Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Vilniaus gatvėje Alytuje bus rekonstruojama garažų teritorija

Alytuje numatoma rekonstruoti garažų paskirties pastatą Vilniaus gatvėje. Po rekonstrukcijos garaže planuojama įrengti dvi patalpas specialių automobilių saugojimui. Projektavimo terminas – 2016 metai. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – garažų paskirties pastato Vilniaus g. 37, Alytuje, rekonstrukcija (pastato unikalus nr. 1191-5000-4021). Planuojamos ūkinės veiklos adresas – Vilniaus g. 37, Alytus m., Alytaus m. sav. (sklypo kad. nr. 1101-0009-0169).

vilniausg garazai fm99 nuotr
Vilniaus gatvėje bus rekonstruojama garažų teritorija (FM99 nuotr.)

Statinio naudojimo paskirtis – garažai. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Elektrifikacijos darbai“ (k. 151241673), direktorius Zenius Zdanys,  adresas – P. Armino g. 71A, 68127 Marijampolė, tel. 8 343 91 316, 8 699 67 636, el. paštas zenius@eld.lt.  Projektuotoja – Irena Gudaitytė-Žiūkienė, individualios veiklos vykdymo pažyma nr. 090672, telefonai: (8 315) 51 672, 8 620 42 827, el. paštas archirena@gmail.com. Atsakingas asmuo: projekto vadovė – Irena Gudaitytė-Žiūkienė, kvalif. atest. nr. A725, tel.  8 620 42 827, el. paštas archirena@gmail.com.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima S. Dariaus ir S. Girėno g. 3/1-1, Alytaus m., nuo 9 iki 12 val. darbo dienomis. Motyvuotus pastebėjimus dėl projekto prašome teikti projektuotojui raštu iki viešo susirinkimo dienos. Viešinimas – viešas susirinkimas vyks S. Dariaus ir S. Girėno g. 3/1-1, Alytaus m., 2016 m. kovo 10 d. 18.00 val.

Kitos naujienos

(BNS). Seimo pirmininkė ir frakcijų seniūnai registravo pataisas, kuriomis vietoje kanceliarinių išlaidų ...

„Mes buvom kaip sviestas, į kurį sminga karštas peilis“, - sako dezinformaciją ir ...

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, organizuodamas konkursus dėl pakuočių atliekų surinkimo...

Birželio 11 dieną 13.30 val. Varčios miške, prie partizanų atminimo kryžiaus (Dušnionių girininki...