve­nan­tys ar iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės ki­lę mu­zi­kan­tai – su­si­bu­ria spe­cia­liai šiam kon­cer­tui ir do­va­no­ja jį aly­tiš­kiams.Su obojininku Vidu Laubausku vasariškas pokalbis apie muzikos dvasią senajame Alytaus sode,“kūrikus“ir muziko kelią .

 

Kurikai
LAISVĖS GURKŠNIAI MIESTO SODE „KŪRIKAI“ – Vidas LUBAUSKAS, Liudas BULKEVIČIUS, Algirdas VERBAUSKAS (Liudos Drumžlytės – Bakienės nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės), Ričardas ČMIELIAUSKAS, Romas „CVEKAS“ VAITKEVIČIUS, Jonas PTAKAUSKAS (antroje eilėje) 1972 – 1974 metais miesto sode (ir Šaulių namuose, tuomet Kultūrkėje) tikro roko muzikos garsais plėšė geležinę sovietų uždangą ir laisvino mūsų protus.

Kip rašo „Glūkoidai“ – Alytaus Miesto Sode ir Kultūrkėje 1972 – 1974 metais penketas jaunų vietinių vyrukų: Romas ”Cvekas” Vaitkevičius,  Ričardas Čmieliauskas, Jonas  Ptakauskas ir du konservatorijos studentai, alytiškiai –  Algirdas Verbauskas ir Vidas Lubauskas, pasivadinę ”Kūrikais”,  įspaudė Alytaus roko muzikos istorijoje ženklą. Kokio gylio, ryškio, vertės ar substancijos – galima nuobodžiai polemizuoti. Cveko vokalas buvo neįprastas estradinių dainelių pripratintai ausiai, bet tuometiniam undergraudiniam  jaunimui įspūdį darė. Po ”Aisčių” sprogimo 1970 metais, ”Kūrikai” buvo antrieji, laužantys nusistovėjusius kanonus ir dogmas.

img_5941-max-width-1024-max-height-768
Kas ką prisimena
img_5960-max-width-1024-max-height-768
Jie prisimena Miesto sodą
img_5950-max-width-1024-max-height-768
Jie irgi prisimena Miesto sodą

Kaip FM99 radio laidoje užsiminė Algirdas Žemaitis, apie juos garsas tada buvo nuėjęs iki kauniečių, kurie Algirdo vis paklausdavo – kas jie tokie, ar dar groja. Algirdas Verbauskas ir Vidas Lubauskas tada gilinosi į muzikos paslaptis studijuodami Konservatorijoje ir jų patirtis prisidėjo prie grupės sėkmės. Liudas Bulkevičius, tada perspektyvus gitaristas, įtvirtino ”Kūrikų” pastangas būti asais ploščiadkėje ir sulaukti viso miesto jaunimo palaikymo. Al­gir­das Ver­baus­kas (gro­ja Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me sim­fo­ni­nia­me or­kest­re ir ka­me­ri­nės mu­zi­kos an­sam­bly­je „Mu­si­ca Hu­ma­na“), obo­ji­nin­kas Vi­das Lu­baus­kas (gro­ja Lie­tu­vos ka­me­ri­nia­me ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to te­at­ro or­kest­ruo­se).

img_6014-max-width-1024-max-height-768
Miesto sode prisiminimų akimirkos

Kitos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje išrinktas Meilės Lukšienės premijos laureatas. Juo tapo Ąžuolas ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpus...

Alytaus Rotušės aikštėje statoma išskirtinė scena penktadienį vyksiančiam lauko šokio spektakliui...